Η αλλαγή διοίκησης δεν λύνει τα προβλήματα – Τα πρόσφατα παραδείγματα των εισηγμένων

Η αλλαγή διοίκησης δεν λύνει τα προβλήματα – Τα πρόσφατα παραδείγματα των εισηγμένων
Παρά τις αναδιαρθρώσεις και τα κουρέματα των δανείων, οι εισηγμένες που βρίσκονται σε διαδικασία εξυγίανσης εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν προβλήματα
Άλυτα παραμένουν τα προβλήματα αρκετών εισηγμένων, οι οποίες λόγω υψηλού δανεισμού πέρασαν στα χέρια των τραπεζών.
Τα πρόσφατα παραδείγματα δείχνουν πως οι οικονομικές δυσκολίες εξακολουθούν να υπάρχουν και πως ο δανεισμός παραμένει υψηλός παρά τις μετοχοποιήσεις και διαγραφές δανείων.
Λόγω της κρίσης αρκετές εισηγμένες έχουν περάσει στα χέρια των τραπεζών, ή έχουν προσπαθήσει σε συνεργασία μαζί τους να βρουν λύση.
Τις τελευταίες μέρες εντείνεται η φημολογία πως θα υπάρξουν και άλλες εταιρείες που θα αλλάξουν έλεγχο.
Τελευταία εξέλιξη η Creta Farms, όπου η κόντρα των δύο αδελφών Δομαζάκη, έχει φτάσει στα άκρα με τον Μάνο Δομαζάκι να αφαιρεί τις εκτελεστικές αρμοδιότητες του Τάκη Δομαζάκη στην τελευταία συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου, και τον τελευταίο να ισχυρίζεται ότι είναι παράνομη αυτή η κίνηση.
Παράλληλα οι τράπεζες τοποθετούν τα δάνεια στα μη εισπράξιμα, εξέλιξη που ίσως φέρει σημαντικές αλλαγές.
Στελέχη της αγοράς υποστηρίζουν πως η λύση θα μπορούσε να δοθεί μέσα από μία ανεξάρτητη διοίκηση που οι βασικοί μέτοχοι δεν θα εκτελούν χρέη manager ή με την είσοδο στρατηγικού επενδυτή.
Στο παρελθόν έχουμε δει τις τράπεζες να αναδιαρθρώνουν τα δάνεια εισηγμένων, να μετατρέπουν μέρος αυτών σε μετοχές και να αναλαμβάνουν τη διοίκηση.
Επί των παγίων στοιχείων του Ομίλου Creta Farms υφίστανται εμπράγματα βάρη (προσημειώσεις, υποθήκες) 72,50 εκατ. ευρώ για εξασφάλιση τραπεζικών υποχρεώσεων.
Σύμφωνα με τον ισολογισμό 2018, τα οικόπεδα εμφανίζονται με υπόλοιπη αξία 19,2 εκατ. ευρώ, τα κτίρια με 53 εκατ. ευρώ και τα μηχανήματα με 11,3 εκατ. ευρώ.
Το ερώτημα είναι αν η ανάληψη της διοίκησης από τις τράπεζες θα μπορούσε να βοηθήσει.
Η μεγαλύτερη προσπάθεια διάσωσης στο πρόσφατο παρελθόν από τις τράπεζες καταβλήθηκε στον κλάδο της ιχθυοκαλλιέργειας.
Σελόντα, Νηρεύς και Δίας άλλαξαν διοίκηση, άλλαξε η μετοχική σύνθεση, έγιναν συγχωνεύσεις και βελτιώθηκε αλλά προσωρινά η εικόνα του ισολογισμού
Τώρα, τα αποτελέσματα του 2018 έδειξαν ότι ο κλάδος και λόγω Τουρκίας αντιμετωπίζει μεγάλες προκλήσεις.
Η Σελόντα μπαίνει στην επιτήρηση, αφού τα ίδια κεφάλαια ξανάγιναν αρνητικά.
Τον Ιούνιο 2018, η εταιρεία ενημερώθηκε από τους τις τράπεζες μετόχους Πειραιώς, Εurobank, Εθνική και Alpha Bank, ότι οι συγκεκριμένες τράπεζες υπέγραψαν σύμβαση αγοραπωλησίας για την πώληση του συνόλου των μετοχών τους, ήτοι ποσοστού 79,62%, με την αγοράστρια εταιρεία Andromeda Seafood Limited, μέλος του ομίλου Ανδρομέδα. Στο σχήμα του αγοραστή ως από κοινού μέτοχος με την AMERRA Capital Management LLC του Andromeda Group θα συμμετέχει και η Mubadala Investment Company.
Οι τράπεζες έχοντας πάρει και τον έλεγχο της Νηρεύς έχουν επίσης υπογράψει σύμβαση αγοραπωλησίας για την πώληση του συνόλου των μετοχών τους, ήτοι ποσοστού 74,34%, µε την αγοράστρια εταιρεία Andromeda Seafood Limited, µέλος του ομίλου Andromeda.
Στο σχήμα του αγοραστή ως από κοινού µέτοχος µε την AMERRA Capital Management LLC του Andromeda Group θα συμμετέχει και η Mubadala Investment Company.
Θα μπορέσει ο νέος αγοραστής μέσω αυξήσεων κεφαλαίου αλλά και συγχωνεύσεις να δημιουργήσει ένα νέο σχήμα με πιο υγιή ισολογισμό;
Οι τράπεζες ελέγχουν και τη Forthnet αφού οι προηγούμενοι βασικοί μέτοχοι δεν έβαλαν χρήματα.
Κατά την διάρκεια της 9ης περιόδου μετατροπής του ΜΟΔ η οποία έληξε την 30.1.2019 οι δανείστριες τράπεζες άσκησαν δικαιώματα μετατροπής σε μετοχές της εκδότριας Εταιρείας για συνολικά 8.723.237 Μετατρέψιμες Ομολογίες.
Τα εν λόγω δικαιώματα ασκήθηκαν ξεχωριστά από καθένα από τους ομολογιούχους. Συνεπεία των ως άνω μετατροπών η τράπεζα Alpha Bank κατέχει ποσοστό 8,48%, η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ποσοστό 12,14%, η Τράπεζα Πειραιώς ποσοστό 15,11% και η Τράπεζα Αττικής 0,46% στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας
Η Διοίκηση του Ομίλου εκτιμά ότι, με βάση τα σημερινά δεδομένα και την προϋπόθεση της επιτυχούς ολοκλήρωσης της αναχρηματοδότησης των υφιστάμενων κοινών ομολογιακών δανείων, οι ταμειακές ανάγκες σε κεφάλαιο κίνησης και για αποπληρωμή δανειακών υποχρεώσεων για τους επόμενους 12 μήνες από την υπογραφή των τελευταίων  χρηματοοικονομικών καταστάσεων θα ανέρχονται σε περίπου 31,5 εκατ. ευρώ και 19,7 εκατ. ευρώ αντίστοιχα.
Η Διοίκηση θα επιδιώξει την κάλυψη του ανωτέρω ποσού με περαιτέρω μείωση του λειτουργικού κόστους του Ομίλου, την επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής των προμηθευτών του, τη σύναψη νέου βραχυχρόνιου δανεισμού και, τέλος, την άντληση νέων κεφαλαίων από τους Μετόχους ή/και τυχόν τρίτους ενδιαφερόμενους επενδυτές.
Ο όμιλος έχει αρνητική καθαρή θέση και υψηλό χρέος ενώ παράγει ζημιές.
Στην ΑΕΓΕΚ συνολικά η συμμετοχή της ALPHA BANK στο μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε ποσοστό 19,384% και η συμμετοχή της ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ανέρχεται σε ποσοστό 19,377%.
Η εισηγμένη ουσιαστικά έχει ελάχιστη δραστηριότητα και οι τράπεζες «ποντάρουν» στην είσπραξη απαιτήσεων, προκειμένου να μειωθεί ο δανεισμός.
Τέλος και η Μπάμπης Βωβός είχε περάσει σε τραπεζικό έλεγχο και σήμερα υπάρχουν μόνο κάποια ακίνητα υπό ανάπτυξη με σκοπό την πώληση, ενώ η μετοχή δεν διαπραγματεύεται.
Αξίζει να σημειωθεί πως πολλά προβλήματα συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν εισηγμένες όπου οι τράπεζες δεν πήραν τον έλεγχο αλλά αναδιάρθρωσαν και κούρεψαν δάνεια, όπως για παράδειγμα η ΑΝΕΚ.

Γιώργος Κατικάς
george.katikas@gmail.com
www.bankingnews.gr

Γιώργος Κατικάς

BREAKING NEWS