ΟΟΣΑ: Στο 2,1% το 2019 και στο 2% το 2020 η ανάπτυξη της Ελλάδας - Θετικό βήμα τα μέτρα για τη μείωση των NPLs

ΟΟΣΑ: Στο 2,1% το 2019 και στο 2% το 2020 η ανάπτυξη της Ελλάδας - Θετικό βήμα τα μέτρα για τη μείωση των NPLs
Εφικτός ο στόχος για πρωτογενές πλεόνασμα 3,5% το 2019, αλλά «υπάρχουν κίνδυνοι λόγω των ληξιπρόθεσμων πληρωμών και τις δαπάνες μισθοδοσίας του Δημοσίου λόγω δικαστικών αποφάσεων
H ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας αναμένεται να διατηρήσει τον ρυθμό της, με το ΑΕΠ  της χώρας να αυξάνεται με ρυθμό 2% ή λίγο υψηλότερα το 2019 και το 2020 έναντι αύξησης 1,9% το 2018, σύμφωνα με την εξαμηνιαία έκθεση του ΟΟΣΑ (OECD Economic Outlook).
Από τον πίνακα της έκθεσης προκύπτει ότι ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης προβλέπει ρυθμό ανάπτυξης 2,1% φέτος και 2% το 2020.

«Η εγχώρια ζήτηση θα συμβάλλει περισσότερο στην ανάπτυξη από ότι στο πρόσφατο παρελθόν, αντισταθμίζοντας τη συγκράτηση της αύξησης των εξαγωγών», σημειώνει ο ΟΟΣΑ, προσθέτοντας: «Οι επενδύσεις αναμένεται να αρχίσουν να ανακάμπτουν, καθώς οι χρηματοδοτικές συνθήκες βελτιώνονται.
Τα υψηλότερα εισοδήματα των νοικοκυριών, λόγω της πρόσφατης αύξησης του κατώτατου μισθού και της αύξησης της απασχόλησης, θα στηρίξουν την κατανάλωσή τους.
Το πρωτογενές πλεόνασμα του προϋπολογισμού συνεχίζει να υπερβαίνει τους μεσοπρόθεσμους στόχους, η πρόσβασης στις διεθνείς αγορές ομολόγων βελτιώνεται και το ταμειακό μαξιλάρι είναι σημαντικό».
Ο ΟΟΣΑ τονίζει ότι η διασφάλιση της δημοσιονομικής αξιοπιστίας απαιτεί τη συνέχιση της επίτευξης των μεσοπρόθεσμων δημοσιονομικών στόχων.
«Η συνέχιση της προόδου στη μείωση των υψηλών ανοιγμάτων των τραπεζών σε μη εξυπηρετούμενα δάνεια θα απαιτήσει πιο βαθειά μέτρα.
Πρόσθετες μεταρρυθμίσεις χρειάζονται για την ενίσχυση της παραγωγικότητας και των επενδύσεων, τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και την αύξηση των δεξιοτήτων», προσθέτει.
Ο ΟΟΣΑ αναφέρεται στην αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 11% στα 650 ευρώ τον μήνα και την κατάργηση του υποκατώτατου μισθού για τους νέους φέτος τον Φεβρουάριο, σημειώνοντας ότι με τις αυξήσεις αυτές, ο κατώτατος μισθός στην Ελλάδα σε σχέση με τον μέσο μισθό πλησιάζει τον μέσο όρο των χωρών του Οργανισμού.
«Η αύξηση θα μειώσει τη φτώχεια των εργαζομένων, αλλά ενέχει τον κίνδυνο να συμβάλει στην άτυπη εργασία και την επιβράδυνση των κερδών στον αριθμό των θέσεων εργασίας, δεδομένης της ασθενούς παραγωγικότητας», σημειώνει.
Όσον αφορά στα δημοσιονομικά, η έκθεση αναφέρει ότι το πρωτογενές πλεόνασμα του προϋπολογισμού ανήλθε στο 4,2% του ΑΕΠ το 2018.
Τα ισχυρά έσοδα - όπως αυτά του ΦΠΑ από τις δαπάνες των τουριστών - και οι χαμηλότερες από τις προγραμματισμένες δημόσιες επενδύσεις συνέβαλαν στην υπεραπόδοση, σημειώνει.
Για τον προϋπολογισμό του 2019 σημειώνει ότι διατηρείται ο στόχος για πρωτογενές πλεόνασμα 3,5% του ΑΕΠ, αλλά «υπάρχουν κίνδυνοι στη διαχείριση των δαπανών λόγω των ληξιπρόθεσμων πληρωμών και τις πιέσεις στις δαπάνες μισθοδοσίας του Δημοσίου που προκύπτουν κυρίως από δικαστικές αποφάσεις».
Για τα πρόσφατα δημοσιονομικά μέτρα, ο ΟΟΣΑ σημειώνει ότι θα μειώσουν τα φορολογικά έσοδα, κυρίως με τη μείωση ορισμένων συντελεστών ΦΠΑ και την αύξηση των δαπανών, κυρίως για τις συντάξεις, από το 2019.
«Τα μελλοντικά δημοσιονομικά μέτρα πρέπει να έχουν ως προτεραιότητα τις επενδύσεις στις υποδομές και τις δεξιότητες, την καταπολέμηση της φτώχειας και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητα των δημόσιων δαπανών και των ελέγχων.
Τα μέτρα αυτά, μαζί με τη μεγαλύτερη πρόοδο στις μεταρρυθμίσεις για την ενίσχυση της δημόσιας διοίκηση, την ανάπτυξη της εξωδικαστικής μεσολάβησης και την ιδιωτικοποίηση κρατικών ενεργειακών περιουσιακών στοιχείων θα βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητα και θα μειώσουν τα εμπόδια στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων, ενώ θα στηρίξουν τους μεσοπρόθεσμους δημοσιονομικούς στόχους», τονίζει η έκθεση.
Η έκθεση καταλήγει, σημειώνοντας: «Αποκλίσεις από την τρέχουσα μεσοπρόθεσμη δημοσιονομική στρατηγική θα υπονόμευε τα κέρδη στη δημοσιονομική αξιοπιστία.
Οι καθυστερήσεις στις μεταρρυθμίσεις για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, της ανταγωνιστικότητας και της υγείας των τραπεζών θα δημιουργούσαν καθοδικούς κινδύνους στην προβλεπόμενη ανάκαμψη των επενδύσεων.
Μία πτώση του τουρισμού ως αποτέλεσμα ενός άτακτου Brexit θα μπορούσε να οδηγήσει σε μία μεγαλύτερη επιβράδυνση των εξαγωγών.
Τα πρόσφατα μέτρα που ελήφθησαν για την αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ταχύτερα από το αναμενόμενο αποτελέσματα, ενισχύοντας την εμπιστοσύνης και βελτιώνοντας περαιτέρω τις επενδυτικές προοπτικές».


Κινδύνους από το Brexit βλέπει ο ΟΟΣΑ για Ιταλία, Ολλανδία, Δανία, Γερμανία και... Ελλάδα

Οι αβεβαιότητες που σχετίζονται με το Brexit εξακολουθούν να υφίστανται, όπως διαπιστώνει ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) στην τελευταία έκθεσή του για την παγκόσμια οικονομία, καθώς παραμένει αβέβαιο το χρονοδιάγραμμα της απόσυρσης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Brexit).
Επιγραμματικά, ο ΟΟΣΑ βλέπει ότι οι κίνδυνοι του Brexit εντοπίζονται στους εξής ευρωπαϊκούς κλάδους:
- Στην ιταλική αυτοκινητοβιομηχανία
- Στην ολλανδική οικονομία
- Στον αγροτικό και διατροφικό τομέα της Δανίας
- Στην επιχειρηματική εμπιστοσύνη της Γερμανίας
- Στον τουρισμό της Ελλάδας
Όπως επισημαίνει ο ΟΟΣΑ, η αβεβαιότητα παραμένει για τη φύση της εμπορικής σχέσης Ηνωμένου Βασιλείου-ΕΕ βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα.
Η πιθανότητα ότι δεν θα επιτευχθεί συμφωνία πριν από την ημερομηνία παράτασης της... νέας παράτασης εξακολουθεί να παραμένει σοβαρή πηγή αβεβαιότητας.
Αν το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ευρωπαϊκή Ένωση χωριστούν χωρίς συμφωνία, οι προοπτικές θα ήταν δυσοίωνες.
Η ανάλυση του ΟΟΣΑ δείχνει ότι η αύξηση των δασμών μεταξύ των δύο οικονομιών, θα μείωνε περαιτέρω το ΑΕΠ του Ηνωμένου Βασιλείου κατά περίπου 2%.
Αυτό θα έτεινε τις δυσμενείς επιπτώσεις σχετικά με το ΑΕΠ και τις επιχειρηματικές επενδύσεις που παρατηρήθηκαν ήδη σε σχέση με τις προσδοκίες πριν από την ψηφοφορία το 2016.
Οι συνέπειες θα μπορούσαν να είναι ακόμα πιο έντονες εάν δεν υπήρχε επαρκής συνοριακή υποδομή και απώλεια πρόσβασης στις εμπορικές ρυθμίσεις της ΕΕ με τρίτες χώρες.
Το κόστος θα αυξανόταν επίσης και αυτό θα οδηγήσει επίσης σε μείωση των επιχειρηματικών και οικονομικών προσδοκιών και της εμπιστοσύνης, προκαλώντας αναταραχές στις χρηματοπιστωτικές αγορές.
Σε ένα τέτοιο σενάριο, οι πιθανές δυσμενείς επιπτώσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο θα δημιουργούσε σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στην ανάπτυξη σε άλλες χώρες.
Αν και τα μέτρα έκτακτης ανάγκης για την άμβλυνση του αντίκτυπου ενός αποτελέσματος χωρίς συμφωνία λαμβάνονται και από τις δύο πλευρές, ο διαχωρισμός από την ΕΕ χωρίς συμφωνία θα εξακολουθούσε να αποτελεί σοβαρό δυσμενές σοκ, δεδομένου ότι το Ηνωμένο Βασίλειο είναι ένας σημαντικός εμπορικός εταίρος για πολλές χώρες.
Οι εκτιμήσεις του ΟΟΣΑ δείχνουν ότι οι διμερείς εξαγωγές αρκετών χωρών στο Ηνωμένο Βασίλειο θα μπορούσαν να μειωθούν κατά περίπου 15% μεσοπρόθεσμα, σε περίπτωση που οι εμπορικές συναλλαγές πραγματοποιούνται με όρους του ΠΟΕ.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS