Το υπ. Παιδείας διορίζει 418 εκπαιδευτικούς, επιτυχόντες ΑΣΕΠ 2008

Το υπ. Παιδείας διορίζει 418 εκπαιδευτικούς, επιτυχόντες ΑΣΕΠ 2008
Υπ. Παιδείας: Διορισμός 418 εκπαιδευτικών
Στον διορισμό 361 εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας και 57 εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, επιτυχόντων ΑΣΕΠ 2008, προχωρά το υπουργείο Παιδείας.
Ειδικότερα, ανακοινώνεται ότι δημοσιεύτηκαν στο ΦΕΚ (814 Γ και 813 Γ) οι αποφάσεις του υπουργού Παιδείας, με τις οποίες διορίζονται σε θέσεις μονίμων, 57 εκπαιδευτικοί στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και 361 εκπαιδευτικοί στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, αντίστοιχα, επιτυχόντες του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ έτους 2008.
Η προθεσμία για ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας, στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης, των διοριζόμενων εκπαιδευτικών, ορίζεται από την Τρίτη 21 Μαΐου έως και τη Δευτέρα 27 Μαΐου 2019.
Στους εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης, που απασχολούνται ως αναπληρωτές πλήρους ή μειωμένου ωραρίου και διορίζονται ως μόνιμοι, παρέχεται η δυνατότητα να ορκιστούν και να αναλάβουν υπηρεσία στην Διεύθυνση Εκπαίδευσης στην οποία υπηρετούν, προς διευκόλυνσή τους.
Οι ανωτέρω εκπαιδευτικοί, μετά τη λήξη του τρέχοντος διδακτικού έτους (ή του προγράμματος της ενισχυτικής διδασκαλίας), οφείλουν να παρουσιαστούν στην Διεύθυνση μόνιμου διορισμού τους.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS