Οι εισηγμένες που δε χρωστάνε στις τράπεζες – Σε ποιες το ταμείο ξεπερνά το 50% της κεφαλαιοποίησης

Οι εισηγμένες που δε χρωστάνε στις τράπεζες – Σε ποιες το ταμείο ξεπερνά το 50% της κεφαλαιοποίησης
Στις 29 ανέρχεται ο αριθμός των εισηγμένων των οποίων ο δανεισμός είναι μικρότερος από τα ταμειακά διαθέσιμα
Ισχυρά ταμειακά διαθέσιμα που μεταφράζεται σε… αδιαφορία για τα τραπεζικά επιτόκια, ή ακόμα και για τη διάθεση των τραπεζών να χορηγήσουν νέα δάνεια έχουν σχεδόν 30 εισηγμένες του ΧΑ.
Πολλές από αυτές είναι γνωστές στους επενδυτές λόγω και των εξαιρετικών θεμελιωδών μεγεθών.
Ωστόσο για κάποιες το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στο ποσοστό που αντιστοιχούν τα ταμειακά διαθέσιμα ή ο καθαρός δανεισμός (ταμείο - δάνεια) σε σχέση με την αποτίμηση που έχει η εισηγμένη στο ταμπλό.
Για κάποιες εισηγμένες το ποσοστό ξεπερνά το 50% που σημαίνει πως ο επενδυτής αγοράζει μία εταιρεία που θα μπορούσε να επιστρέψει στους μετόχους ακόμα και τη μισή κεφαλαιοποίηση.
Το υψηλότερο ποσοστό ταμειακών διαθεσίμων προς την κεφαλαιοποίηση έχει η Aplha Αστικά Ακίνητα, της οποίας τα ταμειακά διαθέσιμα ανέρχονται στα 74,6 εκατ. ευρώ και αντιστοιχούν στο 83% περίπου της αποτίμησης.
Αυτό σημαίνει πως ο επενδυτής αγοράζει μία εταιρεία που έχει σχεδόν όλη την αποτίμηση στο ταμείο και παίρνει δωρεάν τα ακίνητα και την δραστηριότητα της επιχείρησης.
Στο 62% της αποτίμησης αντιστοιχεί το ταμείο ενώ η μετοχή διαπραγματεύεται και σημαντικά χαμηλότερα της καθαρής θέσης και με p/e 12,9 φορές που πέφτει κατά 62% αν αφαιρεθεί το ταμείο.
Στη Centric το ταμείο αντιστοιχεί στο 58% της αποτίμησης περίπου και έχει ακόμα να λάβει σημαντικά κεφάλαια από τη συμφωνία πώλησης δικτυακής δραστηριότητας.
Οριακά κάτω από το 50% της αποτίμησης είναι η ρευστότητας της Οptronics, της Ideal, της ΕΚΤΕΡ, της ΕΥΑΘ, ενώ της Aegean είναι στο 40%.
Της Καρέλιας τα ταμειακά διαθέσιμα αντιστοιχούν στο 30%, αλλά η εισηγμένη έχει και επενδύσεις εύκολα ρευστοποιήσιμες περίπου 185 εκατ. ευρώ επομένως το ταμείο μπορεί να φτάσει τα 400 εκατ. ευρώ, ήτοι πάνω από το 50% της αποτίμησης.
Η Jumbo έχει σε απόλυτα νούμερα τον υψηλότερο αρνητικό καθαρό δανεισμό (392 εκατ. ευρώ) και ακολουθεί η ΕΥΔΑΠ με 383,5 εκατ. ευρώ, η Aegean με 231,5 εκατ. ευρώ, ο Καρέλιας χωρίς τις επενδύσεις, ο ΟΛΘ με 91 εκατ. ευρώ, η ΕΧΑΕ με 74,6 εκατ. ευρώ και η Alpha Αστικά Ακίνητα με το ίδιο ποσό.
Η ΕΥΑΘ είναι στα 71,6 εκατ. ευρώ, η Πλαστικά Κρήτης στα 43,4 εκατ. ευρώ, η Πλαίσιο στα 29,5 εκατ. ευρώ, η Quest στα 25,7 εκατ. ευρώ, η Mermeren στα 20,6 εκατ. ευρώ, ο ΟΛΠ στα 18,4 εκατ. ευρώ, η Centric στα 11,6 εκατ. ευρώ, η AS Company στα 8,2 εκατ. ευρώ, η Κανάκης στα 8,2 εκατ. ευρώ, η ΕΚΤΕΡ στα 6,8 εκατ. ευρώ και η ΓΕΚΕ στα 6,5 εκατ. ευρώ.
Στα 5 εκατ. ευρώ είναι της Κρι-Κρι και μικρότερα ποσά διαθέτουν οι Profile (αλλά αν προστεθούν και οι επενδύσεις ξεπερνά τα 9,5 εκατ. ευρώ), Ideal, Entersoft, Optronics, Ε-ΝΕΤ, ενώ κάτω από 1 εκατ. ευρώ έχουν Newsphone, Q&R, ΕΛΒE, Mediterra και Vidavo.   

Γιώργος Κατικάς
george.katikas@gmail.com
www.bankingnews.gr

Γιώργος Κατικάς

BREAKING NEWS