Μυτιληναίος: Πώληση 9.950 μετοχών από την Eurobank

Μυτιληναίος: Πώληση 9.950 μετοχών από την Eurobank
Στην πώληση 9.950 κοινών ονομαστικών μετοχών της Μυτιληναίος, προχώρησε η Eurobank
Την πώληση 9.950 κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας, συνολικής αξίας 95.597,15 ευρώ, από την Eurobank, ανακοίνωσε σήμερα (30/5/2019) η Μυτιληναίος.
Ειδικότερα, η Μυτιληναίος Α.Ε. (η «Εταιρεία»), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 και του Κανονισμού (EE) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κατάχρηση της αγοράς, ανακοινώνει ότι η Eurobank Ergasias A.Ε., νομικό πρόσωπο έχον στενό δεσμό με τον κ. Χρυσικό Γεώργιο, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με την από 29.5.2019 γνωστοποίησή της προς την Εταιρεία, προέβη την 28.5.2019 σε πώληση 9.950 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, συνολικής αξίας 95.597,15 ευρώ.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS