Παπαϊωάννου (Fast Finance ΑΕΠΕΥ): «Η τάση στο ελληνικό χρηματιστήριο είναι φίλη μας.. »

Παπαϊωάννου (Fast Finance ΑΕΠΕΥ): «Η τάση στο ελληνικό χρηματιστήριο είναι φίλη μας.. »
Η Ελληνική ομολογιακή αγορά ωφελήθηκε άμεσα από το φιλοεπενδυτικό εκλογικό αποτέλεσμα με αποκλιμάκωση των επιτοκίων σε όλη την καμπύλη
Η καθαρή πολιτική εικόνα για τις επόμενες εθνικές εκλογές, αλλά και η άμεση προκήρυξη εκλογών, λειτούργησε ως καταλύτης στην συνεχιζόμενη υπεραπόδοση της Ελληνικής κεφαλαιαγοράς.
Ο φετινός Μάιος κλείνει με τις καλύτερες εντυπώσεις.
Παρά τις ανησυχίες στο Διεθνές οικονομικό και γεωπολιτικό περιβάλλον που παραμένει ευμετάβλητο (Εμπορικός πόλεμος Κίνα – ΗΠΑ, Ανάφλεξη Περσικού, Ιταλία Τουρκία, Παγκόσμιο χρέος), η ελληνική αγορά μπορεί να διαφοροποιηθεί, σε περίπτωση πιθανής επιδείνωσης τους, αφού υποαπέδωσε σημαντικά την τελευταία 10ετία.
Η Ελληνική ομολογιακή αγορά ωφελήθηκε άμεσα από το φιλοεπενδυτικό εκλογικό αποτέλεσμα με αποκλιμάκωση των επιτοκίων σε όλη την καμπύλη, με την 10-ετη έκδοση να κινείται πλέον πέριξ του πολύ σημαντικού τεχνικού επιπέδου του 3,00%.
Ο τραπεζικός κλάδος συνεχίζει να υπεραποδίδει το τελευταίο διάστημα, συγκεντρώνοντας σήμερα σχεδόν το 50% της συνολικής αξίας συναλλαγών, προεξοφλώντας γρηγορότερη επίλυση των διαχρονικών προβλημάτων του.
Μετά την ΕΤΕ και την ΕΥΡΩΒ που παρέμεναν άνω του ΚΜΟ 200 ημερών πλέον και οι ΑΛΦΑ και ΠΕΙΡ (λόγω πώλησης δανείων στην INTRUM), διέσπασαν το αντίστοιχο σημαντικό τεχνικό επίπεδο τους.
Η ανοδική διαφυγή στις τιμές τους προσομοιάζει με κενό εκκίνησης, δημιουργώντας συνθήκες για προσέγγιση υψηλότερων στόχων.
Ο Γενικός Δείκτης, έχοντας διασπάσει το επίπεδο των 780 μονάδων, οριοθετεί τα επόμενα σημεία αντίστασης στις 824, 850 και 862 μονάδες.
Αντίστοιχα η καθοδική διάσπαση των 780 μονάδων οριοθετεί τα επόμενα επίπεδα στηρίξεων στις 765, 740, 715 και 700 μονάδες.
Αντίστοιχα για τον FTSE25 η έγκυρη ανοδική διάσπαση των 2015 μονάδων, οριοθετεί τις επόμενες αντιστάσεις στις 2110, 2140 και 2200 μονάδες.
Κοντινές στηρίξεις κάτω από τις 2015 μονάδες εντοπίζονται στις 1960, 1925, 1900 και 1852 μονάδες.
Ιδιαίτερη μνεία θα πρέπει να γίνει σε μετοχές που το Ελληνικό δημόσιο εμπλέκεται σε επενδυτικά σχέδια τους, άμεσα (ΔΕΗ, ΕΧΑΕ) ή έμμεσα (ΛΑΜΔΑ, ΜΥΤΙΛ, ΤΡΑΠΕΖΕΣ), αποδεικνύοντας την σημαντικότητα που δίνουν οι ξένοι επενδυτές, στην επίλυση δύσκολων οικονομικών προβλημάτων (τράπεζες) και την ολοκλήρωση επενδυτικών σχεδίων, που εδώ και χρόνια έχουν βαλτώσει.
Τυχόν επιτάχυνση γραφειοκρατικών διαδικασιών αλλά και αποκρατικοποιήσεων θα ενισχύσει την ροή επενδύσεων και την αναπτυξιακή δυναμική της Ελληνικής οικονομίας μειώνοντας τους εξωτερικούς κινδύνους από τα πολλά ανοικτά μέτωπα του ευμετάβλητου Διεθνούς περιβάλλοντος.
Συμπερασματικά συνεχίζουμε να παραμένουμε μεσοπρόθεσμα συγκρατημένα αισιόδοξοι για την Ελλάδα, ακολουθώντας την ανοδικό momentum που έχει διαμορφωθεί.
Χρησιμοποιούμε στρατηγικές κυλιομένων profit taken σε συνεργασία με τους οικονομικούς μας συμβούλους, έχοντας υπόψη μας την πιθανότητα μιας τεχνικής διόρθωσης, όσο πλησιάζουμε σε σημαντικές τεχνικές αντιστάσεις επιμέρους δεικτών και μετοχών.
Παραμένει βασικός μας στόχος η επανατοποθέτηση σε μετοχές με διαχρονικά καλά οικονομικά στοιχεία, υψηλές μερισματικές αποδόσεις και εξωστρέφεια.
Δεν λησμονούμε την ρήση του Michael Price (επιτυχημένου μεγαλο-επενδυτή και Fund Manager) «Το εγκληματικότερο επενδυτικό λάθος είναι να παίρνεις τα κέρδη σου γρήγορα και τις ζημιές σου αργά»…

ΛΟΥΚΑΣ Β. ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ / Corporate Advisor
Msc Banking & Finance

www.bankingnews.gr 

BREAKING NEWS