Για τις 26 Ιουνίου αναβάλλεται η ΓΣ της Creta Farms

Για τις 26 Ιουνίου αναβάλλεται η ΓΣ της Creta Farms
Ο ρόλος των τραπεζών στις εξελίξεις της Creta Farms
H Γενική Συνέλευση της Creta Farm αναβάλλεται για τις 26 Ιουνίου 2019 επιβεβαιώνοντας χθεσινό (6/6) δημοσίευμά του bankingnews.gr.
H αναβολή γίνεται κατόπιν αιτημάτων από την πλευρά τόσο του Μάνου Δομαζάκι όσο και από τον Κωνσταντίνο Δομαζάκη.
Οι διαβουλεύσεις των επόμενων ημερών όπως και το τελικό αποτέλεσμα, εκτιμάται ότι  θα έχει  τη σφραγίδα των τραπεζών.
Σύμφωνα με πληροφορίες το νέο διοικητικό συμβούλιο θα κληθεί να επαναφέρει την ομαλότητα στην εταιρεία ενώ μέχρι σήμερα είναι άγνωστο ποιος από τα δύο αδέρφια θα πάρει το τιμόνι στα χέρια του ή θα αναζητηθεί ένα νέο πρόσωπο κοινής αποδοχής από τους βασικούς μετόχους και τις τράπεζες.
Παράλληλα αναμένεται το πόρισμα της PwC αναφορικά με τον ισχυρισμό του Κ. Δομαζάκη ότι έχει δανείσει την εταιρεία με 11,6 εκατ. ευρώ την περίοδο 2005-2006.
Αμφότεροι πριν από λίγες ημέρες είχαν σπεύσει να προσθέσουν νέα θέματα στη Γ.Σ. Συγκεκριμένα η πλευρά του Κ. Δομαζάκη ζήτησε:
-Έγκριση εκλογής, κατά άρθρο 22 του Καταστατικού της εταιρείας και των νόμων 4548/2018 και α. 3 Ν. 3016/2002, του συμβούλου Πέτρου Μαραβελάκη του Ευαγγέλου, που εκλέχθηκε προσωρινά από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, κατά τη συνεδρίασή του, της 24/04/2019, ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, στη θέση του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ., κ. Αλέξανδρου Στρίμπερη, ο οποίος υπέβαλε την παραίτησή του, στις 02/04/2019 - Αντικατάσταση Εκλεγέντος.
-Παροχή πληροφοριών για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας ιδίως αναφορικά με τα θέματα που περιέχονται στην ημερήσια διάταξη της παρούσας Γενικής Συνέλευσης, αλλά και στα όσα ενσωματώνονται στο από 6/05/2019 αίτημα του Κωνσταντίνου Δομαζάκη προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
Από την άλλη πλευρά, ο Εμμανουήλ Δομαζάκις έθεσε τα εξής νέα θέματα:
-Ενημέρωση της Γ.Σ. για α) τις απαιτήσεις που προέβαλε ο κ. Κων/νος Δομαζάκης στις 2.4.2019, β) τα μέτρα που έλαβε το Δ.Σ. της Εταιρίας προς διερεύνηση του θέματος και, γενικώς, για τη διασφάλιση της αξιοπιστίας της Εταιρείας στην αγορά, γ) τους λόγους που οδήγησαν σε εκπρόθεσμη δημοσίευση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας , δ) την αναστολή διαπραγμάτευσης της μετοχής της Εταιρείας από την Αγορά Αξιών του Χ.Α. και ε) τα μέτρα που έλαβε και θα λάβει η Εταιρεία προς άρση του καθεστώτος αναστολής διαπραγμάτευσης.
-Τροποποίηση του Άρθρου 22 του Καταστατικού - Εναρμόνιση με το άρθρο 82 παρ 2 του Ν. 4548/2018.
Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση της εταιρίας, Κατά τη σημερινή συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, υπεβλήθησαν δύο αιτήσεις αναβολής για την συζήτηση και λήψη απόφασης επί του συνόλου των θεμάτων της ημερήσια διάταξης.
Ειδικότερα: α). οι μέτοχοι κ.κ Κωνσταντίνος Δομαζάκης του Στυλιανού και ο Ιωάννης Μπράμος του Αθανασίου υπέβαλαν από κοινού νομότυπα και εμπρόθεσμα αίτημα αναβολής για τις 24 Ιουνίου 2019 και ώρα 12:00 στο οίκημα των γραφείων της έδρας της Εταιρείας, στο 15ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου – Ηρακλείου, περιοχή Πρίνου (θέση Λατζιμάς), Δήμου Ρεθύμνης, Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης, ενώ β) ο κ. Εμμανουήλ Δομαζάκις του Στυλιανού υπέβαλε νομότυπα και εμπρόθεσμα αίτημα αναβολής για τις 26 Ιουνίου, ημέρα Τετάρτη, 12:00 στο οίκημα των γραφείων της έδρας της Εταιρείας, στο 15ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου – Ηρακλείου, περιοχή Πρίνου (θέση Λατζιμάς), Δήμου Ρεθύμνης, Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης.
Κατά τη κρίση του Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης, επί πολλαπλών αιτημάτων αναβολής κατ’ άρθρο 141 παρ 5 του Ν.4548/18, η Γενική Συνέλευση θα αναβληθεί για τον απώτερο αιτούμενο εκ μίας ή περισσοτέρων εκ των ως άνω αιτήσεων χρόνο αναβολής, πάντοτε υπό την προϋπόθεση ότι ο χρόνος αναβολής δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 20 ημέρες από την αρχική συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.
Κατόπιν τούτου, και σύμφωνα με το άρθρο 141 παρ 5 του Ν.4548/18 ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης αποφάσισε την αναβολής της συζήτησης και λήψης απόφασης επί του συνόλου των θεμάτων (αρχικών και πρόσθετων) της ημερήσιας διάταξης που περιλαμβάνονται στην ανωτέρω αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη για την απώτερη αιτούμενη, κατά τα προαναφερόμενα ημερομηνία αναβολής και συγκεκριμένα για τις 24 Ιουνίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 στο οίκημα των γραφείων της έδρας της Εταιρείας, στο 15ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου – Ηρακλείου, περιοχή Πρίνου (θέση Λατζιμάς), Δήμου Ρεθύμνης, Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης.

www.bankingnews.gr

H Γενική Συνέλευση της Creta Farm αναβάλλεται για τις 26 Ιουνίου 2019. H αναβολή γίνεται κατόπιν αιτημάτων από την πλευρά τόσο του Μάνου Δομαζάκι όσο και από τον Κωνσταντίνο Δομαζάκη. 

Όπως είναι γνωστό, η εταιρεία βρίσκεται σε κρίση, με την κόντρα των δύο αδελφών και βασικών μετόχων να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Παράλληλα αναμένεται το πόρισμα της PwC αναφορικά με τον ισχυρισμό του Κ. Δομαζάκη ότι έχει δανείσει την εταιρεία με 11,6 εκατ. ευρώ την περίοδο 2005-2006.

Αμφότεροι πριν από λίγες ημέρες είχαν σπεύσει να προσθέσουν νέα θέματα στη Γ.Σ. Συγκεκριμένα η πλευρά του Κ. Δομαζάκη ζήτησε: 

* Έγκριση εκλογής, κατά άρθρο 22 του Καταστατικού της εταιρείας και των νόμων 4548/2018 και α. 3 Ν. 3016/2002, του συμβούλου Πέτρου Μαραβελάκη του Ευαγγέλου, που εκλέχθηκε προσωρινά από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, κατά τη συνεδρίασή του, της 24/04/2019, ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, στη θέση του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ., κ. Αλέξανδρου Στρίμπερη, ο οποίος υπέβαλε την παραίτησή του, στις 02/04/2019 - Αντικατάσταση Εκλεγέντος.

* Παροχή πληροφοριών για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας ιδίως αναφορικά με τα θέματα που περιέχονται στην ημερήσια διάταξη της παρούσας Γενικής Συνέλευσης, αλλά και στα όσα ενσωματώνονται στο από 6/05/2019 αίτημα του Κωνσταντίνου Δομαζάκη προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

Από την άλλη πλευρά, ο Εμμανουήλ Δομαζάκις έθεσε τα εξής νέα θέματα:

* Ενημέρωση της Γ.Σ. για α) τις απαιτήσεις που προέβαλε ο κ. Κων/νος Δομαζάκης στις 2.4.2019, β) τα μέτρα που έλαβε το Δ.Σ. της Εταιρίας προς διερεύνηση του θέματος και, γενικώς, για τη διασφάλιση της αξιοπιστίας της Εταιρείας στην αγορά, γ) τους λόγους που οδήγησαν σε εκπρόθεσμη δημοσίευση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας , δ) την αναστολή διαπραγμάτευσης της μετοχής της Εταιρείας από την Αγορά Αξιών του Χ.Α. και ε) τα μέτρα που έλαβε και θα λάβει η Εταιρεία προς άρση του καθεστώτος αναστολής διαπραγμάτευσης.

* Τροποποίηση του Άρθρου 22 του Καταστατικού - Εναρμόνιση με το άρθρο 82 παρ 2 του Ν. 4548/2018.

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση της εταιρίας, Κατά τη σημερινή συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, υπεβλήθησαν δύο αιτήσεις αναβολής για την συζήτηση και λήψη απόφασης επί του συνόλου των θεμάτων της ημερήσια διάταξης. Ειδικότερα: α). οι μέτοχοι κ.κ Κωνσταντίνος Δομαζάκης του Στυλιανού και ο Ιωάννης Μπράμος του Αθανασίου υπέβαλαν από κοινού νομότυπα και εμπρόθεσμα αίτημα αναβολής για τις 24 Ιουνίου 2019 και ώρα 12:00 στο οίκημα των γραφείων της έδρας της Εταιρείας, στο 15ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου – Ηρακλείου, περιοχή Πρίνου (θέση Λατζιμάς), Δήμου Ρεθύμνης, Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης, ενώ β) ο κ. Εμμανουήλ Δομαζάκις του Στυλιανού υπέβαλε νομότυπα και εμπρόθεσμα αίτημα αναβολής για τις 26 Ιουνίου, ημέρα Τετάρτη, 12:00 στο οίκημα των γραφείων της έδρας της Εταιρείας, στο 15ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου – Ηρακλείου, περιοχή Πρίνου (θέση Λατζιμάς), Δήμου Ρεθύμνης, Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης. 

Κατά τη κρίση του Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης, επί πολλαπλών αιτημάτων αναβολής κατ’ άρθρο 141 παρ 5 του Ν.4548/18, η Γενική Συνέλευση θα αναβληθεί για τον απώτερο αιτούμενο εκ μίας ή περισσοτέρων εκ των ως άνω αιτήσεων χρόνο αναβολής, πάντοτε υπό την προϋπόθεση ότι ο χρόνος αναβολής δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 20 ημέρες από την αρχική συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

Κατόπιν τούτου, και σύμφωνα με το άρθρο 141 παρ 5 του Ν.4548/18 ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης αποφάσισε την αναβολής της συζήτησης και λήψης απόφασης επί του συνόλου των θεμάτων (αρχικών και πρόσθετων) της ημερήσιας διάταξης που περιλαμβάνονται στην ανωτέρω αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη για την απώτερη αιτούμενη, κατά τα προαναφερόμενα ημερομηνία αναβολής και συγκεκριμένα για τις 26 Ιουνίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 στο οίκημα των γραφείων της έδρας της Εταιρείας, στο 15ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου – Ηρακλείου, περιοχή Πρίνου (θέση Λατζιμάς), Δήμου Ρεθύμνης, Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης.


bankingnews.gr

BREAKING NEWS