Πατούλης: Ηθική τραπεζική και επιχειρηματική Ανάπτυξη και οι συνεταιριστικές τράπεζες

Πατούλης: Ηθική τραπεζική και επιχειρηματική Ανάπτυξη και οι συνεταιριστικές τράπεζες
Άρθρο του Προέδρου της ΚΕΔΕ και περιφερειάρχη Αττικής, Γιώργου Πατούλη στο bankingnews
"Το 2019 είναι αναμφισβήτητα ένα κρίσιμο έτος για την πορεία της ελληνική οικονομίας, μιας και η Ελλάδα έχει αφήσει πίσω την ύφεση, αλλά πρέπει ωστόσο να επιτευχθούν υψηλότεροι ρυθμοί ανάπτυξης τα επόμενα έτη για να καταστεί βιώσιμη η οικονομική ανάπτυξη.
Τα πρόσφατα αποτελέσματα των Ευρωεκλογών, καθώς και τον περιφερειακών/δημοτικών εκλογών, και η μεγάλη νίκη της ΝΔ έδωσαν το εναρκτήριο λάκτισμα στις ελληνικές και διεθνείς χρηματαγορές για την επίτευξη του παραπάνω στόχου.
Βέβαια, το ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα οφείλει να έχει ουσιαστικό ρόλο, διότι η αειφόρος ανάπτυξη προϋποθέτει ένα υγιές, λειτουργικό και βιώσιμο τραπεζικό σύστημα.
Είναι κατανοητό σε όλους μας, ότι σε καμιά χώρα του κόσμου δεν μπορεί να  υπάρξει βιώσιμη ανάπτυξη αν δεν «λειτουργεί» το χρηματοπιστωτικό της σύστημα, που βασικός ρόλος του είναι η διοχέτευση ρευστότητας από αυτούς  που διαθέτουν απόθεμα (δηλ. καταθέτες και επενδυτές) στην πραγματική οικονομία που παρουσιάζει έλλειμμα (δηλ. επιχειρήσεις και νοικοκυριά) μέσω της αύξησης των διοχετευόμενων πιστώσεων.
Έτσι λοιπόν, πρέπει άμεσα να χαραχθεί μια αποτελεσματική οικονομική στρατηγική για την ταχεία ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, καθώς και η πλήρης αποκατάσταση της εμπιστοσύνης σε αυτήν στα μάτια των διεθνών επενδυτών.
Από την άλλη, οι τράπεζες πρέπει να εντείνουν τις προσπάθειές τους για να επιτύχουν τους επιχειρησιακούς τους στόχους, για τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (κοινώς κόκκινων δανείων), καθώς οι αυξημένοι πιστωτικοί κίνδυνοι που εμπεριέχονται στο δανειακό χαρτοφυλάκιο των ελληνικών τράπεζων, λόγω του εύρους των κόκκινων δάνειων, είναι οι κυριότεροι λόγοι που δεν επιτρέπουν στο χρηματοπιστωτικό σύστημα να «λειτουργήσει» και να χρηματοδοτήσει επαρκώς τις ανάγκες  της πραγματικής οικονομίας.
Επιπλέον, στη νέα μετα-μνημονιακή εποχή,  είναι επιτακτική ανάγκη οι τράπεζες να διαφοροποιήσουν την πελατεία τους σε πιο δυναμικούς τομείς της ελληνικής οικονομίας και να κατευθύνουν τις νέες χορηγήσεις τους σε εκείνες τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που παρουσιάζουν μια δυναμική στο χώρο των νέων τεχνολογιών, προωθώντας την ανάπτυξη μέσω της χρήσης εξειδικευμένου προσωπικού και χωρίς να απαιτούν σημαντικές επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία, πέραν των κεφαλαίων κίνησης.
Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να συνεχίσουν να στοχεύουν στους τομείς επιχειρηματικής δραστηριότητας υψηλής προστιθέμενης αξίας (όπως για παράδειγμα του τουρισμού και του ιατρικού τουρισμού), όπου το περιθώριο κέρδους είναι υψηλό και αναμένεται ραγδαία ανάπτυξη των κλάδων αυτών τα επόμενα χρόνια.
Αναφορικά τώρα με το ρόλο των συνεταιριστικών τράπεζων στην προώθηση του επιχειρησιακού μοντέλου της ηθικής τραπεζικής, δηλαδή στην τραπεζική που δίνει έμφαση σε περιβαλλοντικές και κοινωνικές πρακτικές, οι τράπεζες αυτές στην ελληνική επικράτεια είναι ουσιαστικά δομημένες με τέτοιο τρόπο ώστε να ευνοείται η λειτουργία της ηθικής τραπεζικής.
Και αυτό διότι δραστηριοποιούνται στην τοπική κοινωνία και δεν επικεντρώνονται σε κερδοσκοπικού τύπου δραστηριότητες, όπως κάνουν συνήθως οι μεγάλες τράπεζες, που επενδύουν και σε υψηλού κινδύνου προϊόντα.
Βέβαια, τόσο η «ηθική» όσο και η «παραδοσιακή» τραπεζική μπορούν να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας με εισροές κεφαλαίων, δημιουργώντας έτσι πιο αποτελεσματική και βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη.
Όμως η επένδυση των ηθικών τραπεζών διαφέρει, δίνοντας έμφαση στη χρηματοδότηση, οικονομικών και κοινωνικών προγραμμάτων αλληλεγγύης που προάγουν, μεταξύ άλλων, τη δημιουργία σταθερής και ποιοτικής απασχόλησης, βιώσιμης ανάπτυξης, την επένδυση σε «πράσινη» ενέργεια, την κοινωνική ένταξη και την απασχόληση ευάλωτων ομάδων, τον πολιτισμό, την εκπαίδευση και την περισσότερο ενεργή συμμετοχή των πολιτών.
Ως εκ τούτου, πέραν της αύξησης του οικονομικού πλούτου, όπως συμβαίνει με τις «παραδοσιακές» τράπεζες, οι «ηθικές» τράπεζες μπορούν να διασφαλίζουν τη βιωσιμότητα και τους κοινωνικούς σκοπούς που χαρακτηρίζουν την ιδεολογία τους, με αποτέλεσμα τη βελτίωση την ποιότητα ζωής των ανθρώπων και την καλύτερη χρήση των διαθέσιμων περιβαλλοντικών πόρων.
Αναμφίβολα, η εύρυθμη λειτουργία του ελληνικού χρηματοπιστωτικού συστήματος αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την επίτευξη επιχειρηματικής ανάπτυξης στην ελληνική επικράτεια, ωστόσο χρειάζεται άμεσα να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη των Ελλήνων πολιτών προς το Κράτος και το πολιτικό-οικονομικό σύστημα, κάτι που όπως συνάγεται από τις πρόσφατες πολιτικές εξελίξεις στην χώρα μας, βρισκόμαστε στην σωστή κατεύθυνση".
 
*Από την ομιλία του Δρ. Γ. Πατούλη σε διεθνές συνέδριο που οργανώθηκε στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ηθικών και Ενναλακτικών Τραπεζών (FEBEA), που πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας του ΕΒΕΑ.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS