Σε τροχιά οικονομικής ανόδου οι ασφαλιστικοί κλάδοι μεσιτείας και πρακτόρευσης

Σε τροχιά οικονομικής ανόδου οι ασφαλιστικοί κλάδοι μεσιτείας και πρακτόρευσης
Τι δείχνει έρευνα της InfobankHellastat σε 77 μεσίτες και 66 πρακτορεύουσες εταιρίες

Ανοδική πορεία, μετά από τα 8 δύσκολα χρόνια της οικονομικής κρίσης εμφανίζει την τελευταία διετία ο κλάδος που ασχολείται με τη μεσιτεία και την πρακτόρευση ασφαλειών, δείχνοντας έτσι ότι αποτελεί σημαντικό μέρος και συνδετικός κρίκος μεταξύ των ασφαλιστικών εταιρειών και του καταναλωτικού κοινού.
Τα στοιχεία της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδας δείχνουν από το 2016-18, μετά από σημαντική καθίζηση των εσόδων και της παραγωγής που είχαν οι εταιρίες μεσιτείας και πρακτόρευσης (5,4 δις) το 2009, την τελευταία διετία ο δείχτης γυρίζει με  παραγωγή αυξημένη  κατά 3,5% (3,92 δις ευρώ).
Το πρώτο δίμηνο του 2019, η αγορά κινείται σχεδόν στα ίδια επίπεδα με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα το 2018, εμφανίζοντας μία οριακή άνοδο κατά 0,1%.
Ωστόσο, παρατηρήθηκε μία αντιστροφή στην παραγωγή ασφαλίστρων ζωής και ζημιών, με τα πρώτα να παρουσίασαν αύξηση και τα δεύτερα μείωση.
Παραγωγή ασφαλίστρων ανά κλάδο
Αναφορικά με την παραγωγή ασφαλίστρων κατά ζημιών, παρατηρήθηκε άνοδος στις 15 από τις 17 περιλαμβανόμενες κατηγορίες της αγοράς.
Ενδεικτικά, η παραγωγή στον τομέα των ασφαλειών κατά ασθενειών αυξήθηκε κατά 17%, στα χερσαία οχήματα κατά 8,9%, στις διάφορες χρηματικές απώλειες κατά 22,5%, στις πιστώσεις κατά 6,8%, κ.ο.κ.
Από την άλλη, οι δύο κατηγορίες ασφαλίστρων που κατέγραψαν πτώση το 2018 ήταν τα ασφάλιστρα ατυχημάτων, με οριακή μείωση κατά 0,2% και των λοιπών ζημιών αγαθών με μείωση 6,4%.
Όσον αφορά την παραγωγή ασφαλίστρων ζωής, οι ασφαλίσεις που συνδέονται με επενδύσεις κατέγραψαν αύξηση κατά 8,6% το 2018, ενώ τα ομαδικά συνταξιοδοτικά προγράμματα ενισχύθηκαν κατά 27,4%. Αντίθετα, οι ασφαλίσεις ζωής που αποτέλεσαν το 73% της συνολικής εξεταζόμενης αγοράς, εμφάνισαν μείωση κατά 6,6%.

Η έρευνα της Infobank Hellastat για τις εταιρίες Μεσιτείας

Σύμφωνα με μελέτη της Infobank Hellastat Α.Ε, σε δείγμα  77 μεσιτικών εταιρειών το 2017 ο κύκλος εργασιών τους διαμορφώθηκε σε 131,40 εκ ευρώ, έχοντας σημειώσει αύξηση 2,5% σε σχέση με το 2016.
Το τελευταίο έτος το 51,9% των εταιρειών κατέγραψαν υποχώρηση εσόδων, με τη μέση μεταβολή να διαμορφώνεται στο οριακά αρνητικό   -0,3% (Ελληνική οικονομία: +4,03%).
Τα συνολικά κέρδη  μειώθηκαν κατά 3,9%, στα €19,49 εκ., ενώ τα Κέρδη Προ Φόρων σημείωσαν άνοδο 9,1%, στο ύψος των 19,62 εκ ευρώ, με τις περισσότερες εταιρείες να βελτιώσαν τα αποτελέσματά τους.
Το 83,1% των μεσιτών του δείγματος το 2017 εμφάνισαν λειτουργικά κέρδη, με 26 εταιρείες να  αύξησαν τα αποτελέσματα του 2016, άλλες 30 να  εμφανίζουν κάμψη και 8 να μετέτρεψαν τις ζημιές σε κέρδη.
Αναφορικά με την προ φόρων κερδοφορία, το 79,2% των εταιρειών το τελευταίο έτος είχαν κέρδη, από τις οποίες οι 27 αύξησαν τα ΚΠΦ του 2016, οι 26 υπέστησαν κάμψη και άλλες 8 προήλθαν από ζημιογόνο χρήση.
Από την άλλη, 16 εταιρείες εμφάνισαν ζημιές με 5 να παρουσίασαν αύξηση, 6 να παρουσίασαν μείωση και 5 να προήλθαν από κερδοφόρα χρήση το 2016.
Συνεπώς, η συγκεκριμένη κατανομή αντανακλάται σε μέση οριακή αύξηση των ΚΠΦ κατά 0,2% για το τελευταίο έτος (Σύνολο επιχειρήσεων χώρας: +7,86%).
Σύμφωνα με τον κ. Νικόλα Γκουζέλο, Διευθύνοντα Σύμβουλό της Infobank Hellastat Α.Ε, «τα προβλήματα του συνταξιοδοτικού και ασφαλιστικού συστήματος της χώρας δημιουργούν ανασφάλεια και αβεβαιότητα στο καταναλωτικό κοινό. Αυτό και μόνο, προλειαίνει το έδαφος για περαιτέρω ανάπτυξη του ιδιωτικού ασφαλιστικού κλάδου τα επόμενα χρόνια».

Η έρευνα της Infobank Hellastat για τις εταιρίες Πρακτόρευσης

Σύμφωνα με την έρευνα της Infobank Hellastat ο κύκλος εργασιών του δείγματος 66 εταιρειών ασφαλιστικής πρακτόρευσης το 2017 υποχώρησε κατά 15,2%, στα €47,89 εκ. από €56,49 εκ. το προηγούμενο έτος.
Η οριακή πλειοψηφία των επιχειρήσεων (ποσοστό 52,3%) υπέστησαν υποχώρηση των προμηθειών τους, με τη μέση κάμψη να διαμορφώνεται σε -3,2% (Σύνολο ελληνικών επιχειρήσεων: +4,03%).
Η κάμψη του συνολικού Κύκλου Εργασιών προήλθε από την επικεφαλής ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑΚΗ Α.Ε, καθώς με την εξαίρεσή της από το δείγμα, οι υπόλοιπες εταιρείες είχαν άνοδο της τάξης του 9,5%.
Τα συνολικά ΚΠΤΦΑ μειώθηκαν κατά 31,3%, στα 20,12 εκ ευρώ, ενώ τα κέρδη προ φόρων (ΚΠΦ) σημείωσαν πτώση 31,9%, στο ύψος των 19,64 εκ ευρώ.
Η υποχώρηση των αποτελεσμάτων προκλήθηκε κυρίως από την πρακτορειακή εταιρεία της Τράπεζας Πειραιώς.
Εξαιρουμένης αυτής, προκύπτει πολύ μικρότερη πτώση των λειτουργικών και προ φόρων κερδών σε ποσοστό 1,7% και 2,5% αντίστοιχα.
Το 95,5% των πρακτόρων του δείγματος το 2017 είχαν λειτουργικά κέρδη: 32 εταιρείες αύξησαν τα αποτελέσματα του 2016, 23 υπέστησαν κάμψη και 7 μετέτρεψαν τις ζημιές σε κέρδη.
Αναφορικά με την προ φόρων κερδοφορία, το 89,4% των εταιρειών εμφάνισαν κέρδη, από τις οποίες οι 31 αύξησαν τα ΚΠΦ, οι 20 υπέστησαν κάμψη και άλλες 7 προήλθαν από ζημιογόνο χρήση.
Συνεπώς, στο σύνολο του δείγματος σημειώθηκε οριακή μέση άνοδος ΚΠΦ 13,8%, σε σχέση με 7,86% για τη μέση ελληνική επιχείρηση.

Προοπτικές ανέλιξης για την ιδιωτική ασφάλιση

Σε πρόσφατη μελέτη της Infobank Hellastat A.E. αναλύεται ο εγχώριος κλάδος των Μεσιτών & Πρακτόρων Ασφαλειών.
Σύμφωνα με τη Μαρία Θεοδοσοπούλου, Sectorial Studies Consultant, οι εταιρείες που ασχολούνται με τη μεσιτεία και την πρακτόρευση ασφαλειών συνιστούν σημαντικό μέρος του εγχώριου ασφαλιστικού κλάδου, καθώς αποτελούν τον συνδετικό κρίκο μεταξύ των ασφαλιστικών εταιρειών και του καταναλωτικού κοινού.
Πρόσφατα μάλιστα, ψηφίστηκε ο Ν. 4583/2018 που ενσωμάτωσε την Οδηγία IDD, η οποία αναφέρεται στη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων, στο ρόλο αλλά και στην ευθύνη που φέρουν όλα τα κανάλια διανομής. Στόχος της συγκεκριμένης νομοθεσίας είναι κυρίως η προστασία του καταναλωτή, καθώς και η έγκυρη ενημέρωσή του.
Είναι αλήθεια ότι κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης, υπήρξε μία κάμψη στη ζήτηση των ασφαλιστικών προγραμμάτων.
Ωστόσο, από το 2016 και μετά, έχει παρατηρηθεί μία αλλαγή στην αγορά, με τους καταναλωτές να έχουν στρέψει το ενδιαφέρον τους, κυρίως στα ομαδικά συνταξιοδοτικά προγράμματα, στα ασφάλιστρα υγείας και στα ασφάλιστρα επενδυτικών προγραμμάτων.
Εξάλλου, η ανάκαμψη της ασφαλιστικής αγοράς αποτυπώθηκε και στην αύξηση της παραγωγής ασφαλίστρων.
Τέλος, εκτιμάται ότι με τον ίδιο τρόπο θα συνεχίσει να κινείται η ιδιωτική ασφάλιση και τα επόμενα χρόνια, μιας και το συνταξιοδοτικό και ασφαλιστικό σύστημα της χώρας εξακολουθεί να δημιουργεί ανασφάλειες, ωθώντας τους καταναλωτές στην ιδιωτική ασφαλιστική αγορά. Ωστόσο, κρίνεται αναγκαίο,  οι εποπτικές αρχές να εντείνουν τους ελέγχους, ώστε να ενισχυθεί η διαφάνεια του ασφαλιστικού κλάδου και να διασφαλιστεί η προστασία του καταναλωτικού κοινού.

Προβλήματα του κλάδου

H επιβολή των capital controls τον Ιούλιο του 2015 είχε αρνητικές επιπτώσεις στην ασφαλιστική αγορά, με την παραγωγή να μειώνεται σημαντικά κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους. Ακολούθως, το 2016 σημειώθηκε ανάκαμψη για πρώτη φορά μετά από αρκετά χρόνια.
Πολλοί καταναλωτές περικόπτουν τις δαπάνες για κάποιες κατηγορίες ασφαλιστικών υπηρεσιών ή αμελούν την ανανέωση των ασφαλιστικών τους συμβολαίων, λόγω του περιορισμένου εισοδήματός τους. Μάλιστα, στα χρόνια της κρίσης, αυτό παρατηρήθηκε έντονα στα ασφάλιστρα των αυτοκινήτων, καθώς αρκετοί κατέθεσαν πινακίδες και άλλοι άφησαν ανασφάλιστα τα οχήματα τους.
Ένα ακόμη αρνητικό παράγοντα συνιστά η παροχή ασφαλιστικών προγραμμάτων από τις Τράπεζες. Συγκεκριμένα, ο Σύνδεσμος Ελλήνων Μεσιτών Ελλάδος (ΣΕΜΑ) έχει τονίσει ότι κατά καιρούς παρατηρούνται πρακτικές αθέμιτου ανταγωνισμού από τα τραπεζικά ιδρύματα κατά τη διενέργεια ασφαλιστικών εργασιών.
Ειδικότερα, μετά την επιβολή των capital controls, αναφέρονται περιπτώσεις εξέτασης αιτημάτων τραπεζικού δανεισμού πελατών με προϋπόθεση τη σύναψη ασφαλιστικής σχέσης με τους τελευταίους, κάτι το οποίο απαγορεύεται ρητά βάσει εγκυκλίου της ΤτΕ (462/15.5.2013).
Οι πρακτικές αυτές έχουν καταστεί δυνατές, από τη στιγμή που οι παρεμβάσεις της εποπτεύουσας αρχής δεν είναι αποτελεσματικές.
Οι εταιρείες του κλάδου επιδεικνύουν σημαντική καθυστέρηση στην είσπραξη των απαιτήσεών τους από τους πελάτες λόγω του περιορισμένου εισοδήματος και ρευστότητας.
Η δυσχέρεια αυτή μεταφράζεται, όπως είναι φυσικό, σε υψηλό πιστωτικό κίνδυνο.

Εταιρίες Μεσιτείας


Εταιρίες Πρακτόρευσης

Αντώνης Βασιλόπουλος
antonpaper@yahoo.com
 

bankingnews.gr

BREAKING NEWS