Τεκμηριωμένες απαντήσεις σε όλες τις αιτιάσεις Κ. Δομαζάκη έδωσε η Creta Farms

Τεκμηριωμένες απαντήσεις σε όλες τις αιτιάσεις Κ. Δομαζάκη έδωσε η Creta Farms
Η εταιρεία αναμένει την ολοκλήρωση της Έκθεσης της PwC, η οποία δεν έχει ολοκληρωθεί ως σήμερα
Με εννιά συγκεκριμένες απαντήσεις σε αντίστοιχες αιτιάσεις του πρώην διευθύνοντος συμβούλου της εταιρείας Κωνσταντίνου Δομαζάκη που είδαν το φως της δημοσιότητας, η Creta Farms έδωσε, σύμφωνα με πληροφορίες την προηγούμενη Τρίτη 11/6, τεκμηριωμένες απαντήσεις προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
Σύμφωνα με στοιχεία που επικαλείται η εταιρεία, το σύνολο των επίμαχων μεταφορών χρηματικών ποσών αντιστοιχούν σε συμβασιοποιημένες υποχρεώσεις της εταιρείας και μάλιστα σε κάποιες περιπτώσεις δεν αντιστοιχούν καν σε δραστηριότητες που αφορούν στην Creta Farms, αλλά σε άλλες εταιρείες των αδερφών Δομαζάκη.
Στην περίπτωση της NOVAPLOT για την οποία ο Κ. Δομαζάκης υποστηρίζει ότι η Creta Farms ζημιώθηκε από μεταφορές ποσών χωρίς νόμιμη αιτία, η εταιρεία επικαλείται συγκεκριμένες συμβατικές υποχρεώσεις που αντιστοιχούν σε συνολική μεταφορά 1.4 εκατ. ευρώ. Μάλιστα, οι Οικονομικές Καταστάσεις της Creta Farms έχουν αποτυπώσει τις αντίστοιχες συναλλαγές οι οποίες ελέγχθηκαν τόσο από τον προηγούμενο Ορκωτό Ελεγκτή (Grant Thornton) όσο και από τον τρέχοντα (KPMG).
Την ίδια ώρα, όπως απαντά η Creta Farms, τα εστιατόρια «Ντάκος» δεν έχουν καμία σχέση με την ίδια αλλά με την ΕΥΡΩΚΡΕΤΑ ΑΒΕΤΤΕ, η οποία, από τη χρήση 2007 δεν περιλαμβάνεται στις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου της Creta Farms. Επιπροσθέτως, οι ζημιές τους δεν ανήλθαν σε 20 εκατ. ευρώ όπως, υποστηρίζει η πλευρά Κ. Δομαζάκη, αλλά σε 7.8 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένης και της αρχικής επένδυσης.  
Η Creta Farms κάνει λόγο για ανυπόστατες, και ψευδείς καταγγελίες από τον Κ.Δομαζάκη με μοναδικό σκοπό την εξυπηρέτηση προσωπικού οφέλους και τονίζει ότι δεν προκύπτει οποιοδήποτε στοιχείο αμφισβήτησης της εγκυρότητας, πληρότητας και ακρίβειας των Οικονομικών Καταστάσεων του Ομίλου και της Εταιρείας και της νομιμότητας. Στην περίπτωση μάλιστα της εταιρείας ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΕ, αυτή, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει ήδη κινηθεί νομικά εναντίον του Κ. Δομαζάκη. Ο εν λόγω προμηθευτής διετέλεσε χρηματοοικονομικός σύμβουλος της Creta Farms για την επιτυχημένη αναδιάρθρωση χρέους και σύμβουλος για την χορήγηση νέων γραμμών πίστωσης. Η εμπορική σχέση μεταξύ της Creta Farms και της ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΕ αφορά σε δύο συμβάσεις σύμφωνα με τις οποίες εκδόθηκαν και τα αντίστοιχα τιμολόγια. Η αναδιάρθρωση χρέους που επετεύχθη, μάλιστα, αφορούσε το σύνολο του κοινοπρακτικού δανείου της εταιρείας (44 εκατ ευρώ) και όχι ποσό 4  εκατ. ευρώ όπως φέρεται να υποστηρίζει Κ. Δομαζάκης
Σε  ό,τι αφορά κωδικούς έργων που αναφέρονται ως μη εκτελεσθέντα, η Creta Farms επισημαίνει ότι οι δύο κωδικοί έργων δεν αφορούν σε μεμονωμένες και αυτοτελείς κατασκευές αλλά τεχνικές βελτιώσεις της βιομηχανικής μονάδας Ρεθύμνου. Για όλες τις παρεχόμενες υπηρεσίες και υλικά έχουν συναφθεί νόμιμες συμβάσεις έργων και έχουν εκδοθεί τα σχετικά παραστατικά.
Αναφορικά, με την υλοποίηση του ERP SAP κατά την περίοδο 2006, σύμφωνα με αναλυτικά στοιχεία το συνολικό κόστος ανέρχεται σε 1.6 εκατ. ευρώ για το οποίο και υφίστανται τα σχετικά παραστατικά. Αντιστοίχως η Creta Farms προχώρησε σε σύμβαση έργου με προμηθευτές (SAP HELLAS, DD SYNERGY, IBM, TEKA). Συνεπώς, οι ισχυρισμοί του κου. Κ. Δομαζάκη περί κόστους εγκατάστασης 8 εκατ. ευρώ είναι, όπως επισημαίνει η Creta Farms, ανυπόστατοι.
Τέλος, σύμφωνα με πληροφορίες, η εταιρεία αναμένει την ολοκλήρωση της Έκθεσης της PwC, η οποία δεν έχει ολοκληρωθεί ως σήμερα, καθώς η ελεγκτική εταιρεία αναμένει τη συλλογή στοιχείων από την Τράπεζα Πειραιώς.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS