Mediterra: Την τροποποίηση του καταστατικού ενέκρινε η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

Mediterra: Την τροποποίηση του καταστατικού ενέκρινε η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση
Την τροποποίηση άρθρων του Καταστατικού της εταιρείας, ενέκρινε, μεταξύ άλλων, η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Mediterra
Την τροποποίηση άρθρων του Καταστατικού της εταιρείας, ενέκρινε, μεταξύ άλλων, η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Mediterra, που πραγματοποιήθηκε στις 14 Ιουνίου 2019.
Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε σήμερα (18/6/2019) η εταιρεία, η ανώνυµη εταιρεία «Μεντιτέρρα Ανώνυμη Βιομηχανική Εμπορική Συνεταιριστική Εταιρεία», ανακοινώνει ότι κατά την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας που πραγµατοποιήθηκε την 14η Ιουνίου 2019, λήφθησαν αποφάσεις επί των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης ως ακολούθως:
Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 2018 και των σχετικών Εκθέσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, που αφορούν στην κλειόµενη χρήση 2018 (1.1.2018 – 31.12.2018)
Θέμα 2ο: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας, κατ’ άρθρο 108 του Ν. 4548/2018.
Θέα 3 : Απόφαση για απαλλαγή των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζηµιώσεως για τα πεπραγµένα της εταιρικής χρήσεως 1.1.2018-31.12.2018.
Θέμα 4ο: Εκλογή ενός (1) τακτικού και ενός (1) αναπληρωµατικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τον έλεγχο των Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2019 και καθορισµός της αµοιβής αυτών.
Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε για τη χρήση του 2019 ως τακτικό ελεγκτή τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή κο Γιώγο ∆ηµήτριο µε αριθµό ΣΟΕΛ 27901 και αναπληρωµατικό ελεγκτή τον κο Γκιπάλη Γεώργιο µε αριθµό µητρώου ΣΟΕΛ 20341, της εταιρείας Συνεργαζόµενοι Ορκωτοί Λογιστές Α.Ε.
Η αµοιβή τους θα ορισθεί σύµφωνα µε τα οριζόµενα από το Σ.Ο.Ε.Λ.
Θέµα 5ο: Τροποποίηση των άρθρων 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 και 39 του Καταστατικού της Εταιρείας και εναρµόνισή του µε τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως ισχύουν. Κωδικοποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας.
Θέµα 6ο: Λοιπά θέµατα – Ανακοινώσεις
Επί του θέµατος αυτού δεν υπήρξαν προτάσεις από τους κ.κ Μετόχους.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS