ΔΝΤ: Καλύτερη αξιοποίηση των δημόσιων πόρων όταν τα κράτη γνωρίζουν τον πλούτο τους

ΔΝΤ: Καλύτερη αξιοποίηση των δημόσιων πόρων όταν τα κράτη γνωρίζουν τον πλούτο τους
Έκθεση του ΔΝΤ για τους δημόσιους πόρους
Τα κράτη που γνωρίζουν και καταγράφουν τα κρατικά περιουσιακά στοιχεία, αξιοποιούν καλύτερα τον δημόσιο πλούτο σε όρους κοινωνικής ευημερίας, αναφέρει σε έκθεσή του (συγγραφείς: Jason Harris, Abdelhak Senhadji, Alexander F. Tieman) το διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ).
Ειδικότερα, το παρακάτω διάγραμμα δείχνει πως οι προηγμένες οικονομίες έχουν μεγαλύτερους ισολογισμούς σε σύγκριση με τις αναπτυσσόμενες χώρες χαμηλού εισοδήματος.
Αυτό αντανακλά το μέγεθος του δημόσιου τομέα τους, ο οποίος γενικά παρέχει περισσότερες υποδομές και υπηρεσίες.
Βέβαια, οι προηγμένες οικονομίες έχουν επίσης μεγαλύτερες υποχρεώσεις -αφαιρείται από τον δημόσιο πλούτο.
Η βάση δεδομένων καλύπτει τα δημόσια περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις των 38 χωρών.
Οι χώρες της βάσης δεδομένων καλύπτουν πλέον σχεδόν το 63% του παγκόσμιου ΑΕΠ, επισημαίνεται.
Το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων του δημόσιου τομέα στις 38 χώρες ανέρχεται σε 103 δισεκ. δολάρια ή 216% του ΑΕΠ τους.
Αυτά τα περιουσιακά στοιχεία αποτελούνται από δημόσιες υποδομές όπως γέφυρες και δρόμους, χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία όπως τραπεζικές καταθέσεις, καθώς και αποθέματα φυσικών πόρων στο έδαφος.
Οι συνολικές υποχρεώσεις ανέρχονται σε 93 τρισεκ. δολάρια -44 τρισεκ. εκ των οποίων είναι το δημόσιο χρέος και 22 τρισεκ. τρέχουσες συνταξιοδοτικές υποχρεώσεις και χρέος κρατικών επιχειρήσεων.
Τα καθαρά περιουσιακά στοιχεία -μείον τις υποχρεώσεις- ανέρχονται σε 10 τρισεκ. ή 21% του ΑΕΠ.«Ο δημοσιονομικός έλεγχος δείχνει ότι η κατοχή μεγάλων περιουσιακών στοιχείων δεν μειώνει αναγκαστικά το βαθμό ευπάθειας μιας χώρας σε υψηλά χρέη -αυτό εξαρτάται από τη φύση των περιουσιακών στοιχείων.
Η καλύτερη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων της κυβέρνησης θα μπορούσε να οδηγήσει σε επιπλέον έσοδα της τάξεως του 3% του ΑΕΠ κάθε χρόνο -περισσότερο από τις πληρωμές τόκων που οι προηγμένες χώρες καταβάλλουν για να καλύψουν το χρέος τους», σχολιάζεται.


www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS