Χαντζηνικολάου: H επιτυχημένη έκδοση του 10τούς ομολόγου της Πειραιώς ανοίγει μια νέα πηγή άντλησης κεφαλαίων

Χαντζηνικολάου: H επιτυχημένη έκδοση του 10τούς ομολόγου της Πειραιώς ανοίγει μια νέα πηγή άντλησης κεφαλαίων
Γ.Χαντζηνικολάου: H σημερινή ημέρα είναι σημαντική για ολόκληρο το εγχώριο τραπεζικό σύστημα λόγω της επιτυχίας στην έκδοση δεκαετούς ομολόγου της Τράπεζας Πειραιώς
«H σημερινή (19/6) ημέρα είναι σημαντική για ολόκληρο το εγχώριο τραπεζικό σύστημα καθώς με την επιτυχημένη έκδοση ομολόγου μειωμένης εξασφάλισης δεκαετούς διάρκειας της Τράπεζας Πειραιώς ανοίγει μια αγορά που ήταν κλειστή για περισσότερα από 10 χρόνια.
Ανοίγει μια νέα πηγή άντλησης κεφαλαίων», ανέφερε ο πρόεδρος της Τράπεζας Πειραιώς Γιώργος Χαντζηνικολάου, ξεκινώντας την παρέμβαση στο συνέδριο του Κύκλου Ιδεών με θέμα την ανασύσταση της μεσαίας τάξης.

Η έκδοση ομολόγου

H Tράπεζα Πειραιώς ανακοινώσε ότι ολοκλήρωσε με επιτυχία την έκδοση ομολόγου μειωμένης εξασφάλισης ύψους 400 εκατ. ευρώ, δεκαετούς διάρκειας με δυνατότητα ανάκλησης από τον εκδότη στα πέντε έτη (10NC5), στη διεθνή αγορά κεφαλαίων, ενισχύοντας τον συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας κατά περίπου 90μβ.
Το συνολικό βιβλίο προσφορών, υπό τη διαχείριση των κύριων αναδόχων Goldman Sachs International και UBS Investment Bank, διαμορφώθηκε σε περίπου 850 εκατ. ευρώ. Περισσότεροι από 135 θεσμικοί επενδυτές από περισσότερες των 20 χωρών συμμετείχαν στη συναλλαγή.
Η έκδοση των αξιογράφων εντάσσεται στο πλαίσιο του προγράμματος ΕΜΤΝ (Euro Medium Term Note) ύψους 25 δισ. ευρώ της Τράπεζας Πειραιώς.
Το τοκομερίδιο έχει ορισθεί σε 9,75% και η ημερομηνία εκκαθάρισης έχει προγραμματισθεί για τις 26 Ιουνίου 2019.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS