Bloomberg: Βαρύ το φορτίο για την Πειραιώς το επιτόκιο του 9,75% στο ομόλογο Tier II

Bloomberg: Βαρύ το φορτίο για την Πειραιώς το επιτόκιο του 9,75% στο ομόλογο Tier II
Ελκυστικό το επιτόκιο στο ομόλογο Tier II της Πειραιώς, αλλά κρύβει κινδύνους
Ποιος ήξερε ότι υπάρχει επενδυτική διάθεση για το χρέος των ελληνικών τραπεζών;
Η Τράπεζα Πειραιώς, μια από τις τέσσερις μεγάλες τράπεζες της Ελλάδας, κατάφερε να ενεργοποιήσει τις ευρωπαϊκές κεφαλαιαγορές για πρώτη φορά από τη χρηματοπιστωτική κρίση, εξαιτίας του αδιάλλακτου κυνηγιού αποδόσεων στην Ευρώπη, διαπιστώνει σε ανάλυσή του το Bloomberg.
Η Πειραιώς δεν επέλεξε τα ομολογιακά δάνεια υψηλής διαβάθμισης (Tier I), αλλά εκείνα της μειωμένης εξασφάλισης Κατηγορίας 2 - Tier II (το οποίο βρίσκεται στο μέσο της κεφαλαιακής διάρθρωσης μεταξύ του δημοσίου χρέους και του μετοχικού κεφαλαίου).
Αυτό σημαίνει ότι τα νέα ομόλογα θα υπόκεινται πλήρως στους κανόνες εγγύησης των επενδυτών, όπου οι κάτοχοι ομολόγων θα πληγούν στην περίπτωση που η τράπεζα αποτύχει.
Ενώ η τράπεζα ενισχύει με αυτόν τον τρόπο το κεφάλαιο της, με την εκφόρτωση των επισφαλών δανείων και την πώληση περιουσιακών στοιχείων, η τελευταία έκδοση θα συμβάλει στην εκπλήρωση των δεσμεύσεών της έναντι της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.
Πέρυσι, η ΕΚΤ ζήτησε από την τράπεζα να ενισχύσει τα κεφάλαιά της κατά 500 εκατομμύρια ευρώ.
Και το αξιοσημείωτο είναι ότι η Πειραιώς έχει βρει πολλούς επενδυτές, παρά όλους τους γνωστούς κινδύνους γύρω από το ελληνικό τραπεζικό σύστημα.
Έτσι, η Πειραιώς άντλησε 400 εκατ. ευρώ μέσω 10ετούς ομολόγου μειωμένης εξασφάλισης, με δικαίωμα προαίρεσης του εκδότη μετά από πέντε χρόνια.
Το πολύ υψηλό επιτόκιο του 9,75% ήταν σαφώς ελκυστικό για τους αγοραστές, αλλά φέρει επίσης πολλά σημάδια κινδύνου.
Η καταβολή αυτού του μεγάλου επιτοκίου στους κατόχους ομολόγων θα είναι ένα βαρύ φορτίο για την τράπεζα.
Επίσης, επειδή οι αποδόσεις στα ελληνικά κρατικά ομόλογα βυθίζονται δεν σημαίνει ότι ο πιστωτικός κίνδυνος βελτιώνεται.
Αυνήθως σημαίνει το αντίθετο.
Και όπως επισημαίνει το Bloomberg, υπάρχει πάντα μια παράμετρος που διορθώνει τον υπερβολικό ενθουσιασμό της αγοράς για τα περιουσιακά στοιχεία.
Η προσφορά θα ήταν αδιανόητη πριν από ένα χρόνο και έρχεται με την παρατεταμένη πτώση των αποδόσεων των ελληνικών ομολόγων.
Στη βελτίωση αυτή βέβαια βοηθούν και οι επικείμενες εθνικές εκλογές, από τις οποίες αναμένεται μια νέα κυβέρνηση υπό την φιλο-επιχειρηματική Νέα Δημοκρατία.

Όπως αναφέρει το Bloomberg, ακόμη απαιτείται να διανυθεί μεγάλος δρόμος για να επιστρέψει η εμπιστοσύνη στην Ελλάδα, και οι τράπεζες της να αποκτήσουν αξιολόγηση επενδυτικής βαθμίδας.
Οι επενδυτές δεν θα επιθυμούν να επαναληφθεί αυτό που συνέβη όταν η ιταλική Banca Monte dei Paschi di Siena εξέδωσε παρόμοιο ομολογιακό δάνειο τον Ιανουάριο του 2018.
Τώρα το ομόλογο της ιταλικής τράπεζας διαπραγματεύεται σχεδόν στο ήμισυ της αρχικής αξίας.

Άλλωστε, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια της Πειραιώς αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το ήμισυ του συνολικού δανεισμού της, παρά την εκφόρτωση 500 εκατομμυρίων ευρώ σε τρίτους.
Ακόμη και μετά το ράλι της τιμής της, η μετοχή διαπραγματεύεται σε χαμηλά επίπεδα.
Το μονοπάτι για την ελάφρυνση του χρέους θα είναι δύσκολο.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS