Δραστικά μειωμένα τα αναδρομικά 6 μηνών για τους συνταξιούχους του ΛΕΠΕΤΕ

Δραστικά μειωμένα τα αναδρομικά 6 μηνών για τους συνταξιούχους του ΛΕΠΕΤΕ
Τα αναδρομικά θα υπολογιστούν με βάση το νόμο Κατρούγκαλου
«Πετσοκομμένες» και υπολογισμένες με το νόμο Κατρούγκαλου, αναδρομικές επικουρικές συντάξεις έξι μηνών θα λάβουν από το ΕΤΕΑΕΠ οι 17.500 συνταξιούχοι τραπεζοϋπάλληλοι του ΛΕΠΕΤΕ.
Η καταβολή θα γίνει πέντε μέρες πριν τις εκλογές της 7ης Ιουλίου.
Αυτό προβλέπει σχετική υπουργική απόφαση του υφυπουργού Κοινωνικών Ασφαλίσεων Τάσου Πετρόπουλου που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ, χωρίς να διευκρινίζεται από πού θα λάβουν τα υπόλοιπα που οφείλει το ΛΕΠΕΤΕ από τον Μάϊο του 2018.
Σύμφωνα με την απόφαση το Κράτους, αναλαμβάνει να καταβάλλει επικουρική σύνταξη, το Eνιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (ΕΤΕΑΕΠ) αναλαμβάνει από 1.1.2019 την καταβολή μηνιαίας επικουρικής σύνταξης στους δικαιούχους σύνταξης του Λογαριασμού Επικούρησης Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (ΛΕΠΕΤΕ) και του Ειδικού Λογαριασμού Επικούρησης Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος- Πρώην Προσωπικού Εθνικής Ακινήτων Α.Ε (ΕΛΕΠΕΤΕ – Π.Π.ΕΘΝΑΚ).
Για όσους καταστούν δικαιούχοι επικουρικής σύνταξης μετά την 10.6.2019, η παροχή υπολογίζεται, βάσει της παραγράφου 4 του σχετικού άρθρου, ως εξής: α) για το διάστημα ασφάλισης έως και 31.12.2014, με βάση τον τύπο Ρ=0,45% *έτη ασφάλισης*συντάξιμες αποδοχές (εισφορά 6%), όπου ως συντάξιμες αποδοχές νοούνται αυτές επί των οποίων καταβλήθηκαν εισφορές και β) για το διάστημα ασφάλισης από 1.1.2015 εφαρμόζεται το Σύστημα Νοητής Κεφαλαιοποίησης (NDC) και ο τύπος  όπως ισχύει για όλους τους ασφαλισμένους του ΕΤΕΑΕΠ.
Σε κάθε περίπτωση για τον υπολογισμό της παροχής, λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος ασφάλισης που πραγματοποιήθηκε στο ΛΕΠΕΤΕ και στον ΕΛΕΠΕΤΕ – Π.Π. ΕΘΝΑΚ, καθώς και ο χρόνος που αναγνωρίσθηκε και εξαγοράσθηκε ως συντάξιμος κατά τις διατάξεις του καταστατικού των ανωτέρω και της κείμενης νομοθεσίας.
Για την υλοποίηση των ως άνω διατάξεων, οι αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΤΕ και των ως άνω Λογαριασμών έχουν την υποχρέωση να χορηγούν στα αρμόδια όργανα του ΕΤΕΑΕΠ, πρόσβαση στο αρχείο με το σύνολο των απαιτούμενων ασφαλιστικών στοιχείων, όπως ιδίως μισθολογικές καταστάσεις και βεβαιώσεις χρόνου υπηρεσίας, καθώς και το προσωπικό που κατ’ αριθμό απασχολείται κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4618/2019 στο ΛΕΠΕΤΕ και στον ΕΛΕΠΕΤΕ – Π.Π. ΕΘΝΑΚ.
Για την υλοποίηση δε του υπολογισμού των παροχών οι αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΤΕ και των ως άνω Λογαριασμών κοινοποιούν στο ΕΤΕΑΕΠ αναλυτικό αρχείο με πλήρη προσωπικά και ασφαλιστικά στοιχεία των δικαιούχων. Ημερομηνία καταβολής των παροχών ορίζεται η 2η εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα. Οι ως άνω επανυπολογισθείσες συντάξεις υπόκεινται σε κρατήσεις ΦΜΥ, Εισφοράς Υγείας (υπέρ ΤΥΠΕΤ για τους συνταξιούχους του ΛΕΠΕΤΕ και υπέρ ΕΟΠΥΥ για τους συνταξιούχους του ΕΛΕΠΕΤΕ – Π.Π. ΕΘΝΑΚ, πλην όσων έχουν ενταχθεί στο ΤΥΠΕΤ) και Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων Επικουρικής Ασφάλισης, την απόδοση των οποίων διενεργούν οι Οικονομικές Υπηρεσίες του ΕΤΕΑΕΠ.

Πίνακας: Οι μαθηματικοί Τύποι βάσει των οποίων θα επανυπολογιστούν οι επικουρικές συντάξεις
 

 
Αντώνης Βασιλόπουλος
antonpaper@yahoo.com
www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS