Πάνω από 850.000 θέσεις εργασίας χάθηκαν την περίοδο 2008-2016

Πάνω από 850.000 θέσεις εργασίας χάθηκαν την περίοδο 2008-2016
Συνολικά 427.000 εκτιμάται ότι μετανάστευσαν το διάστημα 2008-2016
Σύμφωνα με έρευνα της ΔΙΑΝΕΟΣΙΣ, τα αποτελέσματα της οποίας παρουσιαστήκαν στο συνέδριο «Η Ελλάδα μετά» που διοργανώνει ο «Κύκλος Ιδεών για την Εθνική Ανασυγκρότηση», σε συνεργασία με τη «Συμεών Γ. Τσομώκος ΑΕ», την πενταετία 2009-2014 το εισόδημα των ελληνικών νοικοκυριών μειώθηκε κατά 42%, με τη μέση μείωση των εισοδημάτων να  ανέρχεται σε 513 ευρώ.
Τα βασικά συμπεράσματα της έρευνας είναι πως α. Η κρίση έπληξε περισσότερο τους εργαζόμενους απ' ό,τι τους συνταξιούχους, β. Το μέγεθος των εισοδηματικών απωλειών φθίνει με την ηλικία, γ. η απώλεια των εισοδημάτων αυξάνει ανεβαίνοντας τις εκπαιδευτικές βαθμίδες, δ. οι απώλειες είναι μεγαλύτερες για τις οικογένειες με 1 ή 2 παιδιά απ' ό,τι για τις οικογένειες χωρίς παιδιά ή με τρία παιδιά και πάνω, ε. αυξήθηκε σημαντικά ο σχετικός κίνδυνος φτώχειας των παιδιών και μειώθηκε των ηλικιωμένων.
Από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι μεταξύ του 2008 και του 2016 χάθηκαν 854.106 θέσεις εργασίας (-23%) με τη μέση αμοιβή να μειώνεται κατά 21,8%. 
Η ανεργία έπληξε περισσότερο τους άνδρες από τις γυναίκες, τους νέους έως 29 ετών από τις υπόλοιπες ηλικιακές ομάδες, τους απόφοιτους δημοτικού ως προς το επίπεδο μόρφωσης, τους μισθωτούς ως προς το καθεστώς απασχόλησης, τις κατασκευές ως προς τον οικονομικό κλάδο και τις επιχειρήσεις 1-10 εργαζομένων ως προς το μέγεθος.
Ισχυρές ήταν την ίδια περίοδο οι τάσεις του Brain Drain. 
Συνολικά 427.000 εκτιμάται ότι μετανάστευσαν το διάστημα 2008-2016, κυρίως νέοι, άγαμοι, κάτοικοι αστικών κέντρων και υψηλού μορφωτικού επιπέδου. 
Τα 3/4 εξ αυτών είναι πτυχιούχοι πανεπιστημίου και το 1/3 κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων.
Το 80% μετακινήθηκαν σε χώρες της ΕΕμ, με τη Γερμανία και τη Βρετανία να δέχεται 25% του συνόλου η κάθε μία.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS