Τεχνική Ολυμπιακή: Στις 19 Σεπτεμβρίου 2019 η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

Τεχνική Ολυμπιακή: Στις 19 Σεπτεμβρίου 2019 η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση
Στις 19 Σεπτεμβρίου 2019, αντί της 27ης Ιουνίου 2019 που είχε ανακοινωθεί αρχικά, θα διεξαχθεί η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Τεχνική Ολυμπιακή
Στις 19 Σεπτεμβρίου 2019, αντί της 27ης Ιουνίου 2019 που είχε ανακοινωθεί αρχικά, θα διεξαχθεί η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας Τεχνική Ολυμπιακή, όπως αναφέρεται στη σημερινή (21/6/2019) ανακοίνωση.
Ειδικότερα, η εταιρεία Τεχνική Ολυμπιακή Α.Ε. σε συνέχεια της από 23/04/2019 ανακοίνωσης που αφορούσε στο οικονομικό ημερολόγιο (σύμφωνα με το άρθρο 4.1.4.3.1 του κανονισμού του Χ.Α.) ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων θα πραγματοποιηθεί την 19/09/2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. στην έδρα της εταιρείας, αντί της 27/06/2019 όπως αρχικώς είχε ανακοινωθεί.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS