Κορδέλλου: Νέος υπεύθυνος εξυπηρέτησης των μετόχων ο κ. Μιχάλης Κομνηνέλλης

Κορδέλλου: Νέος υπεύθυνος εξυπηρέτησης των μετόχων ο κ. Μιχάλης Κομνηνέλλης
Τον ορισμό του κου Μιχάλη Κομνηνέλλη ως νέου υπευθύνου εξυπηρέτησης των μετόχων ανακοίνωσε η Αφοί Κορδέλλου
Τον ορισμό του κου Μιχάλη Κομνηνέλλη ως νέου υπευθύνου εξυπηρέτησης των μετόχων της εταιρείας, ανακοίνωσε σήμερα (21/6/2019) η Αφοί Κορδέλλου.
Ειδικότερα, η «Αφοί Χ. Κορδέλλου ΑΕΒΕ» ενημερώνει το επενδυτικό κοινό και τους μετόχους της, στο πλαίσιο της κείμενης χρηματιστηριακής νομοθεσίας καθώς και το Ν. 3016/2002 περί Εταιρικής Διακυβέρνησης, ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας όρισε τον κ. Μιχάλη Κομνηνέλλη ως νέο Υπεύθυνο Εξυπηρέτησης των Μετόχων της Εταιρείας.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS