Τί απαντά η Επ. Κεφαλαιαγοράς για την επιλογή ορκωτού μετά από δημοσίευμα του BN

Τί απαντά η Επ. Κεφαλαιαγοράς για την επιλογή ορκωτού μετά από δημοσίευμα του BN
Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή ορκωτού ελεγκτή για τον έλεγχο τον οικονομικών της καταστάσεων, χρήσης 2018, με αφορμή δημοσιεύματα δίνει η Επ. Κεφαλαιαγοράς
Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή ορκωτού ελεγκτή για τον έλεγχο τον οικονομικών της καταστάσεων, χρήσης 2018, με αφορμή δημοσιεύματα του bankingnews.gr δίνει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχει ζητήσει την αντικατάσταση του ορισθέντος ορκωτού ελεγκτή-λογιστή της, λόγω διαγραφής του τελευταίου από τα Μητρώα της ΕΛΤΕ, διευκρινίζει με ανακοίνωσή της η ΕΚ.

Η ανακοίνωση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Όπως κάθε χρόνο η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς προέβη, σε αναζήτηση οικονομικών προσφορών, για τον έλεγχο των οικονομικών της καταστάσεων, χρήσης 2018, η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ (Κεντρικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων), προκειμένου να είναι προσβάσιμη σε κάθε ενδιαφερόμενο.
Οικονομικές προσφορές για την ανάληψη του έργου υπέβαλλαν η εταιρεία ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ και έτερος ορκωτής ελεγκτής – λογιστής, φυσικό πρόσωπο.
Κατόπιν της ανωτέρω διαδικασίας κατακυρώθηκε ο έλεγχος στην εταιρεία "ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ", η οποία υπέβαλλε την πλέον συμφέρουσα προσφορά, ποσού 2.100 €. Επισημαίνεται ότι, στις περιπτώσεις αυτές η ανάθεση γίνεται στην ευνοϊκότερη για τα Ν.Π.Δ.Δ. οικονομική προσφορά. Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ στη συνέχεια όρισε με ευθύνη της συγκεκριμένο τακτικό ελεγκτή.
Σημειώνεται ότι, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχει ζητήσει την αντικατάσταση του ορισθέντος ορκωτού ελεγκτή-λογιστή της εν λόγω ελεγκτικής εταιρείας, λόγω διαγραφής του από τα Μητρώα της ΕΛΤΕ.

Τι έγραφε το bankingnews.gr την Τετάρτη 19/06/2019 - 21:58

Άρον άρον η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σπεύδει να αλλάξει τον ορκωτό ελεγκτή της χρήσης του 2018 καθώς τον έλεγχο είχε αναλάβει ο ορκωτός και κορυφαίο στέλεχος της Διεθνούς Ελεγκτικής του οποίου αφαιρέθηκε η άδεια από την ΕΛΤΕ.
Δεν έχει ωστόσο διευκρινιστεί αν η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς θα προχωρήσει σε απλή αλλαγή του ορκωτού ή και της εταιρίας που είχε αναλάβει τον έλεγχο και στην οποία έχει όπως αναφέρουν ασφαλείς πληροφορίες επιβληθεί πρόστιμο από την Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης.
Εν τω μεταξύ σε ότι αφορά στο γεγονός ότι δεν αναρτήθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις κορυφαίο στέλεχος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σε επικοινωνία του με το bankingnews ισχυρίστηκε ότι οι οικονομικές καταστάσεις έχουν αναρτηθεί στη Διαύγεια, ότι δεν υπάρχει υποχρέωση ανάρτησης στην ιστοσελίδα της Επιτροπής και ότι η μη ανάρτηση στην ιστοσελίδα οφείλεται σε προβλήματα που είχαν παρουσιαστεί προ μηνών με την λειτουργία της ιστοσελίδας.
Μετά από έρευνα του bankingnews διαπιστώνεται ότι πράγματι οι οικονομικές καταστάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για το 2017 αναρτήθηκαν το Σεπτέμβριο του 2018 στη διαύγεια και έχουν ελεγχθεί από ορκωτό που ασκεί ατομικά το επάγγελμα, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ήταν ο ένας και μοναδικός του πελάτης για το 2018 στο σκέλος του ελέγχου χρηματοοικονομικών καταστάσεων, δεδομένου ότι ο συγκεκριμένος ορκωτός ασκεί και άλλου είδους παρεμφερείς δραστηριότητες μη ελεγκτικές.
Το 2017 ο συγκεκριμένος ορκωτός είχε μηδέν έσοδα από δραστηριότητα ελέγχου χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Νίκος Καρούτζος
nkaroutzos@gmail.com
www.bankingnews.gr


bankingnews.gr

BREAKING NEWS