Ενώ ο Στουρνάρας θέλει να υλοποιηθεί η πρόταση της ΤτΕ για τα NPEs, για να μειωθεί στο 1 δισ το DTC της Alpha… η ΝΔ βλέπει ετήσια ζημία 700 εκατ

Ενώ ο Στουρνάρας θέλει να υλοποιηθεί η πρόταση της ΤτΕ για τα NPEs, για να μειωθεί στο 1 δισ το DTC της Alpha… η ΝΔ βλέπει ετήσια ζημία 700 εκατ
Η μόνη συλλογική λύση που μπορεί να υλοποιηθεί υποστηρικτικά στα σχέδια των τραπεζών για την μείωση των NPEsείναι το APS ή Ιταλικό μοντέλο που περιλαμβάνει μηχανισμό παροχής εγγυήσεων από το κράτος.
Ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας μετά την άνευρη υποδοχή που είχε από το τραπεζικό σύστημα η πρόταση του για τα NPEs και ενώ ακόμη δεν έχει κατατεθεί στην  DGcomp…  επιχειρεί να πείσει την νέα κυβέρνηση της ΝΔ που θα σχηματιστεί μετά τις εκλογές στις 7 Ιουλίου ότι…μπορεί να εφαρμοστεί.
Εμφανίζεται λοιπόν να πιέζει προς την κατεύθυνση να ψηφιστεί νόμος για το DTC δηλαδή την αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση.
Η DGComp η Επιτροπή Ανταγωνισμού της ΕΕ είναι βέβαιο ότι θα απορρίψει την πρόταση της ΤτΕ ως μη υλοποιήσιμη αλλά η ΤτΕ θεωρεί ότι εάν ψηφιστεί νόμος που επιτρέπει την μεταφορά DTC αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης σε εταιρία ειδικού σκοπού SPV θα μπορούσε να…διευκολύνει την DGcomp.
Και ενώ όντως Τράπεζα της Ελλάδος προσπαθεί να ψηφιστεί νόμος για το DTC από την νέα κυβέρνηση…  η ΝΔ και ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχουν αναλύσει την πρόταση της ΤτΕ και έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι ο προϋπολογισμός θα υποστεί ετήσια ζημία 700 εκατ ευρώ εφόσον υλοποιείτο πλήρως η πρόταση της κεντρικής τράπεζας.
Μάλιστα η ΝΔ το έχει επικοινωνήσει στους έλληνες τραπεζίτες.
Τα βασικά ερωτήματα είναι
1)Γιατί η ΤτΕ δείχνει τέτοια επιμονή για την πρόταση της την οποία όλοι θεωρούν μη εφαρμόσιμη;
2)Τράπεζες όπως η Eurobank και Πειραιώς που υλοποιούν άλλα σχέδια αυτομάτως δεν αποκλείονται από την πρότασης της ΤτΕ;
Γιατί η Εθνική έχει αναφέρει ότι η πρόταση της ΤτΕ είναι μη εφαρμόσιμη;

Απαντήσεις

Ο βασικός λόγος για τον οποίο ο Γιάννης Στουρνάρας θέλει να φέρει την πρόταση του η οποία περιληπτικά περιλαμβάνει μεταφορά έως 40 δισεκ. NPEs σε εταιρία ειδικού σκοπού SPV μαζί με 7,3 δισεκ. DTC δηλαδή αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση τα οποία εμφανίζονται ως λογιστικά κεφάλαια.
Η μόνη τράπεζα που μπορεί επί της ουσίας να χρησιμοποιήσει την πρόταση της ΤτΕ και υπό όρους είναι μόνο η Alpha bank.
Όχι μόνο γιατί θα μειώσει τα NPEs της αλλά κυρίως θα είναι η πρώτη τράπεζα που σχεδόν θα μηδενίσει το DTC την αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση θα υποχωρήσει από 3,2 δισεκ. σε 1 δισεκ. ευρώ.
Για τους διεθνείς επενδυτές η ύπαρξη DTA δηλαδή αναβαλλόμενου φόρου και DTC αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης στα κεφάλαια των τραπεζών και μάλιστα σε τόσο ακραία υψηλά ποσοστά θεωρείται αρνητικό στοιχείο.
Το υψηλό DTC αποδεικνύει ότι είναι χαμηλή η ποιότητα των κεφαλαίων των τραπεζών.
Η Alpha bank έχει όμως μια ιδιαιτερότητα.
Με 7,7 δισεκ καθαρά κεφάλαια – τα υψηλότερης ποιότητας στο σύστημα -  το DTC είναι μόνο 3,2 δισεκ. ευρώ το χαμηλότερο στο τραπεζικό σύστημα.
Θα μπορούσαν να μεταφερθούν σε ένα SPV περίπου 15 από τα 21 δισεκ. NPEs της Alpha bank με παράλληλη μεταφορά DTC περίπου 2 δισεκ. ευρώ.
Η Alpha bank θα έβγαζε από τον ισολογισμό της 15 δισεκ. και θα μείωνε το DTC κατά 2 δισεκ. περίπου και θα ήταν η πρώτη τράπεζα στην Ελλάδα με τόσο χαμηλή αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση σχεδόν στο 1 δισεκ. ευρώ θα αναβάθμιζε τα κεφάλαια της….
Υπάρχει όμως ένα πρόβλημα.
Η πρόταση της ΤτΕ – εάν εγκριθεί από την DGComp μάλλον απίθανο – θα πρέπει να απαντηθεί πως το ελληνικό δημόσιο θα δεχθεί να υποστεί ζημία για μια τράπεζα και πως θα δικαιολογηθεί ότι θα χρησιμοποιηθεί μόνο από μια τράπεζα.
Επίσης η Alpha bank θα μείωνε σχεδόν κατά 2 δισεκ. τα κεφάλια της αλλά μέσω της μεταφοράς 15 δισεκ. NPEs θα μειωνόταν το μέσο σταθμισμένο ενεργητικό RWA και αυτομάτως θα βελτιωνόταν ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας.
Λιγότερα μεν κεφάλαια, αλλά και λιγότερα RWA αλλά και λιγότερη αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση DTC.
Οι άλλες τράπεζες η Eurobank και η Πειραιώς είναι αδύνατο να χρησιμοποιήσουν την πρόταση της ΤτΕ κυρίως γιατί μεταφέρουν τα NPEs σε εταιρίες διαχείρισης.
Π.χ. η Intrum που πλήρωσε 400 εκατ θα δεχθεί να μεταβιβαστούν τα NPEs της Πειραιώς στο SPV ούτε μια στο εκατομμύριο γιατί ακόμη και εάν γινόταν θεωρητικά η Πειραιώς πρέπει να πληρώσει υπέρογκες προμήθειες - πέναλτι στην Intrum.
Η Εθνική επίσης δεν διάκειται θετικά στην πρόταση της ΤτΕ την οποία θεωρεί μη εφαρμόσιμη.
Η μόνη συλλογική λύση που μπορεί να υλοποιηθεί υποστηρικτικά στα σχέδια των τραπεζών για την μείωση των NPEs είναι το APS ή Ιταλικό μοντέλο που περιλαμβάνει μηχανισμό παροχής εγγυήσεων από το κράτος.
Ο μέσος όρος του επιτοκίου εκτιμάται στο 2,60%.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS