Διευρύνονται αντί να περιορίζονται οι ζημιές για τις μονάδες Μελίτης και Μεγαλόπολης – Τι δείχνουν τα αποτελέσματα του α' τριμήνου

Διευρύνονται αντί να περιορίζονται οι ζημιές για τις μονάδες Μελίτης και Μεγαλόπολης – Τι δείχνουν τα αποτελέσματα του α' τριμήνου
Οι καθαρές ζημίες της Μεγαλόπολης ανήλθαν σε 23 εκατ. ευρώ, ενώ της Μελίτης τα 7,9 εκατ. ευρώ
Με ζημίες έκλεισε το πρώτο τρίμηνο του 2019 για τις δυο υπό πώληση θυγατρικές εταιρίες της ΔΕΗ, στις οποίες έχουν μεταβιβαστεί οι λιγνιτικές μονάδες της Μεγαλόπολης και της Φλώρινας, ενώ υψηλά ήταν και τα ποσά που εκλήθησαν να καταβάλουν οι δυο εταιρίες για την αγορά δικαιωμάτων CO2.
Τα οικονομικά μεγέθη των δυο εταιριών Μελίτη και Μεγαλόπολη που μέσω του data room τέθηκαν υπόψιν των υποψήφιων επενδυτών προοιωνίζονται μάλλον αρνητική εξέλιξη του διαγωνισμού, ο οποίος λήγει στις 15 Ιουλίου.
Και αυτό παρά το γεγονός ότι ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ Μανόλης Παναγιωτάκης μόλις προ δυο ημερών μίλησε για μονάδες που «βγαίνουν» οικονομικά, ακόμη και με κόστος ρύπων στα 29 - 30 ευρώ ανά τόνο CO2.
Είναι χαρακτηριστικό ότι οι καθαρές ζημίες της Μεγαλόπολης (περιλαμβάνει τις μονάδες 3 και 4) ανήλθαν σε 23.027.920 ευρώ και οι ζημιές προ φόρων στα 23.865. 534 ευρώ.
Η πορεία της εταιρίας και το ύψος των ζημιών προοιωνίζονται αρνητική  εξέλιξη στο πρώτο εξάμηνο και μάλιστα χειρότερη σε σχέση με το προηγούμενο εξάμηνο, Ιούνιος - Δεκέμβριος 2018 (για το οποίο υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία).
Συγκεκριμένα για το δεύτερο εξάμηνο του 2018 οι ζημιές προ φόρων ήταν 33.026.186 ευρώ και οι καθαρές ζημιές 20.880.297 ευρώ.
Τα EBIDTA ήταν αρνητικά 14,6 εκατ. ευρώ, καθώς σύμφωνα με τη ΔΕΗ επηρεάστηκαν από παράγοντες όπως το κόστος μισθοδοσίας που περιλαμβάνει και τις δαπάνες για το προσωπικό που αναμένεται να αποχωρήσει από την εταιρία στο τέλος του 2019 (4,2 εκατ. ευρώ) καθώς και 3,2 εκατ. ευρώ από το πρόγραμμα εθελουσίας αποχώρησης.

Μικρότερη παραγωγή

Επίσης η παραγωγή των μηνών Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου ήταν περιορισμένη λόγω των εξαιρετικά κακών καιρικών συνθηκών, που προκάλεσαν πλημμύρα στο ορυχείο, οδηγώντας σε απώλεια κερδών 6,9 εκατ. ευρώ.
Εξάλλου, λόγω της χαμηλής ποιότητας του λιγνίτη και της υγρασίας που περιείχε, εξ αιτίας των πολλών βροχοπτώσεων, για να λειτουργήσουν οι μονάδες χρειάστηκε να χρησιμοποιηθούν υγρά καύσιμα, που κόστισαν 2,5 εκατ. ευρώ.
Τέλος, ένα ποσό της τάξης του 1,1 εκατ. ευρώ που αποτυπώνεται στις λογιστικές καταστάσεις ως δαπάνες υπέρ τρίτων, αφορά σε παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών από τη ΔΕΗ.
Οι υπηρεσίες αυτές μπορεί να μην χρειαστούν στον επενδυτή που θα αγοράσει τη μονάδα.
Με βάση την ανάλυση αυτή η ΔΕΗ εκτιμά ότι το recurring EBITDA είναι θετικό και ανέρχεται σε 3,3 εκατ. ευρώ
Τα έσοδα της Μεγαλόπολης από πωλήσεις ενέργειας το πρώτο τρίμηνο ήταν 34.780.203  ευρώ, ενώ στο δεύτερο εξάμηνο του 2018 ήταν 103.636.504 ευρώ.
Για δικαιώματα CO 2 η εταιρία πλήρωσε το πρώτο τρίμηνο 20.705.656 ευρώ

Ζημιές και στη μονάδα της Μελίτης

Σε ότι αφορά τη Μελίτη οι καθαρές ζημιές ανήλθαν το πρώτο τρίμηνο 2019 στα 7.958.142 ευρώ, ενώ στο δεύτερο εξάμηνο του 2018 ήταν 3.307.811 ευρώ.
Τα EBITDA του πρώτου τριμήνου ήταν επίσης αρνητικά στα 3,9 εκατ. ευρώ.
Η ΔΕΗ εκτιμά πάντως ότι από το 2020 και μετά η αναμενόμενη μείωση του κόστους προμήθειας λιγνίτη από το ορυχείο της Αχλάδας θα οδηγήσει σε μείωση του σχετικού κόστους κατά 2,4 εκατ. ευρώ.
Επισημαίνει ακόμη ότι το κόστος μισθοδοσίας περιλαμβάνει κόστος 0,5 εκατ. ευρώ για το προσωπικό που αναμένεται να αποχωρήσει στο τέλος του 2019, καθώς και 0,2 εκατ. ευρώ για το κόστος της εθελουσίας.
Ποσό της τάξης των 0,2 εκατ. ευρώ για αμοιβές τρίτων αφορά στη λήψη υποστηρικτών υπηρεσιών από τη ΔΕΗ, υπηρεσίες ο επενδυτής μπορεί να μην χρειάζεται.
Τέλος, η μειωμένη παραγωγή τον Φεβρουάριο εξ αιτίας προβλημάτων στην τροφοδοσία με λιγνίτη εκτιμάται ότι μείωσε τα EBITDA κατά περίπου 800 χιλ. ευρώ.
Με βάση την ανάλυση αυτή, η εταιρία εκτιμά ότι το επαναλαμβανόμενο EBITDA είναι θετικό στα 0,2 εκατ. ευρώ.
Τα συνολικά έσοδα της εταιρίας από πωλήσεις ενέργειας ανήλθαν σε 21.489.753 ευρώ, ενώ στο δεύτερο 2019 τα έσοδα ήταν 56.935.244 ευρώ.
Το δε κόστος αγοράς δικαιωμάτων ρύπων ανήλθε στα 8.834.362 ευρώ.

Πηγή: www.worldenergynews.gr
www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS