Σε τροχιά πλήρους λειτουργικού διαχωρισμού ΔΕΗ και ΔΕΔΔΗΕ στα μη διασυνδεδεμένα νησιά

Σε τροχιά πλήρους λειτουργικού διαχωρισμού ΔΕΗ και ΔΕΔΔΗΕ στα μη διασυνδεδεμένα νησιά
Τι υποστήριξε ο Διαχειριστής του συστήματος μεταφοράς στην ακρόασή του στη ΡΑΕ
Αρκετά βήματα συμμόρφωσης στις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη διαχείριση των μη διασυνδεδεμένων νησιών έχει κάνει ο ΔΕΔΔΗΕ τα τελευταία δύο χρόνια, αν και υπάρχουν ακόμη σημαντικές εκκρεμότητες προς διευθέτηση.
Αυτή ήταν σύμφωνα με πληροφορίες η θέση που ανέπτυξαν οι εκπρόσωποι του Διαχειριστή την Παρασκευή (28/06) στη ΡΑΕ, όπου είχαν κληθεί σε ακρόαση μαζί με τη ΔΕΗ, στο πλαίσιο διερεύνησης καταγγελιών περί του μη λειτουργικού διαχωρισμού σε ορισμένα νησιά του ΔΕΔΔΗΕ από τη μητρική του εταιρεία.
Αν και κανονικά η ακρόαση επρόκειτο να πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 10/06, όπως είχε γράψει το World Energy News την ίδια ημέρα, τελικά μετατέθηκε την προηγούμενη Παρασκευή.
Έτσι, στο τέλος της περασμένης εβδομάδας, οι εκπρόσωποι του ΔΕΔΔΗΕ και της ΔΕΗ προσήλθαν στη ΡΑΕ για να αντικρούσουν τις καταγγελίες, σύμφωνα με τις οποίες σε ορισμένα νησιά η διαχείριση των τοπικών μονάδων ηλεκτροπαραγωγής γίνεται από την ίδια τη ΔΕΗ, κάτι που σημαίνει πως σε αυτά ο ρόλος του διαχειριστή δεν επιτελείται από τον ΔΕΔΔΗΕ αλλά από τη μητρική του εταιρεία.
Όπως ανέφεραν πάντως οι εκπρόσωποι του ΔΕΔΔΗΕ, από τον Ιούνιο του 2017 η κατανομή των τοπικών μονάδων γίνεται αποκλειστικά από τον Διαχειριστή.
Έτσι, παρόλο που ο ΔΕΔΔΗΕ συνεχίζει να χρησιμοποιεί γι’ αυτό τον σκοπό τα συστήματα της ΔΕΗ, εδώ και δύο χρόνια στα μη διασυνδεδεμένα νησιά πραγματοποιείται πλέον επίλυση του Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού (ΗΕΠ), ενώ η κατανομή πραγματοποιείται με αρκετά αυτοματοποιημένο τρόπο.
Σε αυτό το πλαίσιο, στο έργο του ΔΕΔΔΗΕ δεν εμπλέκεται κανένας τοπικός παραγωγός και επομένως ούτε και η ΔΕΗ.
Εξαίρεση αποτελούν μόνον ορισμένες έκτακτες περιπτώσεις, στις οποίες ο Διαχειριστής μπορεί να ζητήσει τη συνδρομή της επιχείρησης.

Σε εκκρεμότητα ο αυτοματοποιημένος έλεγχος – εποπτεία

Πάντως, οι εκπρόσωποι του Διαχειριστή παραδέχθηκαν πως ακόμη υπάρχουν σημαντικές εκκρεμότητες, όπως η ανάπτυξη των πιστοποιημένων συστημάτων που θα επιτρέπουν πιο αυτοματοποιημένο έλεγχο και εποπτεία των μη διασυνδεδεμένων νησιών.
Επίσης, θα πρέπει να ολοκληρωθεί το εγχειρίδιο για τη λειτουργία της αγοράς στα νησιά.
Όσον αφορά τις καταγγελίες για περιορισμό της παραγωγής σε ορισμένα νησιά μονάδων ΑΠΕ, προς όφελος των πετρελαϊκών μονάδων της ΔΕΗ, ο ΔΕΔΔΗΕ σημείωσε πως στις καταγγελλόμενες περιπτώσεις χρειάστηκε να καλύψει αυξημένη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας, κάτι που έκανε καταβάλλοντας κάθε προσπάθεια για να εξασφαλίσει τη μέγιστη δυνατή διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
Επίσης, σε αιτιάσεις για προνομιακή μεταχείριση σε ορισμένες περιπτώσεις των αιολικών μονάδων της ΔΕΗ Ανανεώσιμες, έναντι των πάρκων ιδιωτών, οι εκπρόσωποι του Διαχειριστή ανέφεραν πως τα όποια λάθη έγιναν πριν από μία 5ετία και πάνω, ενώ έχουν στο μεταξύ διορθωθεί.
Μάλιστα, σημείωσαν πως ο Διαχειριστής είναι διατεθειμένος να αποζημιώσει τους ιδιώτες, αν όντως υπήρξαν διαφυγόντα κέρδη.
Από την πλευρά τους, οι εκπρόσωποι της ΔΕΗ υποστήριξαν πως είναι ατεκμηρίωτη η κλήση της επιχείρησης, η οποία δεν έχει κανένα λόγο να εμπλακεί στο έργο του ΔΕΔΔΗΕ.

Πηγή: www.worldenergynews.gr
www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS