Οι περιπτώσεις Εθνικής και Πειραιώς μας δείχνουν γιατί είναι ακριβές οι τράπεζες…αλλά υπάρχουν και ακριβότερες

Οι περιπτώσεις Εθνικής και Πειραιώς μας δείχνουν γιατί είναι ακριβές οι τράπεζες…αλλά υπάρχουν και ακριβότερες
Ήδη οι τράπεζες βρίσκονται σε επίπεδα όπου τα ανοδικά τους περιθώρια είναι ελάχιστα.
Το bankingnews πριν εμφανιστούν η HSBC ή η J P Morgan που αναφέρουν ότι τα ανοδικά περιθώρια είναι ελάχιστα για τις τραπεζικές μετοχές, προειδοποιεί εδώ και καιρό ότι το βασικό τραπεζικό πάρτι έχει τελειώσει.
Ορισμένοι υποστηρίζουν ότι θα έρθουν αναβαθμίσεις, η Ελλάδα μπορεί να ενταχθεί σε πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης, οι τράπεζες θα αυξήσουν την έκθεση τους στα ομόλογα, η Ελλάδα μπορεί να αναβαθμιστεί σε επενδυτική βαθμίδα στα μέσα του 2020, η άνοδος των τιμών των ακινήτων θα ενισχύσει τους ισολογισμούς και όλα αυτά θα συντηρήσουν το ανοδικό σενάριο στις τράπεζες.
Και ενώ όλα αυτά μπορεί να έχουν μια βάση η πραγματικότητα είναι ότι ακόμη οι ελληνικές τράπεζες είναι πολύ αδύναμες και κυρίως είναι ακριβές.  
Τράπεζες όπως η Εθνική επιβαρύνονται από το ΛΕΠΕΤΕ εξόφθαλμα και πρέπει να βρεθεί άμεσα λύση.
Η αγορά προβληματίζεται γιατί πλήττεται η κερδοφορία και ελαχιστοποιείται το κέρδος από τα ομόλογα που κατέχει η Εθνική του ελληνικού κράτους και θα αποφέρουν 114 εκατ ευρώ σε τόκους ετησίως.
Η πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής στα 680-700 εκατ θα προκαλέσει ζημία αλλά η κεφαλαιακή επίδραση θα είναι θετική λόγω της μείωσης του μέσου σταθμισμένου ενεργητικού.
Η θετική επίδραση στους δείκτες θα είναι 150 μονάδες βάσης ή 1,50% στο core tier 1.
Να σημειωθεί ότι …και λόγω ΛΕΠΕΤΕ η Εθνική μεταθέτει για τον Σεπτέμβριο την έκδοση του tier 2 ύψους 350 με 500 εκατ.
Ήδη από τον έλεγχο που έκανε στην αγορά του Λονδίνου τα επιτόκια διαμορφώνονται στο 8,50%.
Η Εθνική τράπεζα με 2,16 δισεκ. κεφαλαιοποίηση αποτιμάται στο 0,44 P/BV και λαμβάνοντας υπόψη την δομή των εσόδων της μπορεί να χαρακτηριστεί ακριβή χρηματιστηριακά.
H Πειραιώς θα επιβαρύνεται ετησίως 160 εκατ από τους τόκους του ομολογιακού μετατρέψιμου σε μετοχές Cocos, περίπου 39 εκατ από το ομολογιακό tier 2 και περίπου 200 εκατ ως management fee για το deal με την Intrum που εκτιμάται ότι στο τέλος θα απομένει ένα καθαρό κέρδος για την Intrum 70 εκατ ετησίως.
Η Πειραιώς βέβαια δεν θα πληρώνει στο εγγύς μέλλον τους 1250 εργαζομένους θα έχει ένα ετήσιο όφελος 30 με 32 εκατ ευρώ.
Για την Πειραιώς η σωρευτική επιβάρυνση θα είναι 300 εκατ ευρώ ετησίως.
Τα 3,5 ευρώ αντικατοπτρίζουν το μέγιστο της ανοδικής κίνησης της Πειραιώς οποιαδήποτε τιμή πάνω από αυτά τα επίπεδα θα την καταστήσουν ιδιαίτερα ακριβή.
Εθνική και η Πειραιώς θα δεχθούν μεγάλη πίεση στα προ προβλέψεων έσοδα από τόκους.
Οι τράπεζες συνολικά εμφανίζουν έσοδα από τόκους από δάνεια που δεν είναι ενήμερα υπολογίζονται σε 500-600 εκατ ευρώ όπερ σημαίνει ότι τα πραγματικά επίπεδα των εσόδων από τόκους είναι χαμηλότερα από τα εμφανιζόμενα.
Όμως όπως έχει αναλυθεί υπάρχουν μετοχές όπως της Eurobank και Attica bank που είναι πανάκριβες με όρους P/BV 0,65 υψηλότερα από την αποτίμηση της BNP Baribas και η Attica bank στο 0,50 που την καθιστούν αδικαιολόγητα ακριβή.
Εάν σε αυτή την εξίσωση ληφθούν υπόψη
1)Το απόθεμα προβληματικών ανοιγμάτων 80 δισεκ.
2)Την χαμηλής ποιότητας κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών από τα 25 δισεκ. ενσώματα ίδια κεφάλαια τα 21 δισεκ. είναι αναβαλλόμενη φορολογία και τα 16 δισεκ. είναι αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση.
Όλα αυτά έρχονται να επιβεβαιώσουν ότι οι τραπεζικές μετοχές μπορεί να έχουν κερδοσκοπικές αναλαμπές προσεχώς λόγω και της νίκης της ΝΔ στις εκλογές και της αυτοδυναμίας αλλά δεν παύουν να αποτελούν μια φούσκα.
Ήδη οι τράπεζες βρίσκονται σε επίπεδα όπου τα ανοδικά τους περιθώρια είναι ελάχιστα.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS