Στο -8% η Coca Cola και στο -2,5% ο ΟΤΕ λόγω αποκοπής μερισμάτων – Πιέζεται η αγορά

Στο -8% η Coca Cola και στο -2,5% ο ΟΤΕ λόγω αποκοπής μερισμάτων – Πιέζεται η αγορά
Σχεδόν όλο το μέρισμα χάνουν οι δύο μετοχές με αυτήν του ΟΤΕ να δείχνει πως υπάρχουν αγοραστές πρόθυμοι να αγοράσουν λίγο υψηλότερα
Χάνουν όλο το μέρισμα μέχρι στιγμής οι μετοχές των CocaColaκαι ΟΤΕ και πιέζουν σημαντικά την αγορά, αφού και βαρύτητα στους δείκτες έχουν και σημαντική είναι η μερισματική απόδοση που προσφέρουν.
Πιο αναλυτικά σήμερα οι μετοχές του ΟΤΕ διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα στο μέρισμα ύψους 0,4639 ευρώ ανά μετοχή προσαρμοσμένο με τον αριθμό των ίδιων μετοχών και αντιστοιχεί σε μερισματική απόδοση 3,6%.
Η μετοχή υποχωρεί όσο το μέρισμα αλλά στα τελευταία λεπτά παρατηρούνται τοποθετήσεις με αποτέλεσμα οι απώλειες να έχουν περιοριστεί στο 2,5%.
Επίσης η Coca Cola διαπραγματεύεται χωρίς το δικαίωμα στο μέρισμα ύψους 0,57 ευρώ ανά μετοχή που αντιστοιχεί σε απόδοση 1,6% αλλά και χωρίς το ειδικό μέρισμα ύψους 2 ευρώ που αντιστοιχεί σε απόδοση 5,7%.
Η μετοχή υποχωρεί 8,12% και βρίσκεται στα 32,24 ευρώ.
Η αγορά λόγω και της Lamdaυποχωρεί 0,83% και βρίσκεται στις 883 μονάδες (10:56).

www.bankingnews.gr

BREAKING NEWS