ΕΑΕΕ: Στο 2,2% η αύξηση παραγωγής ασφαλίστρων για τις 19 εταιρίες το α΄ 4μηνο 2019

ΕΑΕΕ: Στο 2,2% η αύξηση παραγωγής ασφαλίστρων για τις 19 εταιρίες το α΄ 4μηνο 2019
Οι Ασφάλειες Ζωής «σώζουν» το κλάδο στο τετράμηνο Ιανουαρίου-Απριλίου
Αυξημένη κατά 2,2% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα εμφανίζεται η παραγωγή ασφαλίστρων στο τετράμηνο Ιανουαρίου-Απριλίου, σύμφωνα με την καθιερωμένη στατιστική έρευνα της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος.
Το θετικό πρόσημο στο κλάδο των ασφαλειών, σώζει η υπέρογκη (7,4%) αύξηση των συμβολαίων στις ασφαλίσεις Ζωής που έφτασαν στα 610.023.656,62 εκ. ευρώ, ενώ αντίστοιχα οι ασφαλίσεις κατά Ζημιών μειώθηκαν (-2,0%) εκ των οποίων Αστική ευθύνη οχημάτων 256.501.303,75 -3,1%, Λοιποί κλάδοι κατά Ζημιών 444.604.358,94( -1,4%).
Το σύνολο της παραγωγής συμβολαίων συγκεντρώνει σε δείγμα των 19 κύριων ασφαλιστικών εταιρειών 1,3 δις ευρώ.
Επισημαίνεται ότι τα στοιχεία της έρευνας προκύπτουν από τις δηλώσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, οι οποίες δεν έχουν ελεγχθεί από ορκωτούς ελεγκτές.
Οι 19 συμμετέχουσες επιχειρήσεις στην έρευνα (με εκτιμώμενο αθροιστικό μερίδιο αγοράς 96,3% επί των ασφαλίσεων Ζωής και Υγείας) δήλωσαν 1,53 δισ. Ευρώ εγγεγραμμένης παραγωγής ασφαλίστρων σε ατομικές ασφαλίσεις και 539 εκατ. ευρώ σε ομαδικές ασφαλίσεις.
Στις ατομικές ασφαλίσεις, μειωμένο είναι το μερίδιο συμμετοχής των παραδοσιακών ασφαλίσεων Ζωής (στο 41,6% το 2018 από 45,7% το 2017), ενώ αυξήθηκε το μερίδιο των ασφαλίσεων Υγείας και των ασφαλίσεων Ζωής συνδεδεμένων με επενδύσεις σε σχέση με την αντίστοιχη έρευνα του 2017.
Στις ομαδικές ασφαλίσεις, μειώθηκε η αναλογία των ασφαλίσεων δανειοληπτών και η αναλογία των ασφαλίσεων εργαζομένων ενώ αυξήθηκε η συμμετοχή των συνταξιοδοτικών προγραμμάτων.

Κανάλια διανομής
Ένας από τους στόχους της έρευνας ήταν η διερεύνηση του μερισμού της παραγωγής ασφαλίστρων (όπως καταγράφηκε στις προηγούμενες παραγράφους) αναλόγως της συμμετοχής των καναλιών διανομής.
Ειδικότερα ζητήθηκε ο διαχωρισμός της παραγωγής των διαμεσολαβούντων προσώπων αναλόγως της σχέσης συνεργασίας με την ασφαλιστική επιχείρηση (αποκλειστική ή μη αποκλειστική) καθώς και ο διαχωρισμός των άμεσων πωλήσεων αναλόγως της μορφής που χρησιμοποιήθηκε (ψηφιακή πλατφόρμα ή άλλη μορφή).
Οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές αποκλειστικής συνεργασίας και η συνεργασία με τις τράπεζες είναι τα δύο κανάλια διανομής με το μεγαλύτερο μερίδιο στις ατομικές ασφαλίσεις Ζωής και Υγείας όμως στις ασφαλίσεις Ζωής συνδεδεμένες με επενδύσεις κυριαρχεί η συνεργασία με τράπεζες.

Αντώνης Βασιλόπουλος
Antonpaper@yahoo.com

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS