ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΕ: Διαμεσολαβητές με 63 χρόνια εμπειρίας

ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΕ: Διαμεσολαβητές με 63 χρόνια εμπειρίας
Η ΑΠΟΛΛΩΝ Α.Ε. δραστηριοποιείται σε όλους τους κλάδους Ασφάλισης, διαθέτει τεχνικά καταρτισμένο και πιστοποιημένο προσωπικό και παρέχει ένα ευρύ φάσμα συμβουλευτικών υπηρεσιών
Η Εταιρία ΑΠΟΛΛΩΝ Α.Ε. δραστηριοποιείται στην Ελληνική ασφαλιστική αγορά από το 1956, και αρχικά ιδρύθηκε ως Home Broker για την εξυπηρέτηση των ασφαλιστικών αναγκών του Ομίλου Σαρακάκη.
Μέλος του Ομίλου Επιχειρήσεων Σαρακάκη, είναι ένα είναι από τα παλαιότερα γραφεία ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης στην ελληνική αγορά.
Σημειώνεται ότι ο Όμιλος Σαρακάκη δραστηριοποιείται στην αγορά παροχής υπηρεσιών αυτοκίνησης από το 1922. Με την ύφεση, στο χώρο της αυτοκινητοβιομηχανίας την τελευταία δεκαετία, η ΑΠΟΛΛΩΝ Α.Ε. στρατηγικά επέλεξε να εξελιχθεί σε ανεξάρτητο Μεσίτη Ασφαλίσεων, αυξάνοντας την εξωστρέφεια της και αναπτύσσοντας δραστηριότητα σε όλους τους κλάδους ασφάλισης, με συνέπεια σήμερα να έχει εξελιχθεί σε μια σύγχρονη εταιρία Διαμεσολάβησης και παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών ασφάλισης και διαχείρισης κινδύνων.
Ως πολυκαναλική εταιρεία, διαθέτει τα εξής κανάλια πωλήσεων:
• Δίκτυο ασφαλιστικών διαμεσολαβητών Πανελλαδικά
• Δίκτυο επίσημων αντιπροσώπων αυτοκινήτων Honda - Mitsubishi κ.ά.
• Direct Sales Force • E -shop • Inhouse agency broker Απασχολεί από 20 άτομα προσωπικό και 342 συνεργάτες και διαθέτει δομές τόσο στον κλάδο Οχημάτων όσο στους non motor κλάδους και στον κλάδο Ζωής και Υγείας.
Εκτός από την INTERLIFE ΑΑΕΓΑ, η Εταιρία συνεργάζεται με τους μεγαλύτερους ασφαλιστικούς ομίλους, όπως GENERALI, AXA, AIG, ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ, INTERAMERICAN, ERGO, ALLIANZ, GROUPAMA, METLIFE, MONDIAL, DAS, EULER HERMES, ATRADIUS, MATRIX και το πελατολόγιό της περιλαμβάνει εταιρικούς πελάτες, ατομικές επιχειρήσεις αλλά και ιδιώτες.
Στόχος της ΑΠΟΛΛΩΝ Α.Ε. είναι να στηρίζει τους Συνεργάτες και πελάτες της (επιχειρήσεις αλλά και ιδιώτες), παρέχοντας την πιο αξιόπιστη και εξειδικευμένη ασφαλιστική τεχνογνωσία, ώστε να ανταποκρίνεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις απαιτήσεις τους.
Η εμφάνιση ολοένα και περισσότερων σύγχρονων κινδύνων που απειλούν μια επιχείρηση ή έναν ιδιώτη, απαιτούν ενημέρωση, εξειδίκευση και δυνατότητα εξεύρεσης λύσεων, που η Εταιρία ΑΠΟΛΛΩΝ Α.Ε. παρέχει.
Η ΑΠΟΛΛΩΝ Α.Ε. δραστηριοποιείται σε όλους τους κλάδους Ασφάλισης, διαθέτει τεχνικά καταρτισμένο και πιστοποιημένο προσωπικό και παρέχει ένα ευρύ φάσμα συμβουλευτικών υπηρεσιών, όπως:
• Μελέτη ασφαλιστικών αναγκών και πρόταση του βέλτιστου, από άποψη κόστους και όρων ασφάλισης, πλαισίου ασφάλισης
• Μελέτη επικινδυνότητας μιας επιχείρησης και προτάσεις βελτίωσης της • Διαχείριση ζημιών μέσω των εξειδικευμένων νομικών μας συμβούλων • Ενημέρωση για νέες ασφαλιστικές καλύψεις και προϊόντα
• Εξειδίκευση στον κλάδο Οχημάτων
• Ισχυρές Συνεργασίες
• Δυνατή και σύγχρονη Οργάνωση
• Ευελιξία & Ειδικά προϊόντα • Σύγχρονο Ενιαίο και Δυναμικό

Από το Interlife Magazine

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS