Χωρίς βιασύνη…οι αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδος – Πρώτα θετικές οι προοπτικές και μετά αναβάθμιση

Χωρίς βιασύνη…οι αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας της  Ελλάδος – Πρώτα θετικές οι προοπτικές και μετά αναβάθμιση
Πάντως αυξάνονται οι πιθανότητες έως το τέλος του 2019 η Ελλάδα να βαθμολογείται σε ΒΒ από ΒΒ- δηλαδή αναβάθμιση μιας κλίμακας.
Δεν φαίνεται να υπάρχει βιασύνη να αναβαθμίσουν την Ελλάδα οι οίκοι αξιολόγησης κίνηση προφανώς εύλογη καθώς αναμένουν το επόμενο διάστημα να ξεδιπλωθεί το κυβερνητικό έργο της ΝΔ.
Σε πρώτη φάση είναι πιθανή η αναβάθμιση των προοπτικών outlook της οικονομίας σε θετική positive και όχι της πιστοληπτικής ικανότητας.
Στο πλαίσιο αυτό τον Αύγουστο στις 2 Αυγούστου με την Fitch και στις 23 Αυγούστου με την Moody’s θα αναβαθμιστούν οι προοπτικές σε θετικές της ελληνικής οικονομίας από σταθερές που βαθμολογούνται αυτή την περίοδο.
Πάντως αυξάνονται οι πιθανότητες έως το τέλος του 2019 η Ελλάδα να βαθμολογείται σε ΒΒ από ΒΒ- δηλαδή αναβάθμιση μιας κλίμακας.

Προς το τέλος του 2020 η αναβάθμιση της Ελλάδος σε επενδυτική βαθμίδα

Η Ελλάδα βαθμολογείται με ΒΒ- από την Fitch δηλαδή 3 βαθμίδες χαμηλότερα από την κατηγορία investment grade, το BB- είναι η υψηλότερη βαθμολογία της Ελλάδος.
Τα ομόλογα μιας χώρας που βαθμολογούνται ως επενδυτική βαθμίδα θεωρούνται επενδύσιμα, η χώρα βρίσκεται στην κανονικότητα και η ΕΚΤ κάνει αποδεκτά τα ομόλογα για πράξεις νομισματικής πολιτικής.
Τα ομόλογα που δεν είναι επενδυτικής βαθμίδας θεωρούνται junk bond δηλαδή ομόλογα σκουπίδια και με βάση την βαθμολογία έχουν κλιμάκωση ρίσκου.
Η Ελλάδα ανήκει στην κατηγορία των ομολόγων σκουπιδιών και βαθμολογείται από την Fitch σε ΒΒ- ή 3 κλίμακες χαμηλότερα από την επενδυτική βαθμίδα.
Η Standard and Poor’s βαθμολογεί την Ελλάδα στην κλίμακα Β+ ή 4 βαθμίδες χαμηλότερα από την επενδυτική βαθμίδα.
Η Moody’s βαθμολογεί την Ελλάδα στην κλίμακα Β1 ή 4 κλίμακες μακριά από την επενδυτική βαθμίδα.
Με βάση ορισμένες διαρροές οι οποίες είναι αβάσιμες οι οίκοι αξιολόγησης θα μπορούσαν να αξιολογήσουν και βαθμολογήσουν την Ελλάδα σε διαφορετική κλίμακα το βραχυπρόθεσμο χρέος και σε διαφορετική το μακροπρόθεσμο.
Όταν οι οίκοι αξιολόγησης βαθμολογούν μια χώρα αναφέρουν ότι βαθμολογούν το βραχυπρόθεσμο χρέος με αυτή την βαθμολογία και το μακροπρόθεσμο χρέος με την τάδε βαθμολογία.
Π.χ. η Fitch όταν το 2018 αναβάθμισε την Ελλάδα στην κλίμακα ΒΒ- στο μακροπρόθεσμο χρέος είχε βαθμολογήσει το βραχυπρόθεσμο χρέος στο Β δηλαδή διαφορά δύο βαθμίδων.
Με βάση τις διαρροές ορισμένων κύκλων – και δυστυχώς και ανθρώπων της ΤτΕ – οι οίκοι αξιολόγησης θα μπορούσαν τους επόμενους μήνες να αναβαθμίσουν το βραχυπρόθεσμο χρέος κατά 5 βαθμίδες σε επενδυτική βαθμίδα και κάτω από επενδυτική βαθμίδα το μακροπρόθεσμο χρέος.
Να σημειωθεί ότι τέτοιο σενάριο δεν υφίσταται.
Ούτως οι άλλως οι αγορές, η ΕΚΤ και όλοι οι διεθνείς επενδυτές εστιάζουν στο μακροπρόθεσμο χρέος και όχι στο βραχυπρόθεσμο.
Συν τοις άλλοις είναι παράδοξο το βραχυπρόθεσμο χρέος να έχει καλύτερη βαθμολογία από το μακροπρόθεσμο.
Επί της ουσίας είναι αδύνατο οι οίκοι αξιολόγησης να βαθμολογήσουν την Ελλάδα σε επενδυτική βαθμίδα στο βραχυπρόθεσμο χρέος και το μακροπρόθεσμο να παραμένει εκτός επενδυτικής βαθμίδας.
Με βάση αυτούς που διαρρέουν τέτοια σενάρια εάν η Ελλάδα έχει πιστοληπτική ικανότητα ΒΒΒ- έστω και στο βραχυπρόθεσμο χρέος η ΕΚΤ θα μπορούσε να εντάξει τα ελληνικά ομόλογα σε πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης.
Αυτό αποτελεί μια ακόμη ανακρίβεια.
Η ΕΚΤ δεν εντάσσει τα ελληνικά ομόλογα σε πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης σήμερα για τρεις λόγους
1)Γιατί η Ελλάδα δεν έχει επενδυτική βαθμίδα στο μακροπρόθεσμο χρέος
2)Γιατί η Ελλάδα δεν βρίσκεται σε πρόγραμμα για να εξισορροπήσει την επενδυτική βαθμίδα
 3)Γιατί η Ελλάδα δεν διαθέτει βιώσιμο χρέος μετά το 2032 όπως ορίζεται στις εκθέσεις βιωσιμότητας χρέους DSA.

Δύσκολη η συμμετοχή σε ποσοτική χαλάρωση ακόμη και εάν τα ομόλογα είχαν επενδυτική βαθμίδα

Όπως έχει αναλυθεί από το bankingnews ακόμη και εάν τα ελληνικά ομόλογα ήταν επενδυτικής βαθμίδας δεν θα μπορούσαν να ενταχθούν σε πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης
Το νέο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης θα στηρίζεται στην ανανέωση ομολόγων που κατέχει η ΕΚΤ.
Π.χ. εάν κατέχει 20 δισεκ. Πορτογαλικά ομόλογα και λήγουν το 2020 3 δισεκ. η ΕΚΤ όταν το πορτογαλικό δημόσιο προβαίνει σε δημοπρασίες ομολόγων, στην πρωτογενή αγορά θα αγοράζει 3 δισεκ. ώστε να διατηρεί το όριο των 20 δισεκ.
Η ΕΚΤ ουσιαστικά το ανώτατο όριο θα το κρατήσει σταθερό και θα ανανεώνει τις λήξεις συμμετέχοντας στην πρωτογενή αγορά, δηλαδή θα αγοράζει ομόλογα όταν λήγουν μέσω δημοπρασιών ομολόγων.
Προϋπόθεση λοιπόν είναι οι λήξεις ώστε να ανανεώνονται ομόλογα.
Η ΕΚΤ, πέραν αυτών που κατέχει το 2012 δεν διαθέτει ελληνικό χρέος μέσω των μηχανισμών νομισματικής πολιτικής δηλαδή ποσοτικής χαλάρωσης.
Άρα πως η ΕΚΤ θα μπορεί να παρεμβαίνει στην πρωτογενή αγορά και να αγοράζει ελληνικά ομόλογα όταν δεν διαθέτει ελληνικό χρέος που να έχει αποκτήσει από πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης;
Για να μπορέσει αυτό να συμβεί θα πρέπει η ΕΚΤ να αποφασίσει ειδικά για την Ελλάδα να τροποποιήσει τις διαδικασίες ή να διευρύνει το πλαίσιο του νέου προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης.
Βέβαια όλα αυτά τελούν υπό την αίρεση ότι όντως η Ελλάδα θα αναβαθμιστεί σε επενδυτική βαθμίδα, investment grade το 2020.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS