Η HipoGes Iberia επενδύει στην Alsvit, πάροχο υπηρεσιών Real Estate στην Ελλάδα

Η HipoGes Iberia επενδύει στην Alsvit, πάροχο υπηρεσιών Real Estate στην Ελλάδα
Η Alsvit θα γίνει ο βραχίονας του Ομίλου HipoGes Iberia στην Ελληνική αγορά Real Estate
H HipoGes Iberia οριστικοποίησε την εξαγορά της εταιρείας Alsvit με σκοπό να παρέχει ένα διευρυμένο φάσμα υπηρεσιών στην Ελληνική αγορά Real Estate, εστιάζοντας κυρίως στα πιστωτικά ιδρύματα και τους διεθνείς επενδυτές.
Η HipoGes, ένας από τους μεγαλύτερους ανεξάρτητους διαχειριστές NPLs και REOs στην Ισπανική και την Πορτογαλική αγορά, με άνω των € 20 δισ. υπό διαχείριση και περισσότερα από 500 στελέχη, αποφάσισε να επεκταθεί στον κλάδο Real Estate της Ελλάδας.
Για το σκοπό αυτό η HipoGes συμφώνησε με τους μετόχους της Alsvit την εξαγορά πλειοψηφικού πακέτου της εταιρείας.
Η Alsvit θα γίνει ο βραχίονας του Ομίλου στην Ελληνική αγορά Real Estate.
Με την εξαγορά, η Alsvit θα έχει πρόσβαση στην τεχνολογία αιχμής της HipoGes, καθώς και στην τεχνογνωσία Εκτιμήσεων, Διαχείρισης και Διάθεσης Ακινήτων στις άλλες αγορές της Νότιας Ευρώπης, όπως επίσης και στις χρηματοοικονομικές δυνατότητες, τις διαδικασίες, και βεβαίως στο management και τα στελέχη της HipoGes.
Η HipoGes είναι μια από τις ηγέτιδες εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων σε καθυστέρηση στις αγορές της Ιβηρικής χερσονήσου, περιλαμβανομένων στεγαστικών δανείων, χορηγήσεων προς μεγάλες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, δανείων χωρίς εξασφαλίσεις, καθώς και χαρτοφυλακίων REOs.
Η Alsvit είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες παροχής υπηρεσιών Real Estate προς τα πιστωτικά ιδρύματα, τους διεθνείς επενδυτές και τους διαχειριστές NPL στην Ελλάδα, με καθετοποιημένες υπηρεσίες που περιλαμβάνουν τις απαραίτητες τεχνικές και νομικές ενέργειες για την ανάκτηση και την πωλησιακή ωρίμανση των ακίνητων, καθώς και την πλήρη προετοιμασία και εκτέλεση της πώλησής τους.
Η Alsvit διαθέτει πολύχρονη εμπειρία στην διαχείριση ακινήτων που έχουν αποκτηθεί από πιστωτικά ιδρύματα και επενδυτές (υπηρεσίες διαχείρισης REO).
Οι υπηρεσίες της περιλαμβάνουν εκτιμήσεις, τεχνικές επιθεωρήσεις, διαχείριση κτιρίων, πολεοδομικές και νομικές τακτοποιήσεις, καθώς και φορολογική έρευνα και υποστήριξη.
Με γραφεία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, και δραστηριότητα σε όλη την επικράτεια, η Alsvit διαθέτει μια αποτελεσματική εσωτερική ομάδα που συνδυάζει δικηγόρους και μηχανικούς, με πολύχρονη εμπειρία στην επίλυση των σύνθετων νομικών και πολεοδομικών θεμάτων των ακινήτων, καθώς και εκτεταμένο δίκτυο εξωτερικών συνεργατών.
Η εταιρία διαχειρίζεται ακίνητα κάθε είδους.
Η Alsvit θα συνεχίσει να εστιάζει επίσης και στην κατασκευαστική της δραστηριότητα.
Η εταιρεία έχει κατασκευάσει ή ανακαινίσει πλήθος κτιρίων για εμπορική ή οικιστική χρήση, περιλαμβανομένου μεγάλου αριθμού υποκαταστημάτων Τραπεζών στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Συνεπώς η HipoGes και η Alsvit μαζί, δημιουργούν έναν ισχυρό, έμπειρο, αποτελεσματικό και ιδιαίτερα αξιόπιστο εταίρο για τις Τράπεζες, τους διεθνείς επενδυτές, και όλους τους συμμετέχοντες στην Ελληνική αγορά ακινήτων, παρέχοντας το πλήρες φάσμα των υπηρεσιών Real Estate.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS