Σφακιανάκης: Αγορά 4.578 μετοχών από τον κ. Σταύρο Τάκη στο πλαίσιο της δημόσιας πρότασης

Σφακιανάκης: Αγορά 4.578 μετοχών από τον κ. Σταύρο Τάκη στο πλαίσιο της δημόσιας πρότασης
Στην αγορά 4.578 κοινών ονομαστικών μετοχών της Σφακιανάκης, προέβη o κ. Σταύρος Τάκη
Στην αγορά 4.578 κοινών ονομαστικών μετοχών της Σφακιανάκης, προέβη o κ. Σταύρος Τάκη, στο πλαίσιο της υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης που έχει υποβάλει.
Ειδικότερα, η Εταιρεία Σφακιανάκης Α.Ε.Β.Ε. σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν.3556/2007 σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης της Ε.Κ. 1/434/3.7.2007 και του άρθρου 19 του Κανονισμού 596/2014, ανακοινώνει ότι o κ. Σταύρος Τάκη του Παναγιώτη στα πλαίσια της Υποχρεωτικής Δημόσιας Πρότασης που έχει υποβάλλει, προέβη την 10.07.2019 σε αγορά 4.578 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας έναντι 0,34 Ευρώ ανά μετοχή μέσω χρηματιστηριακών συναλλαγών οι οποίες θα εκκαθαριστούν την 12.07.2019.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS