Νικήτρια η ΜΕΤΚΑ στη μάχη των 20 εκατ. ευρώ για τα κτίρια του Μουζάκη

Νικήτρια η ΜΕΤΚΑ στη μάχη των 20 εκατ. ευρώ για τα κτίρια του Μουζάκη
Η διαγωνιστική διαδικασία και επέκταση του River West
Στην Μέτκα φαίνεται να καταλήγει η ανακαίνιση των μισθωμένων κτιρίων του Μουζάκη στη Βιοχάλκο με προϋπολογισμό 20 εκατ. ευρώ. Στο διαγωνισμό συμμετείχαν αρκετές τεχνικές εταιρείες μεταξύ αυτών και η ΕΚΤΕΡ.
Η Βιοχάλκο, μέσω της θυγατρικής της Noval Property, εντός του έτους αναμένεται να προχωρήσει σε επέκταση του εμπορικού κέντρου River West. H επέκταση αφορά σε παρακείμενο οικόπεδο, όπου θα κατασκευαστούν επιπλέον 8.000 τετραγωνικά μέτρα, ενώ και στο εμπορικό κέντρο Mare West έχει προγραμματιστεί η κατασκευή ενός αθλητικού-ψυχαγωγικού πάρκου επιφάνειας 7.000 τ.μ.
Να σημειωθεί η Noval Property ΑΕΕΑΠ, έχει λάβει από τον Νοέμβριο του 2018, άδεια λειτουργίας από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ως Ανώνυμη Εταιρία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία και ως Οργανισμός Εναλλακτικών Επενδύσεων με εσωτερική διαχείριση. Η σύσταση της Noval Property ΑΕΕΑΠ βρίσκεται σε εξέλιξη.
Το 2019 ο κύκλος εργασιών του κλάδου real estate της Βιοχάλκο ανήλθε σε 8,4 εκ. ευρώ το 2018, καταγράφοντας πτώση 8% έναντι του 2017.
Οι ζημιές προ φόρου εισοδήματος διαμορφώθηκαν σε 1,5 εκ. ευρώ, έναντι κέρδους 0,1 εκ. ευρώ το 2017, λόγω της μείωσης του κύκλου εργασιών σε συνδυασμό με τα αυξημένα λειτουργικά έξοδα, ως επακόλουθο των εν εξελίξει έργων ανάπτυξης ακινήτων, που στοχεύουν στη βέλτιστη χρήση και στην αύξηση των εσόδων από μισθώσεις από  ακίνητα που επί του παρόντος είναι σε αδράνεια.
Το 2018, το Εμπορικό Κέντρο River West|IKEA κατέγραψε αύξηση εσόδων από μισθώματα  και  επισκεψιμότητας κατά 6,5% και 10%, αντίστοιχα, ενώ το τρέχον ποσοστό πληρότητας ανέρχεται στο 100%.  
Παράλληλα, το Εμπορικό Πάρκο Mare West πέτυχε αύξηση εσόδων μισθώσεων και επισκεψιμότητας κατά 5% και 10%, αντίστοιχα.  

Ελένη Μπότα
www.bankingnews.gr

Ελένη Μπότα

BREAKING NEWS