Ελλάκτωρ: Ανασυγκρότηση σε σώμα του Δ.Σ. - Επανακαθορισμός ιδιότητας μέλους του κ. Ιορδάνη Αϊβάζη

Ελλάκτωρ: Ανασυγκρότηση σε σώμα του Δ.Σ. - Επανακαθορισμός ιδιότητας μέλους του κ. Ιορδάνη Αϊβάζη
Τον επανακαθορισμό της ιδιότητας του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ιορδάνη Αϊβάζη αποφάσισε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Ελλάκτωρ
Τον επανακαθορισμό της ιδιότητας του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ιορδάνη Αϊβάζη από μη εκτελεστικό σε ανεξάρτητο πλέον μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, για το υπόλοιπο της θητείας του οργάνου, αποφάσισε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Ελλάκτωρ, που συνήλθε την 11.07.2019, όπως ανακοίνωσε σήμερα (12/7/2019) η εταιρεία.
Ειδικότερα, η Διοίκηση της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ελλάκτωρ Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία» και το διακριτικό τίτλο «Ελλάκτωρ Α.Ε.» (η «Εταιρεία»), ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης 3/347/12.7.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, του Ν. 3016/2002, όπως ισχύει, καθώς και του Κανονισμού του Χ.Α., ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Ελλάκτωρ ΑΕ, που συνήλθε την 11.07.2019, ενέκρινε τον επανακαθορισμό της ιδιότητας του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ιορδάνη Αϊβάζη από μη εκτελεστικό σε ανεξάρτητο πλέον μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για το υπόλοιπο της θητείας του οργάνου.
Κατόπιν τούτων το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε Σώμα κατά την συνεδρίασή του της 11ης Ιουλίου 2019 ως ακολούθως:
1. Γεώργιος Προβόπουλος, Πρόεδρος του Δ.Σ., Μη Εκτελεστικό Μέλος,
2. Δημήτριος Καλλιτσάντσης, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ., Μη εκτελεστικό Μέλος,
3. Αναστάσιος Καλλιτσάντσης, Διευθύνων Σύμβουλος , Μέλος Εκτελεστικό,
4. Παναγιώτης Δουμάνογλου, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος,
5. Ιορδάνης Αϊβάζης, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο- Μη Εκτελεστικό Μέλος,
6. Μιχαήλ Κατούνας, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος,
7. Αλέξιος Κομνηνός, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος,
8. Δέσποινα–Μαγδαληνή Μαρκάκη, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο-Μη Εκτελεστικό Μέλος, και
9. Ελένη Παπακωνσταντίνου, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος.
Γνωστοποιείται ότι στα πρόσωπα των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών συντρέχουν άπαντα τα κριτήρια και εχέγγυα ανεξαρτησίας, που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρ. 4 του Ν. 3016/2002, του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης της Εταιρίας και του Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης. Επισημαίνεται ότι ο κ. Ιορδάνης Αϊβάζης υπερκάλυπτε τα κριτήρια ανεξαρτησίας τόσο κατά την αρχική εκλογή του από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 25.07.2018 όσο και σήμερα.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS