Τσουχτερά ασφάλιστρα στον ΕΦΚΑ για μη μισθωτούς δικηγόρους από την εκκαθάριση 2018

Τσουχτερά ασφάλιστρα στον ΕΦΚΑ για μη μισθωτούς δικηγόρους από την εκκαθάριση 2018
Σύμφωνα με οδηγό που έχει εκδώσει ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών η εκκαθάριση γίνεται διότι τα ειδοποιητήρια του 2018 έχουν υπολογιστεί με βάση το εισόδημα του 2016
Τσουχτερά ασφάλιστρα θα πληρώσουν χιλιάδες μη μισθωτοί δικηγόροι, καθώς εκδόθηκαν με μεγάλη καθυστέρηση τα εκκαθαριστικά για το 2018 από τον ΕΦΚΑ, με ποσά αυξημένα δυσανάλογα σε σχέση με τα προηγούμενα έτη, καθώς αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού τους.
Η εκκαθάριση φέτος είναι μοναδική και περιλαμβάνει και τους παραλλήλως ασφαλισμένους (πχ. εμμίσθους δικηγόρους), ενώ πέρσι η εκκαθάριση γι’αυτή τη μερίδα των ασφαλισμένων είχε γίνει το Νοέμβριο 2018.
Σύμφωνα με οδηγό που έχει εκδώσει ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών η εκκαθάριση γίνεται διότι τα ειδοποιητήρια του 2018 έχουν υπολογιστεί με βάση το εισόδημα (Κ.Φ.Α. + ασφ.εισφορές) του 2016, ενώ θα έπρεπε να είχαν υπολογιστεί κατά Νόμο, με βάση το εισόδημα του 2017.
Κατά συνέπεια με την εκκαθάριση υπολογίζονται εκ νέου οι ασφαλιστικές εισφορές ΕΦΚΑ με βάση το σωστό εισόδημα (του 2017), ως καταβλητέες εισφορές και αφού αφαιρεθούν οι καταβολές (μέσω ΔΙΑΣ ή/και Γραμματίων Προκαταβολής) προκύπτει το προϊόν εκκαθάρισης, είτε χρεωστικό είτε πιστωτικό.
Επειδή τα ειδοποιητήρια 2019 υπολογίζονται ακόμη με βάση τα εισοδήματα και τις εισφορές (100% αυτών) του έτους 2017, πολλαπλασιάζοντας το σύνολο του ΚΦΑ + Εισφορές Χ 85% έχουμε τη βάση υπολογισμού.
Για την ορθότητα των υπολογισμών κατ’ αρχήν μέσω του PORTAL οι δικηγόροι στο πόρταλ του ΕΦΚΑ επιλέγουν εκτύπωση κατάστασης γραμματίων 1.1.2018- 31.12.2018 (από όλους τους Συλλόγους) και τσεκάρουν αν το σύνολο είναι αυτό που αναφέρεται στην πιο πάνω εικόνα.
Παράλληλα ελέγχουν αν έχω τυχόν υπάρχουν άλλες πιστώσεις (πχ. περσινός συμψηφισμός από εκκαθάριση 2017).
Παρατήρηση: Ποσά που έχουν καταβληθεί μέσω ΔΙΑΣ (ακόμη και το 2019) μέχρι την ημερομηνία της εκκαθάρισης είναι πιθανόν να χρησιμοποιούνται στην εκκαθάριση, όπως το ίδιο συμβαίνει και με τυχόν πιστωτικά υπόλοιπα.
Δεν συνιστάται για δικηγόρους ο συμψηφισμός, καθόσον δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τα μελλοντικά μας γραμμάτια, που είναι λίαν πιθανόν να υπερκαλύπτουν κάθε μηνιαία εισφορά μας, οπότε το προς συμψηφισμό ποσόν παραμένει υπέρ ΕΦΚΑ και θα μπορεί να επιστραφεί μόνον με την επόμενη εκκαθάριση 2019.

Αντώνης Βασιλόπουλος
antonpaper@yahoo.com
www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS