Στο Λονδίνο η διοίκηση της Πειραιώς - Συναντήσεις και ενημέρωση θεσμικών - Εθελουσία έξοδος

Στο Λονδίνο η διοίκηση της Πειραιώς - Συναντήσεις και ενημέρωση θεσμικών - Εθελουσία έξοδος
Το ενδιαφέρον των επενδυτών εστιάζει στο πρόγραμμα της νέας κυβέρνησης αλλά και επί μέρους θέματα για την τράπεζα και κυρίως το deal για την Intrum
Στη βρετανική πρωτεύουσα βρίσκεται σήμερα 15 Ιουλίου 2019 η διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς και συναντάει θεσμικούς επενδυτές.
Το ενδιαφέρον φαίνεται να είναι ενισχυμένο και οι επενδυτές αντιλαμβάνονται πολύ θετικά την κατάσταση στη χώρα μας.
Οι ερωτήσεις αφορούν το πρόγραμμα της νέας κυβέρνησης αλλά και επί μέρους θέματα για την τράπεζα και κυρίως το deal για την Intrum.
Όπως αναφέρουν αρμόδια στελέχη της τράπεζας, πρόκειται για μια νέα πρωτοβουλία της τράπεζας, που έχει ως στόχο να την επαναλαμβάνει κάθε 6 μήνες περίπου, δίνοντας «χρώμα» στην αγορά για όλες τις τάσεις και εξελίξεις σχετικά με την οικονομία και τον ελληνικό τραπεζικό κλάδο.
Η παρουσίαση που έκαναν ο διευθύνων σύμβουλος Χρήστος Μεγάλου και τα στελέχη της τράπεζας, διήρκεσε περίπου 3 ώρες και περιελάμβανε αναφορά στους στρατηγικούς στόχους της τράπεζας, τις τελευταίες επιχειρηματικές εξελίξεις, την πορεία τόσο των NPEs όσο και των «υγιών» δανείων, τις εκτιμήσεις για τα βασικά στοιχεία αποτελεσμάτων και μεγεθών ισολογισμού, καθώς και το περιθώριο βελτίωσης που αναμένεται να προκύψει σε μια ευνοϊκότερη εξέλιξη του μακροοικονομικού περιβάλλοντος.
Στην ημερίδα υπήρχε σημαντική εκπροσώπηση από επενδυτικούς οίκους και διαχειριστές κεφαλαίων που έχουν τοποθετηθεί τόσο στη μετοχή όσο και στο ομόλογο Τier II της τράπεζας, καθώς και από όλους σχεδόν τους αναλυτές που καλύπτουν τη μετοχή της τράπεζας από το Λονδίνο.

Οι ερωτήσεις των συμμετεχόντων στρέφονταν γύρω από θέματα:

- εξέλιξης προ προβλέψεων κερδών (τόκοι, προμήθειες, λειτουργικά κόστη)
- πορείας μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (ΝPEs, ) τόσο οργανικά όσο και μέσω πωλήσεων / τιτλοποιήσεων
- ενδεχόμενης αξιοποίησης των συστημικών λύσεων που τελούν υπό επεξεργασία για τα ΝΡΕs
- τάσεων στην αγορά του καλού χαρτοφυλακίου δανείων και πιστωτικής επέκτασης
- τάσεων σε σχέση με τη ρευστότητα στην αγορά.
Τα στελέχη της τράπεζας έδωσαν πληροφορίες για όλα τα σχετικά θέματα και ανανέωσαν το ραντεβού με την αγορά για τα τέλη Αυγούστου, οπότε και θα δημοσιευθούν τα αποτελέσματα του 2ου τριμήνου 2019.

Εν τω μεταξύ, η Τρ. Πειραιώς προχωρά σε στοχευμένο πρόγραμμα οικειοθελούς αποχώρησης, με σκοπό τη χορήγηση κινήτρου στους εργαζόμενους που επιθυμούν να προσανατολιστούν σε άλλες προσωπικές και επαγγελματικές επιλογές.
Οι όροι και οι προϋποθέσεις του Προγράμματος έχουν διαμορφωθεί με γνώμονα κοινωνικά κριτήρια για την επίτευξη του μεγαλύτερου δυνατού οφέλους για τους εργαζόμενους και την ταυτόχρονη αξιολόγηση των υφιστάμενων λειτουργικών αναγκών της Τράπεζας και των συνθηκών της τραπεζικής αγοράς.
Το πρόγραμμα θα διαρκέσει μέχρι τις 16 Αυγούστου, ενώ παρέχει σημαντικές υπηρεσίες συμβουλευτικής καθοδήγησης και υποστήριξης, προκειμένου οι εργαζόμενοι που επιλέξουν να ενταχθούν να αποκτήσουν τα εφόδια για την άμεση επαγγελματική τους αποκατάσταση.
Η καταβολή του ποσού της αποζημίωσης θα πραγματοποιηθεί με την αποχώρηση του εργαζόμενου και κατά το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.
Το σύνολο του μικτού ποσού της αποζημίωσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 10.000 ευρώ ενώ δε θα ξεπερνά το μικτό ποσό των 160.000 ευρώ.

Δικαιούνται να μετέχουν

Οι εργαζόμενοι με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου ή με σχέση πάγιας έμμισθης εντολής, υπό τις προϋποθέσεις ότι έχουν συμπληρώσει 3ετή συνεχόμενη υπηρεσία στον Όμιλο και απασχολούνται κατά την ανωτέρω ημερομηνία της παρούσας ανακοίνωσης στις παρακάτω Μονάδες της Τράπεζας ή στις παρακάτω Θυγατρικές Εταιρείες Εσωτερικού:
•    Δίκτυο Καταστημάτων
•    Μονάδες Διοίκησης
o    Retail Banking & Distribution Networks
o    Διαχείριση Πιστοδοτήσεων
o    Τεχνικά Έργα & Διοικητική Υποστήριξη
o    Υπηρεσίες Καθαριότητας
o    Κίνηση Κεφαλαίων & Κεντρικές Εργασίες
o    Central Administration Units (CAUs)
o    Υπηρεσίες Ασφαλείας
o    RBU
o    Νομικές Υπηρεσίες
o    Λοιπές Υποστηρικτικές Μονάδες
•    Ανεξαρτήτως Μονάδας, δικαίωμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος έχουν οι εργαζόμενοι που βρίσκονται στο «Middle» & «Senior Management Level» (ιεραρχικό επίπεδο από «Assistant Manager» έως και  «Senior Director»)
•    Θυγατρικές Εταιρείες Εσωτερικού
o    Εταιρείες Χρηματοδοτικών Μισθώσεων: Πειραιώς, πρώην Κύπρου & πρώην CPB Leasing
o    Πειραιώς Factoring
Ρητά εξαιρούνται από το δικαίωμα υποβολής αίτησης για τη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα όσοι εργαζόμενοι βαρύνονται με πράξεις, παραλείψεις ή συμπεριφορές, που δύνανται να αποτελούν σπουδαίο λόγο για την καταγγελία της συμβάσεως εργασίας.
 
Στον Πίνακα που ακολουθεί εμφανίζεται ο αριθμός των μισθών που αντιστοιχεί ανά εύρος προϋπηρεσίας στον Όμιλο - υπολογιζόμενη με βάση τα συμπληρωμένα συνεχόμενα έτη υπηρεσίας έως την 31.05.2019 - και ανά Μονάδα / Θυγατρική Εταιρεία απασχόλησης κατά την ανωτέρω ημερομηνία της παρούσας ανακοίνωσης.
Ο μισθός που λαμβάνεται υπόψη είναι ο μηνιαίος μικτός μισθός του μηνός Μαΐου 2019.
 
Πίνακας


Πρόσθετες Παροχές Προγράμματος Οικειοθελούς Αποχώρησης
 
I.    Υπηρεσίες Συμβουλευτικής Καθοδήγησης και Επαγγελματικής Συνέχειας
II.    Κάλυψη Βρεφονηπιακού Σταθμού
III.    Ιατροφαρμακευτική και Νοσοκομειακή Περίθαλψη
Θα εξακολουθήσει να παρέχεται για πέντε έτη ιατροφαρμακευτική κάλυψη μέσω του ισχύοντος κάθε φορά Ιδιωτικού προγράμματος της Τράπεζας (Νοσοκομειακή/Εξωνοσοκομειακή) για τους εργαζόμενους και τα εξαρτώμενα μέλη τους κατά την ημερομηνία αποχώρησης.
IV.    Υφιστάμενες Δανειακές Υποχρεώσεις στην Τράπεζα Πειραιώς
Τα στεγαστικά ή καταναλωτικά δάνεια που τυχόν έχουν λάβει οι συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα υπάλληλοι με προνομιακούς όρους προσωπικού, θα διατηρηθούν με τους ίδιους προνομιακούς όρους ως την εξόφλησή τους
V.    Προγράμματα Υποστήριξης

Πρώτη ενημέρωση 2019-07-15 15:53:14
www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS