Η Eurobank ρίχνει σανίδα σωτηρίας στα Χρυσά Αυγά

Η Eurobank ρίχνει σανίδα σωτηρίας στα Χρυσά Αυγά
Τέλος ο στρατηγικός επενδυτής - Έρχεται αναδιάρθρωση δανεισμού
Αποκλείστηκε το σενάριο εισόδου στρατηγικού επενδυτή στην εταιρεία «Χρυσά Αυγά  Α.Ε» καθώς οι τράπεζες προέταξαν ως το πιο βέλτιστο σενάριο την αναδιάρθρωση του τραπεζικού δανεισμού τόσο για την εταιρεία όσο και για τον όμιλο.
Τον πρωταγωνιστικό ρόλο στις διαδικασίες έχει η EFG Eurobank,  που με τη στάση της συμβάλει αποφασιστικά στη διάσωση της εταιρείας,  η οποία να σημειωθεί βρίσκεται στη κορυφή των πωλήσεων κατέχοντας μερίδιο αγορά που φθάνει στο 35%.
 Η διοίκηση του κ.Π. Σκούρτη και ιδρυτή της εταιρείας, βρίσκεται στο τελικό στάδιο των διαπραγματεύσεων για την αναδιάρθρωση του συνολικού δανεισμού που ανέρχεται στα 28,1 εκατ. ευρώ εκ των οποίων τα 4,1 εκατ. αφορούν την εταιρεία Χρυσά Αυγά  Α.Ε και η εταιρεία Π Σκούρτης με δάνεια ύψους 24,1 εκατ. ευρώ.
Το σχέδιο προβλέπει την ανανέωση του χρόνου αποπληρωμής για ακόμη 15 χρόνια  δίνοντας «ανάσα» στις δύο εταιρείες.
Η μητρική εταιρεία Π. Σκούρτης Α.Ε είχε χρεωθεί ομολογιακό δάνειο ύψους 8.312.491,09 ευρώ το οποίο χρησιμοποιήθηκε για την αποπληρωμή μακροπρόθεσμων τραπεζικών δανείων καθώς και για κεφάλαιο κίνησης.
Το δάνειο εκδόθηκε το Δεκέμβριο του 2014 και ο χρόνος αποπληρωμής ήταν ο Δεκέμβριος  του 2019.
Το δάνειο αυτό φέρει τόκο βάσει επιτοκίου Euribor συν περιθώριο 1,4%  από  6,5% που ήταν αρχικά.
Οι τρέχουσες οικονομικές συνθήκες συμβάλλουν στην αποκλιμάκωσήτου επιτοκίου με αποτέλεσμα και άλλες επιχειρήσεις που δανείστηκαν  πριν τα 2015 να αναζητούν χαμηλότερα επιτόκια από τις τράπεζες για να είναι εφικτή  η αποπληρωμή τους.
Η εταιρεία εμφανίζει αρνητικά ίδια  κεφάλαια συνολικού ύψους  κατά 2.252.835,74ευρώ και καθαρές ζημιές ύψους 2.410.176,72 στις οικονομικές καταστάσεις του 2017.
Μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει κάποια ενέργεια από τη διοίκηση  καθώς πρόκειται  να ενταχθεί στην αναδιάρθρωση του τραπεζικού δανεισμού. Η  εταιρεία Χρυσά Αυγά Α.Ε. παρουσίασε κύκλο εργασιών ύψους 22,6 εκατ. ευρώ το 2017 από 19,4 εκατ. ευρώ το 2016 αλλά   η ενίσχυση  του τζίρου προκάλεσε την αύξηση των ζημιών  στα 2,4 εκατ. από 1,1 εκατ ευρώ το 2016  διότι  η διοίκηση προχώρησε  στη  μείωση   των τιμών  ή  παρέτεινε  τις προσφορές  για  την αντιμετώπιση του αθέμιτου ανταγωνισμού που δέχεται καθώς στην αγορά κυκλοφορούν αυγά από τις βαλκανικές χώρες και στη συνέχεια βαφτίζονται ελληνικά αλλά η λιανική τιμή είναι χαμηλότερη από 60  έως 70 λεπτά  η συσκευασία  των 4 αυγών.
Ο κύκλος εργασιών του 2018  κινήθηκε ανοδικά «αγγίζοντας»  τα 24 εκατ. ευρώ  ενώ οι ζημιές κινήθηκαν  κάτω από τα 2 εκατ. ευρώ σύμφωνα  με πληροφορίες.
 
Νίκος Θεοδωρόπουλος
ntheo@bankingnews.gr
www.bankingnews.gr

Νίκος Θεοδωρόπουλος

BREAKING NEWS