Βελτιώνονται οι αποδόσεις των Tier 2 της Πειραιώς στο 9,40% και της Εθνικής στο 7,70% με πιθανή κίνηση έως το 7%

Βελτιώνονται οι αποδόσεις των Tier 2 της Πειραιώς στο 9,40% και της Εθνικής στο 7,70% με πιθανή κίνηση έως το 7%
Oι αποδόσεις βελτιώνονται και δεν επιδεινώνονται στα tier 2 και αυτό δείχνει ότι για τους ξένους επενδυτές ο τραπεζικός κίνδυνος αρχίζει να μειώνεται
Οι εκδόσεις ομολόγων μειωμένης εξασφάλισης tier 2 βρέθηκαν στο επίκεντρο το έσχατο διάστημα καθώς η Πειραιώς αρχικά και ακολούθως η Εθνική προέβησαν σε εκδόσεις αντλώντας 800 εκατ ευρώ σε κεφάλαιο.
Η Πειραιώς άντλησε 400 εκατ με επιτόκιο 9,75% που χαρακτηρίστηκε ακριβό.
Η Εθνική τράπεζα πρόσφατα άντλησε 400 εκατ μέσω tier 2 με επιτόκιο 8,25% το οποίο θεωρήθηκε μέτρια επίδοση.
Το βασικό όμως ερώτημα είναι πως κινούνται οι αποδόσεις των ομολόγων αυτών άπαξ και διαπραγματεύονται σε οργανωμένες αγορές;
Το έσχατο διάστημα ορισμένοι funds managers έχουν δείξει ενδιαφέρον και λόγω αυτής της εξέλιξης οι τιμές των ομολογιακών tier 2 έχουν ανακάμψει.
Στην Πειραιώς η τιμή αγοράς και πώλησης του tier 2 διαμορφώνεται μεταξύ 101,30 με 101,80 μονάδες βάσης που σημαίνει απόδοση 9,40%.
Αξίζει να σημειωθεί ότι εκδόθηκε στο 9,75% και πλέον είναι στο 9,40%.
Πιθανότατα θα υποχωρήσει η απόδοση κάτω από 9% έως το 8,80% το προσεχές διάστημα.
Η Εθνική τράπεζα επίσης έκδωσε tier 2 με επιτόκιο 8,25%.
Λόγω του σχετικού αγοραστικού ενδιαφέροντος η απόδοση του ομολόγου μειωμένης εξασφάλισης έχει υποχωρήσει στο 7,70% με τιμή αγοράς 102,10 μονάδες βάσης και πώλησης 102,43 μονάδες βάσης.
Εκτιμάται ότι η απόδοση του ομολόγου tier 2 της Εθνικής θα μπορούσε να υποχωρήσει έως το 7%.

Τι δείχνουν αυτά τα στοιχεία;

Προφανώς ακόμη δεν μπορούν να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα.
Ωστόσο οι αποδόσεις βελτιώνονται και δεν επιδεινώνονται και αυτό δείχνει ότι για τους ξένους επενδυτές ο τραπεζικός κίνδυνος δεν είναι τόσο μεγάλος.
Όμως το ενδιαφέροντα στοιχεία είναι
1)Το ελληνικό δημόσιο έχει δανείσει δύο τράπεζες την Eurobank και Attica bank με επιτόκια 6,40% για ομολογιακά tier 2.
2)Θα έχει ενδιαφέρον όταν οι τράπεζες εκδώσουν μη εξασφαλισμένα senior bond που αφορούν την ρευστότητα και όχι τα κεφάλαια τις αποδόσεις θα έχουν.
Ίσως κινηθούν κοντά στις αποδόσεις των ελληνικών ομολόγων.
Σίγουρα η κατάσταση δεν είναι ιδανική αλλά σίγουρα δεν είναι και η τραγική εικόνα των τραπεζικών ομολόγων του παρελθόντος.
Έστω και αμυδρά κάτι βελτιώνεται στις τράπεζες που σχετίζεται με το banking risk και όχι με τις τραπεζικές μετοχές.

Υποσημείωση

Έχουμε λάβει ως παράμετρο χρόνο για τα tier 2 την 5ετία

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS