Δημοσιεύτηκε ο αναμορφωμένος ισολογισμός 2017 της Folli Follie – Επιβεβαίωση των χειρότερων εκτιμήσεων

Δημοσιεύτηκε ο αναμορφωμένος ισολογισμός 2017 της Folli Follie – Επιβεβαίωση των χειρότερων εκτιμήσεων
Σοβαρές παρατηρήσεις από τον ορκωτό ελεγκτή, ο οποίος υπογράφει με αρνητική γνώμη τον ισολογισμό της FF Group
Απίστευτα τραγικός είναι ο αναμορφωμένος ισολογισμός της Folli Follie και αποτυπώνει ανάγλυφα τα όσα έχουν γραφτεί κατά διαστήματα αλλά και επιβεβαιώνει τις εξαιρετικά χαμηλές εκτιμήσεις που είχαν κάνει εδώ και πολλούς μήνες θεσμικοί επενδυτές, τις εκτιμήσεις των οποίων είχε αναδείξει το Bankingnews.
Από τις πρώτες σελίδες φαίνεται ότι υπάρχει τεράστια απόκλιση μεταξύ δημοσιευμένων και αναμορφωμένων στοιχείων, ενώ οι παρατηρήσεις του ορκωτού δείχνουν πως η κατάσταση αν και πέρασαν τόσοι μήνες δεν μπόρεσε ούτε να ελεγχθεί ούτε να διορθωθεί.
Τα ίδια κεφάλαια δεν είναι 1,92 δισ. ευρώ στον όμιλο αλλά 69,5 εκατ. ευρώ και της μητρικής είναι αρνητικά κατά 25,3 εκατ. ευρώ!
Οι συνολικές υποχρεώσεις του ομίλου είναι στα 725 εκατ. ευρώ και το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων δεν είναι 2,77 δισ. ευρώ αλλά 794,6 εκατ. ευρώ.
Οι πωλήσεις δεν ήταν 1,42 δισ. ευρώ αλλά 359,2 εκατ. ευρώ και η τελική γραμμή δεν είχε κέρδος 216,8 εκατ. ευρώ αλλά ζημιά 136 εκατ. ευρώ.
Όπως φαίνεται από την ανάλυση των πωλήσεων και σε σύγκριση με το 2016, η μεγάλη «χειραγώγηση» των πωλήσεων γινόταν στον κλάδο του κοσμήματος, ρολογιών και αξεσουάρ, όπου το 2016 εμφάνισε πωλήσεις δήθεν 1 δισ. ευρώ σε εξωτερικούς πελάτες και στο 2017 μόλις 188,9 εκατ. ευρώ.
Όμως και στα πολυκαταστήματα υπάρχει απόκλιση.
Το 2016 σε εξωτερικούς πελάτες πουλήθηκαν προϊόντα αξίας 181 εκατ. ευρώ και το 2017 21 εκατ. ευρώ.
Στις ταμειακές ροές οι λειτουργικές δεν ήταν θετικές κατά 140 εκατ. ευρώ αλλά αρνητικές κατά 290,6 εκατ. ευρώ και τα ταμειακά διαθέσιμα δεν ήταν 328,1 εκατ. ευρώ αλλά 176,6 εκατ. ευρώ.
Σειρά από ενέργειες έχουν λάβει χώρα από τη μέρα που η QCM αποκάλυψε το σκάνδαλο.
Μεταξύ αυτών πουλήθηκε και το ελικόπτερο της εταιρείες.
Πιο αναλυτικά:
Τον Φεβρουάριο 2019 αποπληρώθηκε δάνειο της θυγατρικής εταιρείας Strenaby με την Morgan Stanley,
το οποίο καλύφθηκε από την πώληση των μετοχών Dufry AG, κυριότητας της εν λόγω θυγατρικής.
✓ 28 Φεβρουαρίου 2019: Πώληση ελικοπτέρου του Ομίλου, με πωλήτρια την ιδιοκτήτρια Warlaby Trading
Limited (θυγατρική εταιρεία της κυπριακής θυγατρικής του Ομίλου FF Cyprus Limited) έναντι συνολικού
τιμήματος 1.600.000 Ευρώ.
✓ 28 Μαρτίου 2019: Πώληση ακινήτου στο Hong Kong ιδιοκτησίας της θυγατρικής Εταιρείας FF GROUP
SOURCING LTD, έναντι του ποσού των HKD 130,0 εκατ.
✓ 16 Μαΐου 2019: Το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών έκανε εν μέρει δεκτή την αίτηση ασφαλιστικών
μέτρων 56 επενδυτών δια της υπ’ αριθμ. 2419/2019 απόφασής του και διέταξε την συντηρητική
κατάσχεση της κινητής και ακίνητης περιουσίας της Εταιρείας μέχρι του ποσού των 1,8 εκ. Ευρώ. Δυνάμει
της εν λόγω απόφασης, οι αντίδικοι επέβαλαν συντηρητική κατάσχεση επί ορισμένων τραπεζικών
λογαριασμών της Εταιρείας μέχρι του ποσού των 1,8 εκ. Ευρώ.
✓ Κατά την διάρκεια των χρήσεων 2018 και 2019 λύθηκαν/δεν ανανεώθηκαν οι περισσότερες συμβάσεις
του Ομίλου με οίκους του εξωτερικού που εντάσσονται στον λειτουργικό τομέα Ένδυσης - Υπόδησης.
✓ Κατά την διάρκεια των χρήσεων 2018 και 2019 στο πλαίσιο του σχεδίου αναδιάρθρωσης του Ομίλου έχει
παύσει/ανασταλεί η λειτουργία συγκεκριμένων θυγατρικών του Ομίλου και συγκεκριμένα: i) Strenaby
Finance Ltd., ii) Juicy Couture Europe Ltd., iii) Juicy Couture Ireland Ltd., iv) Links of London Com Ltd.,
v) Folli Follie Thailand Ltd. (αδρανής), vi) Folli Follie Malaysia Ltd., vii) Folli Follie Hawaii Ltd., viii) Folli
Follie Guam Ltd., ix) Folli Follie Singapore Ltd. And Folli Follie Korea Ltd., ix) Links of London Inc. (USA)
✓ H Εταιρεία κατά τη χρήση του 2018 εισέπραξε, από μερίσματα μετοχών της DUFRY που κατείχε, το ποσό
των €3,92 εκατ., ενώ το 2019 το αντίστοιχο ποσό ανήλθε σε €2,85 εκατ.
✓ Κατά την διάρκεια του 2018 η Εταιρεία χορήγησε δάνεια προς θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου, τα οποία
ανέρχονται συνολικά σε περίπου 41 εκατομμύρια Ευρώ. Παρά το γεγονός ότι η Εταιρεία διατηρεί ήδη
απαιτήσεις προς τις εν λόγω θυγατρικές, η ανωτέρω χρηματοδότηση κρίθηκε επιβεβλημένη, προκειμένου
να αποφευχθεί η πολλαπλάσια ζημία που θα συνεπάγετο η διακοπή της δραστηριότητας των εν λόγω
θυγατρικών ελλείψει ρευστότητας. Σημειώνεται δε, ότι μέρος αυτής της χρηματοδότησης έχει ήδη
ανακτηθεί μετά την πώληση ακινήτου στο Hong Kong ιδιοκτησίας της θυγατρικής Εταιρείας FF GROUP
SOURCING LTD, στις 28/3/2019, καθώς και από την πώληση του ελικοπτέρου του Ομίλου, με πωλήτρια
την ιδιοκτήτρια Warlaby Trading Limited (θυγατρική εταιρεία της κυπριακής θυγατρικής του Ομίλου FF
Cyprus Limited), στις 28/2/2019.


BREAKING NEWS