Ξεκίνησε η εκποίηση των περιουσιακών στοιχείων των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά

Ξεκίνησε η εκποίηση των περιουσιακών στοιχείων των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά
Τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά (ΕΝΑΕ), τέθηκαν σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης (725/2018)
Ξεκίνησε η πρώτη εκποίηση των περιουσιακών στοιχείων των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά.
Στις αρχές Ιουλίου απομακρύνθηκε η μεγάλη πλωτή δεξαμενή Νο 3 που ρυμουλκήθηκε στο ναυπηγείο του Spanopoulos Group στη Σαλαμίνα, που αναδείχτηκε νικητής του σχετικού διαγωνισμού πώλησης περιουσιακών στοιχείων της ΕΝΑΕ.
«Είναι ντροπή για την Ελληνική Πολιτεία η αντιμετώπιση που έδωσε και δίνει στα Ελληνικά Ναυπηγεία Σκαραμαγκά», αναφέρουν οι εργαζόμενοι σε ανακοίνωση τους.
Η ιστορική No 3 πλωτή δεξαμενή, κατασκευάστηκε εξολοκλήρου στα Ελληνικά Ναυπηγεία Σκαραμαγκά το 1964 και το ολικό της μήκος φτάνει τα 232 μέτρα, το πλάτος της τα 34,2 μέτρα και το βύθισμα της τα 7,3 μέτρα. Αγοράστηκε από το Spanopoulos Group με την προοπτική να ανακατασκευαστεί και να αποτελέσει τη μεγαλύτερη πλωτή δεξαμενή του Ομίλου.
Σύμφωνα με τους ίδιους τα εγκαίνια της δεξαμενής Νο 3 έγιναν με τον δεξαμενισμό του Πετρελαιοφόρου ZAFRA της εταιρείας SHEEL το 1964. Τότε ο Σκαραμαγκάς απασχολούσε 3.500 εργατοτεχνίτες και 450 διοικητικούς.
Τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά (ΕΝΑΕ), τέθηκαν σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης (725/2018).
Ο ειδικός διαχειριστής ανέλαβε την αποστολή να προχωρήσει σε διαγωνιστικές διαδικασίες αξιοποίησης των ναυπηγείων, δηλαδή εκποίηση οικοπέδων και παραγωγικών υποδομών του εμπορικού τμήματος του Ναυπηγείου.
Η λεγόμενη «στρατιωτική συμφωνία» για τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά προέβλεπε ποιο τμήμα είναι το στρατιωτικό και ποιο το εμπορικό και αυτό έγινε τότε αποδεκτό και από τις δύο πλευρές δηλαδή τόσο από την ΕΝΑΕ, όσο και από το Ελληνικό Δημόσιο, προκειμένου να υλοποιηθεί στην πράξη η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου που επέβαλε στην Ελλάδα την ανάκτηση παράνομων κρατικών ενισχύσεων από τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά, ύψους άνω των 650 εκατ. ευρώ.
Η απόφαση για τις κρατικές ενισχύσεις εκδόθηκε από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) το 2008 και με ευθύνη των ναυπηγείων δεν εφαρμόστηκε ποτέ.
Υπενθυμίζεται ότι σε επιστολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από τις 05/05/2017, αναφέρεται ότι: «Μία από τις δεσμεύσεις που έπρεπε να υλοποιηθούν στο πλαίσιο «στρατιωτικής συμφωνίας» είναι η πώληση των μη στρατιωτικών περιουσιακών στοιχείων του ναυπηγείου.
Ωστόσο, στις 8 Αυγούστου 2012, ο εντολοδόχος ο οποίος διορίστηκε για την πώληση των εν λόγω περιουσιακών στοιχείων ενημέρωσε την Επιτροπή ότι τα Ελληνικά Ναυπηγεία διαφωνούσαν επί της αρχής με τον κατάλογο των προς πώληση περιουσιακών στοιχείων.
Υπό τις περιστάσεις αυτές, είναι προφανές ότι οι δεσμεύσεις δεν εφαρμόστηκαν».
Ένα από τα επιχειρήματα του Ελληνικού Δημοσίου, αναφορικά με το καθεστώς ειδικής διαχείρισης, ήταν οι οφειλές της ΕΝΑΕ προς τους πιστωτές της. Όπως σημειωνόταν, ειδικότερα προς το Ελληνικό Δημόσιο υπήρχε οφειλή ύψους άνω των 620 εκατ. ευρώ, λόγω της χορήγησης παράνομων κρατικών ενισχύσεων, οι οποίες έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες και μαζί με τις προσαυξήσεις ξεπερνούν τα 667 εκατ. ευρώ, στην Τράπεζα Πειραιώς υπάρχουν οφειλές συνολικού ύψους 24 εκατ. ευρώ, πλέον τόκων υπερημερίας από 1.04.2017 ενώ στους εργαζόμενους οφείλεται συνολικό ποσό άνω των 176 εκατ. ευρώ (αποδοχές και άλλες αξιώσεις των εργαζομένων της ΕΝΑΕ).

Ελένη Μπότα
www.bankingnews.gr

Ελένη Μπότα

BREAKING NEWS