Αποκάλυψη: Ποιοι και με ποιο τρόπο βγάζουν «λάδι» την οικογένεια Κουτσολιούτσου στο σκάνδαλο Folli Follie

Αποκάλυψη: Ποιοι και με ποιο τρόπο βγάζουν «λάδι» την οικογένεια Κουτσολιούτσου στο σκάνδαλο Folli Follie
Οι ημιτελείς έλεγχοι από Alvarez και PwC που σταματούν όταν φτάνουν στο σημείο καταλογισμού ευθυνών σε πρόσωπα για το σκάνδαλο
Ένα απίθανο σχέδιο ώστε να βγει «λάδι» η οικογένεια Κουτσολιούτσου στην υπόθεση Folli Follie αρχίζει να ξετυλίγεται δεκατέσσερις μήνες μετά το ξέσπασμα του σκανδάλου με συνεργούς στην προσπάθεια τόσο τις εταιρίες ελέγχου PriceWaterHouse και Alvarez αλλά και τα ΔΣ της εταιρίας η σύνθεση των οποίων μεταβάλλεται με ρυθμούς «πολυβόλου».
Μελετώντας τις οικονομικές καταστάσεις που δημοσιεύτηκαν προκύπτει πως το ΔΣ της εταιρίας αναφέρει στην σελίδα 117 της οικονομικής έκθεσης ότι «Στο βαθμό που ολοκληρώθηκε η έρευνα της Alvarez & Marsal, δεν διαπιστώθηκε υπεξαίρεση χρημάτων ή άλλη κατάχρηση σε βάρος περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας».
Την ίδια στιγμή η PwC στην έκθεση ελέγχου αναφέρει ότι «Η Διοίκηση της Εταιρείας, δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει την αξιολόγηση της ενδεχόμενης σχέσης που είχαν πελάτες και προμηθευτές του Ομίλου με συνδεδεμένα μέρη, όπως αυτά εντοπίστηκαν από τον ημιτελή διαχειριστικό έλεγχο που διενήργησε η Alvarez & Marsal» και επίσης πως  «δεν ολοκληρώθηκε το έργο που είχε ανατεθεί στην εταιρεία Alvarez & Marsal, το οποίο περιελάμβανε μεταξύ άλλων τη διερεύνηση των γεγονότων που έχουν οδηγήσει στη σύνταξη και δημοσίευση διαστρεβλωμένων εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
Ως εκ τούτου, η Διοίκηση του Ομίλου δεν γνωρίζει τις αιτίες που έχουν οδηγήσει στην παραποίηση ή στην απόκρυψη οικονομικών στοιχείων, ποια πρόσωπα έδιναν τις σχετικές εντολές και ποια ήταν τα εμπλεκόμενα πρόσωπα στα γεγονότα αυτά».
Ουσιαστικά με τον τρόπο αυτό η PwC επιβεβαιώνει αυτά που αναφέρει η διοίκηση και έτσι δεν υπάρχει κανένας απολύτως υπεύθυνος για σωρεία αξιόποινων πράξεων και κυρίως για την παραποίηση των οικονομικών στοιχείων και τυχόν υπεξαίρεση κεφαλαίων από τη Folli Follie.
Παράλληλα ενώ γνωστοποιείται μέσω των οικονομικών καταστάσεων στις «2 Οκτωβρίου 2018 συζητήθηκε η αίτηση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών με αίτημα την διεξαγωγή διαχειριστικού ελέγχου επί των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για την χρήση 2017, στο οποίο (αίτημα) η Εταιρεία συναίνεσε.
Εν συνεχεία εξεδόθη η υπ’ αριθμ. 2893/2018 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, δια της οποίας διετάχθη ο εν λόγω έλεγχος και διορίστηκε ως ελεγκτής η PricewaterhouseCoopers».
Ωστόσο πουθενά στις οικονομικές καταστάσεις δεν αναφέρεται σε ποιο στάδιο βρίσκεται ο έλεγχος, αν ολοκληρώθηκε ή αν σταμάτησε.
Έτσι έχουμε ουσιαστικά ένα παζλ ημιτελών ελέγχων ή ελέγχων που δεν γνωρίζουμε με την κατάληξή τους με όλους να φτάνουν σε «αδιέξοδο» όταν πρόκειται να διαπιστώσουν ποιος ευθύνεται για το σκάνδαλο Folli Follie.  
Ουσιαστικά δηλαδή έχουμε ένα σκάνδαλο χωρίς δράστη λες και έγινε με από μηχανής θεό που ήθελε να εξαπατήσει τους πάντες.
Σημειωτέον ότι η Alvarez όπως αναφέρεται στις οικονομικές καταστάσεις έλαβε 4 εκ ευρώ για τον έλεγχο (τον ημιτελή) αλλά δεν αναφέρονται άλλες ποιο ενδιαφέρουσες λεπτομέρειες όπως γιατί δεν ολοκλήρωσε τον έλεγχο και αν πληρώθηκε για όλο το ποσό χωρίς να ολοκληρώσει τον έλεγχο και με ποιου απόφαση.
Επίσης πουθενά παραδόξως δεν αναφέρονται οι αμοιβές της PwC η οποία ουσιαστικά δήλωσε αδυναμία να κάνει πλήρη έλεγχο και εξέδωσε έκθεση επί ενός ισολογισμού που το ΔΣ εξ ορισμού θεωρεί ότι είναι αξιόπιστος.
Υπό αυτά τα δεδομένα το ερώτημα που κυριαρχεί.
Τι ακριβώς κάνουν οι εποπτικές και δικαστικές αρχές;

Νίκος Καρούτζος
nkaroutzos@gmail.com
www.bankingnews.gr

Νίκος Καρούτζος

BREAKING NEWS