Ματαιώθηκε ο διαγωνισμός για τις νέες ταυτότητες - Θα επαναπροκηρυχθεί με νέες προδιαγραφές

Ματαιώθηκε ο διαγωνισμός για τις νέες ταυτότητες - Θα επαναπροκηρυχθεί με νέες προδιαγραφές
Ματαιώθηκε ο διαγωνισμός για τις νέες ταυτότητες - Με απόφαση του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη
Ματαιώνεται ο διαγωνισμός για τις νέες ταυτότητες με σκοπό να προκηρυχθεί νέος.
Το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη εξέδωσε σχετική ανακοίνωση σύμφωνα με την οποία αναφέρονται τα εξής:
Ματαιώνεται στο παρόν στάδιο η διαγωνιστική διαδικασία προμήθειας ταυτοτήτων και λοιπών εγγράφων ασφαλείας, προκειμένου ο σχετικός διαγωνισμός να επαναπροκηρυχθεί με νέες προδιαγραφές, ώστε τα νέα έντυπα ταυτότητας να περιλαμβάνουν πέραν των στοιχείων ταυτότητας και όλα τα αναγκαία στοιχεία για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση.
Με τη νέα αυτή ηλεκτρονική «κάρτα του πολίτη» η επικοινωνία και οι συναλλαγές με το δημόσιο, τις εθνικές και διεθνείς κρατικές Αρχές θα απλοποιηθούν σημαντικά.
Οι πολίτες θα απολαμβάνουν, λόγω διαλειτουργικότητας, ασφαλείς, φιλικές και αξιόπιστες υπηρεσίες χωρίς περιττές, γραφειοκρατικές και χρονοβόρες διαδικασίες.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS