Σήμα κινδύνου από G7 για τα κρυπτονομίσματα – «Απειλούν ακόμη και τα κράτη»

Σήμα κινδύνου από G7 για τα κρυπτονομίσματα – «Απειλούν ακόμη και τα κράτη»
"Η κυριαρχία των εθνών μπορεί να αποδυναμωθεί ή να τεθεί σε κίνδυνο από αυτά τα νέα νομίσματα", δήλωσε ο Le Maire
Τα κρυπτονομίσματα, όπως το Libra του Facebook, θα πρέπει να ρυθμιστούν αυστηρά, διαφορετικά θα αποσταθεροποιήσουν την παγκόσμια οικονομία και θα χρησιμοποιηθούν για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.
Αυτό ανέφερε η ομάδα εργασίας που συγκροτήθηκε από την ομάδα των 7 σημαντικότερων δυτικών οικονομιών και την Ιαπωνία.
"Τα κρυπτονομίσματα δημιουργούν ορισμένους σοβαρούς κινδύνους που συνδέονται με τις προτεραιότητες της δημόσιας πολιτικής, συμπεριλαμβανομένων ιδίως της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της καταπολέμησης της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, καθώς και της προστασίας των καταναλωτών και των δεδομένων, της ανθεκτικότητας στον κυβερνοχώρο", αναφέρει η προκαταρκτική έκθεση από την ομάδα με επικεφαλής τον Benoît Cœuré της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.
"Θα μπορούσαν επίσης να θέσουν ζητήματα σχετικά με τη μετάδοση της νομισματικής πολιτικής, τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και την ομαλή λειτουργία και εμπιστοσύνη του κοινού στο παγκόσμιο σύστημα πληρωμών".
Οι ΗΠΑ και η Γαλλία συγκαταλέγονται στις κυβερνήσεις που έχουν ηγηθεί σστην κριτική για το Libra, το οποίο θα είναι κρυπτογραφικό νόμισμα με εγγυήσεις σε περιουσιακά στοιχεία αναφοράς, όπως ένα κρατικό νόμισμα ή ένα καλάθι ενεργητικού.
Η εμφάνιση του Libra είναι ιδιαίτερα ανησυχητική, σύμφωνα με τον γάλλο υπουργό Οικονομικών Bruno Le Maire, επειδή το Facebook έχει εκατοντάδες εκατομμύρια χρήστες - μια κατάσταση που θα μπορούσε να αποδώσει στο προτεινόμενο νόμισμα τα χαρακτηριστικά ενός κρατικού νομίσματος χωρίς τους απαιτούμενους κανόνες και ελέγχους.
"Η κυριαρχία των εθνών μπορεί να αποδυναμωθεί ή να τεθεί σε κίνδυνο από αυτά τα νέα νομίσματα", δήλωσε ο Le Maire σε συνάντηση των υπουργών Οικονομικών της G7 και των κεντρικών τραπεζών στη Γαλλία.
Η έκθεση, η οποία συντάχθηκε από αξιωματούχους των κεντρικών τραπεζών της G7, καθώς και από εκπροσώπους του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών και του Συμβουλίου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, δήλωσε ότι "σημαντικές εργασίες" και περισσότερες διαπραγματεύσεις θα απαιτηθούν από τους αναπτυσσόμενους κατασκευαστές κρυπτονομισμάτων.
"Δεδομένου ότι οι μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας ή οι χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις θα μπορούσαν να εκμεταλλευτούν τις τεράστιες υφιστάμενες πελατειακές βάσεις για να επιτύχουν γρήγορα ένα παγκόσμιο σύστημα πληρωμών, είναι επιτακτική ανάγκη οι αρχές να επαγρυπνούν για την εκτίμηση των κινδύνων και των επιπτώσεων στο παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα", ανέφερε η έκθεση.
Ωστόσο, οι κυβερνήσεις των G7 αναγνώρισαν ελλείψεις στα υπάρχοντα τραπεζικά συστήματα, ιδίως για τις διεθνείς πληρωμές που ορισμένα κρυπτονομίσματα επιδιώκουν να απλοποιήσουν ταυτόχρονα με τη μείωση του κόστους.
Η ομάδα εργασίας διατύπωσε επίσης τέσσερις κύριες συστάσεις.
Πρώτον, θα πρέπει να εξασφαλίζουν την εμπιστοσύνη του κοινού καλύπτοντας τα υψηλότερα ρυθμιστικά πρότυπα και να υπόκεινται σε εποπτεία.
Δεύτερον, οι πρωτοβουλίες πρέπει να αποδεικνύουν μια υγιή νομική βάση, σε όλες τις σχετικές δικαιοδοσίες, ώστε να εξασφαλίζεται επαρκής προστασία και εγγυήσεις σε όλους τους ενδιαφερόμενους και τους χρήστες.
Τρίτον, θα πρέπει να εξασφαλίσουν "λειτουργική και ερασιτεχνική ανθεκτικότητα".
Τέταρτον, η διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων πρέπει να είναι ασφαλής και διαφανής ώστε να διασφαλίζεται η ακεραιότητα της αγοράς.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS