Έναρξη κάλυψης από Beta για Quest Συμμετοχών με σύσταση υπεραπόδοσης και τιμή στόχο τα 25,99 ευρώ

Έναρξη κάλυψης από Beta για Quest Συμμετοχών με σύσταση υπεραπόδοσης και τιμή στόχο τα 25,99 ευρώ
Η Beta σημειώνει πως η μετοχή πιστεύει πως είναι υποτιμημένη με τις μελλοντικές αναπτυξιακές προοπτικές να μην έχουν ενσωματωθεί στην τιμή
Την κάλυψη της Quest ξεκίνησε η Beta δίνοντας σύσταση για αποδόσεις ανώτερες από αυτές της αγοράς και τιμή στόχο τα 25,99 ευρώ.
Σύμφωνα με τη χρηματιστηριακή η μετοχή διαπραγματεύεται τα κέρδη του 2019 14,3 φορές ενώ και η εταιρεία δεν έχει δανεισμό και αναμένεται στο τέλος του 2019 να έχει καθαρό δανεισμό αρνητικό κατά 23,1 εκατ. ευρώ.
Η Beta σημειώνει πως η μετοχή πιστεύει πως είναι υποτιμημένη με τις μελλοντικές αναπτυξιακές προοπτικές να μην έχουν ενσωματωθεί στην τιμή.
Για το 2019 περιμένει καθαρά κέρδη ανά μετοχή 1,45 ευρώ και 1,71 ευρώ το 2020.

www.bankingnews.gr 

BREAKING NEWS