Πρόστιμο από την Επ. Κεφαλαιαγοράς για διάδοση παραπλανητικών πληροφοριών για την Audiovisual

Πρόστιμο από την Επ. Κεφαλαιαγοράς για διάδοση παραπλανητικών πληροφοριών για την Audiovisual
Επιβλήθηκε «καμπάνα» 12.000 ευρώ στον κ. Γιασίν Αναστάσιο Μπασάμ από την Επ. Κεφαλαιαγοράς για διάδοση παραπλανητικών πληροφοριών
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 848η/16.7.2019 συνεδρίασή του αποφάσισε την επιβολή προστίμου ύψους €12.000 στον κ. Γιασίν Αναστάσιο Μπασάμ για παράβαση των διατάξεων του άρθρου 7 παρ. 1 του ν. 3340/2005, όπως αυτή εξειδικεύεται από τις παρ. 2 περ. (γ) και 3 περ. (δ) του ίδιου άρθρου, λόγω διάδοσης παραπλανητικών πληροφοριών σχετικά με την εταιρία «ΕΙΚΟΝΑ ΗΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ».

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS