Ιασώ: Αγορά 73.003 μετοχών από τον κ. Παρασκευά Πετρόπουλο

Ιασώ: Αγορά 73.003 μετοχών από τον κ. Παρασκευά Πετρόπουλο
Την αγορά 73.003 μετοχών από τον κ. Παρασκευά Πετρόπουλο, διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας, ανακοίνωσε η Ιασώ
Την αγορά 73.003 μετοχών από τον κ. Παρασκευά Πετρόπουλο, διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας, ανακοίνωσε σήμερα (22/7/2019) η Ιασώ.
Ειδικότερα, η εταιρεία ΙΑΣΩ ΑΕ, με βάση το Ν. 3556/2007 ( άρθρο 3 (ιστ ), ( ββ ) και άρθρο (21) σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης 1/434/3-07-2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, γνωστοποιεί ότι ο μέτοχος κος. Πετρόπουλος Παρασκευάς του Παναγιώτη, Δ/νων Σύμβουλος της εταιρείας (Υπόχρεο Πρόσωπο βάση του άρθρου 13 του Ν. 3340/2005), προέβη
- την 17.07.2019 σε αγορά 5.234 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΙΑΣΩ Α.Ε συνολικής καθαρής αξίας ευρώ 7.118,24
- την 18.07.2019 σε αγορά 67.769 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΙΑΣΩ Α.Ε συνολικής καθαρής αξίας ευρώ 93.005,87

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS