Οι τιτλοποιήσεις κόκκινων δανείων είναι πρώτη επιλογή στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη

Οι τιτλοποιήσεις κόκκινων δανείων είναι πρώτη επιλογή στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη
Μάλιστα θεωρούν πως η πορεία των spreads θα βοηθήσει τη γρήγορη λύση σε ότι αφορά την τιμολόγηση των εγγυήσεων
Οι τιτλοποιήσεις θα είναι η βασική δραστηριότητα των ελληνικών τραπεζών αυτήν την χρονιά σε ότι αφορά τα κόκκινα δάνεια, και αυτό, διότι οι τράπεζες εκτιμούν πως μέσα στο έτος οπωσδήποτε,  ένα από τα σχέδια ή και τα δύο που συνιστούν συστημική λύση για τα κόκκινα δάνεια θα τύχουν της έγκρισης των θεσμών και συγκεκριμένα της DG COmp.
Μάλιστα θεωρούν πως η πορεία των spreads θα βοηθήσει τη γρήγορη λύση σε ότι αφορά την τιμολόγηση των εγγυήσεων.
Στο πλαίσιο των εκτιμήσεων αυτών τα 26 δισ. μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα των τεσσάρων συστημικών τραπεζών  που αναφέρονται στο πρόγραμμα 2019-2021 εξυγίανσης των ισολογισμών τους θα αφορούν πωλήσεις και κυρίως τιτλοποιήσεις οι οποίες έρχονται όλο και πιο κοντά.
Έτσι στην Τράπεζα Πειραιώς το ποσό διαμορφώνεται σε 6,9 δισ. ευρώ , στην Alpha Bank ανέρχεται σε 5,3 δισ. ευρώ  στην Εθνική σε 5,6 δισ. ευρώ ενώ η Eurobank που προχώρησε ήδη τα projects της το αντίστοιχο ποσό είναι 9 δισ. ευρώ .
Το σύνολο των κόκκινων δανείων που πρέπει να εκκαθαριστούν και με αυτόν και με άλλους τρόπους διαμορφώνεται σε 54 δισ. ευρώ.
Στους Irish Times  υποστηρίζεται πάντως πως οι τράπεζες στην Ιταλία, αποτελούν το κέντρο του προβλήματος των μη εξυπηρετούμενων δανείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,  και σε ότι αφορά την τρέχουσα χρονιά μείωσαν τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματά τους  μέχρι στιγμής κατά  6,5 δισ. ευρώ  ενώ το Ηνωμένο Βασίλειο που αποτελεί το τρίτο μεγαλύτερο πρόβλημα (το δεύτερο αφορά την Ιρλανδία) προχώρησε σε μειώσεις για το τρέχον έτος στο προβληματικό χαρτοφυλάκιο κατά 5,6 δισ. ευρώ.
Οι  τράπεζες  της Ισπανίας και της Ελλάδας διέθεσαν 4,5 δισ. ευρώ και 3 δισεκ. ευρώ  από τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια αντίστοιχα κατά τους πρώτους μήνες του 2019 σύμφωνα με το διεθνές έντυπο. Βεβαίως η αντίληψη για το συγκεκριμένο θέμα είναι κάπως διαφορετική από εκείνη που έχουμε εμείς.
Ωστόσο η συγκεκριμένη εφημερίδα πέρα από τον τοπικό χαρακτήρα της αντιλαμβάνεται τα ανοίγματα ως απόλυτα μεγέθη και δεν εξετάζει τον αρνητικό βαθμό επίδρασης που αυτά έχουν για τα πιστωτικά ιδρύματα της εκάστοτε χώρας αλλά τελικώς και για την ίδια την οικονομία της χώρας.
Σε ότι αφορά την Ιρλανδία, αυτή φέτος προχώρησε στην πώληση κόκκινων  δανείων ύψους 6,2 δισ. ευρώ
Μια σημαντική προσπάθεια απομόχλευσης για την Ευρώπη  ολοκληρώθηκε το 2018, με το συνολικό ακαθάριστο ευρωπαϊκό μη βασικό άνοιγμα ακίνητης περιουσίας να μειώνεται κατά περίπου 168 δισ. ευρώ, ή 32% κατά τη διάρκεια του  προηγούμενου έτους.
"Αυτή ήταν η μεγαλύτερη ετήσια μείωση που καταγράφηκε από το τέλος του 2013, κυρίως από χρηματοπιστωτικές οντότητες στη νότια Ευρώπη.
Αυτό που συνέβη με τις τράπεζες του Ευρωπαϊκού Νότου είναι πως οι συστημικές λύσεις ήταν αυτές που βοήθησαν σε μαζική πώληση και κυρίως την  τιτλοποίηση δανείων διαμορφώνοντας συνθήκες για αύξηση των χορηγήσεων και χρηματοδότησης των τοπικών οικονομιών.
Παράλληλα οι τιτλοποιήσεις διαμορφώνουν με τρόπο γρήγορο μια δευτερογενή αγορά που συμβάλει σημαντικά στο ΑΕΠ των οικονομιών που αντιμετωπίζουν το πρόβλημα
Αυτό εκτιμάται πως θα συμβεί και στη χώρα μας με την υιοθέτηση μιας συστημικής λύσης.
Είναι γεγονός πως η Eurobank δε φαίνεται να χρειάζεται πια αυτή τη λύση (έχει προχωρήσει πολύ τις διαδικασίες με τα κόκκινα δάνεια) ενώ οι λοιπές τράπεζες διαφοροποιούνται ως προς το μείγμα της πολιτικής που θα ακολουθήσουν.
Ας σημειωθεί πως η Alpha Bank εμφανίζεται πλέον πολύ πιο κοντά στη λύση της ΤτΕ ενώ οι άλλες δύο τράπεζες Εθνική και Πειραιώς πολύ πιο κοντά στη λύση του ΤΧΣ που δείχνει να βρίσκεται και πιο κοντά ως προς την εφαρμογή της.
Στο χρονικό διάστημα 2019 - 2021 με βάση όσα έχουν δώσει στη δημοσιότητα οι τράπεζες για να επιτύχουν τους στόχους τους πέρα από πωλήσεις και τιτλοποιήσεις οι πλειστηριασμοί για την Πειραιώς υπολογίζεται να αποδώσουν 1,2 δισ. ευρώ, 2,4 δισ. ευρώ θα αποδώσουν οι ρυθμίσεις και οι διαγραφές 4,4 δισ. ευρώ.
Τα αντίστοιχα μεγέθη για την Alpha Bank είναι 4,1 δισ. ευρώ, 1,9 δισ. ευρώ και 2,9 δισ. ευρώ αντιστοίχως.
Για την Εθνική, το ποσό είναι 1,8 δισ. ευρώ , 2,7 δισ. ευρώ και 0,9 δισ. ευρώ αντιστοίχως.
Σε ότι αφορά τη Eurobank δεν έχει δημοσιοποιήσει ευκρινώς με ποιο τρόπο θα διαχειριστεί τα 4,2 δισ. ευρώ που υπολείπονται για να υλοποιήσει τους στόχους του προγράμματος

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS