Μυτιληναίος: Πώληση 2.100 μετοχών από τον κ. Δημήτριο Στεφανίδη

Μυτιληναίος: Πώληση 2.100 μετοχών από τον κ. Δημήτριο Στεφανίδη
Την πώληση 2.100 μετοχών της εταιρείας από τον κ. Δημήτριο Στεφανίδη, διευθυντή του Τομέα Μεταλλουργίας, ανακοίνωσε η Μυτιληναίος
Την πώληση 2.100 μετοχών της εταιρείας, συνολικής αξίας 23.616,26 ευρώ, από τον κ. Δημήτριο Στεφανίδη, διευθυντή του Τομέα Μεταλλουργίας της εταιρείας, ανακοίνωσε σήμερα (23/7/2019) η Μυτιληναίος.
Ειδικότερα, η Μυτιληναίος Α.Ε. (η «Εταιρεία»), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 και του Κανονισμού (EE) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κατάχρηση της αγοράς, ανακοινώνει ότι ο κ. Στεφανίδης Δημήτριος, Γενικός Διευθυντής του Τομέα Μεταλλουργίας της Εταιρείας, σύμφωνα με την από 18.7.2019 γνωστοποίησή του προς την Εταιρεία, προέβη την 18.7.2019 σε πώληση 2.100 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, συνολικής αξίας 23.616,26 ευρώ.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS