Σουρωτή: Ομολογιακό δάνειο έως 2,2 εκατ ευρώ λόγω της χορηγίας στην Super League 3,3 εκατ

Σουρωτή: Ομολογιακό δάνειο έως 2,2 εκατ ευρώ λόγω της χορηγίας στην Super League 3,3 εκατ
Νέες επενδύσεις με στόχο την επιστροφή στην κερδοφορία
Στη σύναψη ομολογιακού δανείου μέχρι 2,2 εκατ ευρώ, μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης, αποφάσισε να προχωρήσει το διοικητικό συμβούλιο της Σουρωτή η οποία έχει περιέλθει στον έλεγχο του επενδυτικού ομίλου Belterra του επιχειρηματία Ιβάν Σαββίδη.
Τα κεφάλαια θα χρησιμοποιηθούν για την πληρωμή υπολοίπου των οφειλομένων από την εταιρία στα πλαίσια των υποχρεώσεών της που απορρέουν από τη συναφθείσα σύμβαση ανταποδοτικής χορηγίας με την Super League, συνολικού ποσού ευρώ 3.300.000, πλέον ΦΠΑ.
Η διάρκεια του ομολογιακού δανείου θα είναι 5ετής.
Παράλληλα η εταιρεία συνεχίζει την υλοποίηση νέων επενδύσεων ύψους 2,5 εκατ. ευρώ.
Ειδικότερα η εταιρεία σχεδιάζει την εμπορική της επέκταση (μέσω της διανομής σε περισσότερα σημεία λιανικής αλλά και μέσω HORECA) με στόχο την αύξηση των πωλήσεων της και την επιστροφή στην κερδοφορία από το 2020.
Επίσης σκοπεύει να προχωρήσει στον εκσυγχρονισμό και την ποιοτική αναβάθμιση του τεχνολογικού εξοπλισμού των μηχανημάτων των γραμμών εμφιάλωσης του ανθρακούχου φυσικού μεταλλικού νερού Σουρωτής, καθώς και στις ανάλογες νέες επεκτάσεις και προσθήκες κτιριακών εγκαταστάσεων απαραίτητες για την εγκατάσταση των νέων σύγχρονων μηχανημάτων που θα αγορασθούν.
Τα τελευταία χρόνια το φυσικό μεταλλικό νερό Σουρωτή καταγράφει ζημιές.
Σύμφωνα με τον τελευταίο δημοσιευμένο ισολογισμό της εταιρείας, το 2017 είχε πωλήσεις αξίας 11,16 εκατ. ευρώ, από 11,33 εκατ. ευρώ το 2016 μειωμένες έναντι του 2016 κατά 1,5%, ενώ όσον αφορά τις ζημιές ανήλθαν στα 2 εκατ ευρώ περίπου.
Στόχος της νέας διοίκησης είναι η κατάσταση αυτή να ανατραπεί, ο οποίος σχεδιάζεται να επιτευχθεί μέσα από την εκτεταμένη έρευνα και την ανάλυση της αγοράς επιτραπέζιου νερού που έχει γίνει τους τελευταίους μήνες.
Η επιχείρηση εμφιαλώνει φυσικά μεταλλικά νερά και παράγει μέσω τρίτων, εισάγει και εμπορεύεται παγωμένο τσάι, αναψυκτικά και χυμούς φρούτων με τα σήματα «Σουρωτή», «Υδωρ Σουρωτής», «So Souroti», «Sourodi», «Sourohito» και «Sourotea».
Η Σουρωτή είναι leader της αγοράς στο ανθρακούχο φυσικό μεταλλικό νερό, με μερίδιο 58%, ενώ το 15% περίπου των εσόδων της προέρχεται από  εξαγωγές που πραγματοποιεί στις χώρες Αυστραλία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Βρετανία, Γαλλία, Γερμανία, ΗΠΑ, Καναδάς, Κίνα, Κύπρος, Μάλτα, Ολλανδία, Πολωνία, Ρουμανία, Σαουδική Αραβία, Τσεχία, καθώς και σε άλλες χώρες.
Να σημειωθεί ότι ο επενδυτικός όμιλος Belterra κατέχει σήμερα το 70% περίπου της Σουρωτή, ενώ το ποσοστό της Coca Cola έχει περιοριστεί στο 12% με 12,5%.
Σήμερα η εταιρεία απασχολεί 115 εργαζόμενους.
Η ιστορία της Σουρωτής ξεκινά το 1915  όταν στα σύνορα των νoμών Θεσσαλoνίκης και Χαλκιδικής – υπήρχε μία πηγή όπoυ ανάβλυζε άφθονα νερό από τη γη, σχηματίζoντας μία μικρή λίμνη πoυ υπερχείλιζε.
Εκεί είχαν  στρατοπευδεύσει τα γαλλικά στρατεύματα , ενώ οι Γάλλoι αξιωματικoί ενθoυσιάστηκαν από την εξαιρετική πoιότητα τoυ νερoύ και δημιούργησαν  εκεί τo πρώτo υπoτυπώδες εμφιαλωτήριo.
Το νερό εμφιαλωνόταν και κατέληγε στα ποτήρια των Ανώτατων Γάλλων Αξιωματικών, ενώ γίνονταν και οργανωμένες απoστoλές νερoύ στη Γαλλία.

Ελένη Μπότα
www.bankingnews.gr

Ελένη Μπότα

BREAKING NEWS