Αυτό είναι το πρώτο νομοσχέδιο που θα καταθέσει η κυβέρνηση στη Βουλή - Ο νέος τρόπος διακυβέρνησης

Αυτό είναι το πρώτο νομοσχέδιο που θα καταθέσει η κυβέρνηση στη Βουλή - Ο νέος τρόπος διακυβέρνησης
Ποια είναι τα βασικά σημεία του νομοσχεδίου
Ξεκινά η υλοποίηση των νομοθετικών προτεραιοτήτων που είχε καθορίσει ήδη από την προεκλογική περίοδο η κυβέρνηση με την κατάθεση σήμερα, του πρώτου νομοσχεδίου το οποίο αφορά την αλλαγή όλου του μοντέλου διακυβέρνησης της χώρας.
Στο Μέγαρο Μαξίμου θεωρούν ότι το εν λόγω νομοσχέδιο αποτελεί θεσμική τομή για το ελληνικό κράτος καθώς συγκεντρώνει όλες τις διάσπαρτες διατάξεις των τελευταίων 40 ετών για την οργάνωση της κυβέρνησης και της κεντρικής διοίκησης ενώ δημιουργεί νέους θεσμούς και κανόνες για τη λειτουργία του κράτους στα πρότυπα των θεσμικά αναπτυγμένων κρατών της ΕΕ ενόψει του 2021.
Στο επίκεντρο των αλλαγών αναφορικά με την διακυβέρνηση της χώρας, όπως διατείνεται ο υπουργός Επικρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης ο οποίος είναι και ο εισηγητής του ν/σ, βρίσκεται ο πολίτης με στόχο την ανάκτηση της εμπιστοσύνης του στους θεσμούς του κράτους αλλά και η βελτίωση της επαφής του με το ελληνικό κράτος προκειμένου να εξυπηρετείται με ταχύτητα, διαφάνεια και κυρίως χωρίς ταλαιπωρία από τη γραφειοκρατία.
Σε αυτό το πλαίσιο, τα βασικά σημεία σε ότι αφορά το πρώτο νομοσχέδιο της κυβέρνησης περικλείονται στα εξής:

- Δημιουργείται μια ισχυρή Προεδρία της Κυβέρνησης που θα συντονίζει το κυβερνητικό έργο και θα υποστηρίζει τον Πρωθυπουργό. - Το Υπουργικό Συμβούλιο δεν θα συνεδριάζει πλέον στη Βουλή αλλά στην Προεδρία της Κυβέρνησης στο Μέγαρο Μαξίμου.
- Κάθε χρόνο θα δημοσιεύονται τα σχέδια δράσης των υπουργείων και το συνολικό σχέδιο δράσης της Κυβέρνησης, η εφαρμογή του οποίων θα παρακολουθείται από τις μηνιαίες συναντήσεις του Υπουργικού Συμβουλίου.
- Μια φορά το χρόνο, πριν την έναρξη εφαρμογής του σχεδίου δράσης της Κυβέρνησης, θα οργανώνεται συνάντηση του υπουργικού συμβουλίου με όλους τους Γενικούς Διευθυντές των Υπουργείων, με στόχο τον προγραμματισμό των δράσεών τους και την βελτιστοποίηση της συνεργασίας μεταξύ πολιτικού και διοικητικού προσωπικού.
- Οι πολυάριθμες εκθέσεις που σήμερα συνοδεύουν ένα νομοσχέδιο στη Βουλή (Αιτιολογική, Έκθεση Γενικού Λογιστηρίου, Έκθεση Διαβούλευσης κ.α) θα ενοποιηθούν σε μία μόνον έκθεση. Αυτή, θα ονομάζεται Έκθεση Ανάλυσης Συνεπειών, θα περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία του νόμου και θα κρίνεται από μια ανεξάρτητη επιτροπή εμπειρογνωμόνων η οποία θα αξιολογεί την ποιότητα του νομοσχεδίου και της ανάλυσης συνεπειών.
- Δημιουργείται ο νέος θεσμός του μόνιμου υπηρεσιακού γραμματέα σε κάθε υπουργείο ο οποίος θα έχει τριετή θητεία, θα επιλέγεται αποκλειστικά από το ΑΣΕΠ, θα είναι δημόσιος υπάλληλος, και θα του ανατεθούν δια νόμου σημαντικές εξουσίες που έχει σήμερα το πολιτικό προσωπικό.
Με τον τρόπο αυτό, θα απλουστευθούν οι διαδικασίες και κυρίως θα αποκομματικοποιηθούν βασικές λειτουργίες του κράτους, καθώς δεν θα μπορεί κανείς υπουργός να επηρεάσει την επιλογή του, όπως γινόταν μέχρι σήμερα.
- Ανάλογες εξουσίες θα ανατεθούν και στους γενικούς διευθυντές της διοίκησης οι οποίοι επιλέγονται από τα υπηρεσιακά συμβούλια με απολύτως διαφανή και αξιοκρατικό τρόπο.
Έτσι, περιορίζεται δραστικά η γραφειοκρατία καθώς καθιερώνεται πλέον ο κανόνας ότι όλες οι ατομικές διοικητικές πράξεις θα εκδίδονται όχι από τον υπουργό ή τον γενικό γραμματέα αλλά από το αρμόδιο γενικό διευθυντή, ώστε πλέον να απαιτούνται πολύ λιγότερες υπογραφές και χρόνος διεκπεραίωσης.
- Κάθε πολιτικός γενικός γραμματέας θα αξιολογείται από τον πολιτικό του προϊστάμενο βάσει συμβολαίου απόδοσης με στόχους και χρονοδιαγράμματα.
- Θεσμοθετούνται ισχυρά νέα κωλύματα και ασυμβίβαστα για να γίνει κανείς υπουργός, γενικός γραμματέας ή διοικητής φορέα, με προβλέψεις για την αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων, τόσο κατά τη διάρκεια όσο και για ένα χρόνο μετά τη λήξη της θητείας τους.
- Δημιουργείται νέα Ανεξάρτητη Εθνική Αρχή Διαφάνειας που ενοποιεί όλα τα εσωτερικά σώματα ελέγχου της διοίκησης (επιθεωρητές Δημόσιας Διοίκησης, επιθεωρητές Υγείας, επιθεωρητές Μεταφορών και Υποδομών, γενικό επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης,) για να καταπολεμηθεί με δραστικό τρόπο η διαφθορά, τόσο προληπτικά, όσο και κατασταλτικά.  
Ολες αυτές οι υπηρεσίες θα τελούν πλέον υπό τη σκέπη ενός διοικητή, ο οποίος θα λειτουργεί με πλήρη ανεξαρτησία από το πολιτικό σύστημα στο πρότυπο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
- Στα υπόλοιπα ελεγκτικά σώματα (ΣΔΟΕ, ΣΕΠΕ, Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας) που αφορούν την αγορά, καταργούνται οι μετακλητοί γενικοί ή ειδικοί γραμματείς και αντικαθίστανται από γενικούς διευθυντές που προέρχονται από την διοίκηση.
Και οι τελευταίοι εξυπακούεται ότι θα επιλέγονται από τα υπηρεσιακά συμβούλια με απολύτως διαφανή και αξιοκρατικό τρόπο.
- Ακόμη, θεσμοθετούνται νέοι επιστημονικοί κλάδοι δημοσίων υπαλλήλων για να στηρίξουν το επιτελικό κράτος.
Νέοι επιστήμονες με υψηλά προσόντα θα ενταχθούν στο Δημόσιο, είτε μέσα από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης, είτε μέσα από προγράμματα επανακατάρτισης υφιστάμενων υπαλλήλων στη χώρα μας ή στο εξωτερικού.

Χρύσα Κλειτσιώτη
www.bankingnews.gr

BREAKING NEWS