ΕΛΠΕ: Πώληση 1.500 μετοχών από τον κ. Ιωάννη Αψούρη

ΕΛΠΕ: Πώληση 1.500 μετοχών από τον κ. Ιωάννη Αψούρη
Στην πώληση 1.500 κοινών μετοχών της Ελληνικά Πετρέλαια, προέβη ο κ. Ιωάννης Αψούρης, γενικός διευθυντής της εταιρείας
Στην πώληση 1.500 κοινών μετοχών της Ελληνικά Πετρέλαια, συνολικής αξίας 13.710 ευρώ, προέβη ο κ. Ιωάννης Αψούρης, γενικός διευθυντής της εταιρείας.
Ειδικότερα, η Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. (η «Εταιρεία»), ανακοινώνει ότι σύμφωνα με το Ν. 3556/2007 και το άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014, ο κος Ιωάννης Αψούρης, Γενικός Διευθυντής, σύμφωνα με την από 24/07/2019 γνωστοποίηση συναλλαγής προς την Εταιρεία, προέβη στις 23/07/2019 σε πώληση 1.500 κοινών μετοχών της Εταιρείας, συνολικής αξίας €13.710

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS