ΕΧΑΕ: Κέρδη 2,24 εκατ. ευρώ στο α' εξάμηνο του 2019

ΕΧΑΕ: Κέρδη 2,24 εκατ. ευρώ στο α' εξάμηνο του 2019
Για το α' εξάμηνο του 2019 τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη του Ομίλου της ΕΧΑΕ μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε 2,24 εκατ. ευρώ
Για το α' εξάμηνο του 2019 τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη του Ομίλου της ΕΧΑΕ μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε 2,24 εκατ. έναντι 2,76 εκατ. το α΄ εξάμηνο του 2018, παρουσιάζοντας μείωση 18,8%.
Μετά από προσαρμογές στην αξία των χρεογράφων, τα καθαρά κέρδη ανά μετοχή το α' εξάμηνο του 2019 διαμορφώνονται σε 0,056 ευρώ έναντι 0,045 ευρώ το α' εξάμηνο του 2018, ενώ με βάση την κατευθυντήρια γραμμή για τους Εναλλακτικούς Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης (ΕΔΜΑ) που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA), τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε 0,037 ευρώ έναντι 0,046 ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.
Για το α' εξάμηνο του 2019 τα συνολικά έσοδα του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε 13,7 εκατ. έναντι 14,1 εκατ. το α' εξάμηνο του 2018, μειωμένα κατά 3,2%.
Το σύνολο του κόστους λειτουργικών εργασιών και δαπανών με παρεπόμενες υπηρεσίες για το α' εξάμηνο του 2019 μειώθηκε κατά 1,1% σε 8,68 εκατ., έναντι 8,77 εκατ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, ενώ τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων (ΕΒΤ) το α' εξάμηνο του 2019 διαμορφώθηκαν σε 3,2 εκατ. έναντι 4 εκατ. το α' εξάμηνο του 2018, παρουσιάζοντας μείωση 20,4%.
Η συναλλακτική δραστηριότητα εμφανίζεται βελτιούμενη κατά τη διάρκεια του 2019, με την μέση ημερήσια αξία συναλλαγών να αυξάνεται από τα 46 εκατ. το α' τρίμηνο στα 88,1 εκατ. το β' τρίμηνο του έτους.
Συνολικά, για το α' εξάμηνο του 2019 η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε σε 66,7 εκατ. έναντι 68,1 εκατ. το α' εξάμηνο του 2018 παρουσιάζοντας μείωση 2,1%.
Η μέση κεφαλαιοποίηση της Ελληνικής αγοράς επίσης παρουσιάζει σταδιακή βελτίωση μέσα στο 2019 (Ιαν: 46,5 δισ., Ιουν: 57,2 δισ.), ενώ συνολικά το α' εξάμηνο του 2019 εμφανίζεται μειωμένη κατά 7,9% σε σύγκριση με το α' εξάμηνο του 2018 (51,3 δισ. έναντι 55,7 δισ.).
Ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου Αθηνών έκλεισε στις 28.06.2019 στις 868,5 μονάδες, αυξημένος κατά 14,6% σε σχέση με το κλείσιμο στο τέλος του α' εξαμήνου του 2018 (757,6 μονάδες).
Η ρευστότητα της αγοράς μετρούμενη με την κυκλοφοριακή ταχύτητα αυξήθηκε στο 32,1% το α' εξάμηνο 2019 από 30,6% την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, ενώ ο μέσος ημερήσιος όγκος συναλλαγών διαμορφώθηκε σε 35,9 εκατ. μετοχές έναντι 48,5 εκατ. μετοχών (μείωση 25,9%).
Στην αγορά παραγώγων, ο μέσος ημερήσιος αριθμός συμβολαίων μειώθηκε κατά 23,2% (48,1 χιλ. έναντι 62,6 χιλ.), παρά τη βελτίωση της συναλλακτικής δραστηριότητας μέσα στο 2019 (Ιαν: 19,4 χιλ. συμβόλαια, Ιουν: 81,8 χιλ συμβόλαια), ενώ τα αντίστοιχα έσοδα διαπραγμάτευσης και εκκαθάρισης κατέγραψαν μείωση 12,4%.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS