Αναβαθμίζονται οι προοπτικές σε θετικές από ουδέτερες της Ελλάδος 2 και 23 Αυγούστου - Τι σχεδιάζει η Fitch για τις τράπεζες

Αναβαθμίζονται οι προοπτικές σε θετικές από ουδέτερες της Ελλάδος 2 και 23 Αυγούστου - Τι σχεδιάζει η Fitch για τις τράπεζες
Mπαράζ αναβαθμίσεων στις ελληνικές τράπεζες έως 3 κλίμακες λόγω έγκρισης του APS έως 20/9 για τα NPEs και άρσης capital controls
Δεν φαίνεται να υπάρχει βιασύνη να αναβαθμίσουν την Ελλάδα οι οίκοι αξιολόγησης κίνηση προφανώς εύλογη καθώς αναμένουν το επόμενο διάστημα να ξεδιπλωθεί το κυβερνητικό έργο της ΝΔ.
Σε πρώτη φάση είναι πιθανή η αναβάθμιση των προοπτικών outlook της οικονομίας σε θετική positive και όχι της πιστοληπτικής ικανότητας.
Στο πλαίσιο αυτό στις 2 Αυγούστου με την Fitch και στις 23 Αυγούστου με την Moody’s θα αναβαθμιστούν οι προοπτικές σε θετικές της ελληνικής οικονομίας από σταθερές που βαθμολογούνται αυτή την περίοδο.
Πάντως αυξάνονται οι πιθανότητες έως το τέλος του 2019 η Ελλάδα να βαθμολογείται σε ΒΒ από ΒΒ- δηλαδή αναβάθμιση μιας κλίμακας με πιθανότερη ημερομηνία 25 Οκτωβρίου 2019 από τον οίκο Standard and Poor’s.

Mπαράζ αναβαθμίσεων στις ελληνικές τράπεζες έως 3 κλίμακες λόγω έγκρισης του APS έως 20/9 για τα NPEs και άρσης capital controls

Σε μπαράζ αναβαθμίσεων στις ελληνικές τράπεζες θα οδηγήσουν η έγκριση του APS ή ιταλικού μοντέλου για τα προβληματικά δάνεια που αναμένεται έως 20 Σεπτεμβρίου 2019 και η πλήρης άρση των capital controls που θα πραγματοποιηθεί αρχές Σεπτεμβρίου 2019.
Με βάση πληροφορίες αυτά τα δύο σημαντικά γεγονότα με βαθμό σπουδαιότητας η έγκριση του APS και σημειολογικούς λόγους η άρση των capital controls θα οδηγήσουν τους οίκους αξιολόγησης σε σημαντικές αναβαθμίσεις των ελληνικών τραπεζών.
Η DGComp η Επιτροπή Ανταγωνισμού της ΕΕ θα εγκρίνει το ελληνικό σχέδιο για τα προβληματικά δάνεια ή APS έως τις 20 Σεπτεμβρίου 2019.
Το ελληνικό σχέδιο περιλαμβάνει τιτλοποίηση έως 20 δισεκ. προβληματικών δανείων με παροχή εγγυήσεων από το κράτος των κύριων ομολόγων που θα εκδώσουν οι τράπεζες.
Με βάση το ελληνικό CDS στα 5 χρόνια το εκτιμώμενο μέσο επιτόκιο που θα πληρώνουν οι τράπεζες στο κράτος για τις εγγυήσεις θα είναι 2,35%
Ταυτόχρονα η ΤτΕ θα άρει τα capital controls το αργότερο έως τις αρχές Σεπτεμβρίου 2019.
Πρακτικά για τις εσωτερικές συναλλαγές δεν υπάρχουν κεφαλαιακοί έλεγχοι αλλά μόνο για συναλλαγές στο εξωτερικό.
Όμως η τυπική άρση των capital controls για τους οίκους αξιολόγησης θα είναι το σημείο αναφοράς.
Όμως ο βασικός καταλύτης για τις αναβαθμίσεις των τραπεζών θα είναι η συλλογική λύση για τα προβληματικά δάνεια.
Moody’s, Standard and Poor’s και Fitch έχουν αναφέρει πολλές φορές ότι μια συλλογική αντιμετώπιση των προβληματικών δανείων θα είναι κίνητρο για αναβάθμιση όχι μόνο των τραπεζών αλλά και της εθνικής οικονομίας.
Οι ελληνικές τράπεζες βαθμολογούνται με CCC+ πλην την Πειραιώς με CCC από την Fitch.
Με βαθμολογία Β- από την Standard and Poor’s
Με βαθμολογία Caa1 οι τράπεζες πλην της Πειραιώς που βαθμολογείται με Caa2 από την Moody’s.
Η Fitch θα βαθμολογήσει τις ελληνικές τράπεζες με το συνδυασμό APS και άρσης των capital controls στην κλίμακα Β+ από CCC+ δηλαδή 3 κλίμακες.
Πρακτικά έως το τέλος του 2019 ή αρχές του 2020 οι ελληνικές τράπεζες από όλους τους οίκους αξιολόγησης θα βαθμολογούνται 1 έως 2 κλίμακες χαμηλότερα από την βαθμολογία της ελληνικής οικονομίας αντί 4 βαθμίδων της τρέχουσας περιόδου.
   
www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS